Lista darczyńców

Szkoły i przedszkola uczestniczące w "Zbieramto w szkole".

Województwo zachodniopomorskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. J. Twardowskiego w Szczecinie
 2. Szkoła Podstawowa Nr 59 w Szczecinie
 3. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
 4. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 6. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 7. Przedszkole Nr 14
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 10. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 11. Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie
 12. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
 13. Przedszkole Gminne w Sianowie
 14. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
 15. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiegoo
 16. Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
 17. Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach
 20. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
 21. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddz. Dwujęzycznymi w Policach
 22. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Toporzyku
 23. Przedszkole Miejskie Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim
 24. Zespół Szkół w Stargardzie
 25. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
 26. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego
 27. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji
 28. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie
 29. Szkoła Podstawowa im. prof. W. Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 30. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
 31. Szkoła POdstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
 32. Szkoła Podstawowa w Brojcach
 33. Szkoła Podstawowa w Mostkowie
 34. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu
 35. Publiczne Przedszkole w Tucznie
 36. Szkoła Podstawowa im. Młodych Ekologów w Czelinie
 37. Szkoła Podstawowa w Żabowie
 38. Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
 39. Przedszkole nr 1 w Sławnie

Województwo świętokrzyskie:

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach
 2. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
 3. Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach
 4. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
 5. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Starachowicach
 6. SPnr10 z Oddziałami Integracyjnymi
 7. Technikum ZDZ w Starachowicach
 8. Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej
 9. Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 11. Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 12. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach
 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie
 14. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
 15. Publiczne Przedszkole w Tarłowie
 16. Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie
 17. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Stefańskiego w Bodzechowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie
 19. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
 20. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
 21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 22. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach
 23. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STADNICKIEJ WOLI
 24. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi
 25. Szkoła Podstawowa w Kapałowie
 26. Szkoła Podstawowa w Miąsowej
 27. Przedszkole Publiczne filia nr 1 w Połańcu
 28. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza
 29. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
 30. Publiczne Przedszkole w Łoniowie
 31. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie

Województwo śląskie:

 1. SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 2. Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach
 3. Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach
 4. Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Miarki w Katowicach
 5. Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 6. Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica
 7. Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 8. Szkola Podstawowa nr 36
 9. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 10. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
 11. Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
 12. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 13. Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 1 im. M.Kopernika- Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
 14. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 15. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 16. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 17. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
 18. Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu
 19. Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu
 20. Zespół Szkól Atena w Sosnowcu
 21. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 22. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 23. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 24. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 25. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 26. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 27. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 28. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Dąbrowie Górniczej
 29. Przedszkole nr 39 w Dąbrowie Górniczej
 30. Niepubliczne Przedszkole Stonoga w Dąbrowie Górniczej
 31. Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej
 32. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 33. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 35. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 36. Przedszkole nr 3 w Zabrzu
 37. Przedszkole nr 39 w Zabrzu
 38. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
 39. Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu
 40. Przedszkole nr 25
 41. Szkoła Podstawowa nr 23 w Zabrzu
 42. Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu
 43. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 44. Przedszkole Niepubliczne YOGI w Bielsku-Białej
 45. Przedszkole nr 9 w Bielsku-Białej
 46. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
 47. Szkoła Podstawowa nr 33 w Bielsku-Białej
 48. Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej
 49. Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją
 50. Bursa dla Dziewcząt prow. przez Zgrom. Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 51. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża Bielsko - Biała
 52. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 53. Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej
 54. Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej
 55. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
 56. Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej
 57. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 58. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Wyplera
 59. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach
 60. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach
 61. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
 62. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach
 63. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
 64. Szkoła Podstawowa Nr 8 im.Marii Dąbrowskiej
 65. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
 66. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr. 43 w Częstochowie
 67. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
 68. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
 69. SP 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
 70. Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
 71. Szkoła podstawowa nr 4 w Jaworznie
 72. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie
 73. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego
 74. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie
 75. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie
 76. Szkoła Podstawowa nr 14 w Mysłowicach
 77. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 78. Przedszkole nr 12 w Mysłowicach
 79. Przedszkole nr 10
 80. Szkoła Podstawowa Sportowa
 81. Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu
 82. Przedszkole Miejskie nr 43
 83. Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu
 84. Miejska Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 85. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu
 86. Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 87. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł Jana Pawła II w Raciborzu
 88. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego
 89. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku
 90. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
 91. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 92. Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Rybniku
 93. Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima
 94. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie
 95. Przedszkole Miejskie nr 11
 96. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 97. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
 98. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 99. Szkoła Podstawowa nr 38 w Chorzowie
 100. SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
 101. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 102. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 103. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 104. Szkoła Podstawowa nr 11 im.Marii Curie- Skłodowskiej
 105. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach
 106. Szkoła Podstawowa nr 7
 107. SP4 w Żorach z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
 108. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
 109. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie
 110. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Ptasi Raj w Radzionkowie
 111. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 112. Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 113. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 114. Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy
 115. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 116. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
 117. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
 118. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
 119. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
 120. Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej
 121. Przedszkole nr 6 w Bielsku-Białej
 122. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 123. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 124. Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
 125. Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
 126. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boniowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boniowicach
 127. Przedszkole Gminne nr 1 w Zbrosławicach
 128. Liceum Ogólnokształcące w Psarach
 129. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 130. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 131. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siemanowicach Śląskich
 132. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 133. Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie
 134. Szkoła Branżowa I stopnia w Lublińcu
 135. Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu
 136. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
 137. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce- Leszczynach
 138. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
 139. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju
 140. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach - Szkoła Podstawowa
 141. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 142. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach
 143. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne
 144. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
 145. Szkoła podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
 146. Szkoła podstawowa w Nieradzie
 147. Szkoła Podstawowa nr2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach
 148. Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
 149. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące
 150. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 151. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej
 152. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 153. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 154. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego
 155. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
 156. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kochcicach
 157. Przedszkole Publiczne nr 9
 158. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 159. Szkola Podstawowa w Gogołowej
 160. Szkoła Podstawowa nr 3 im Orła Białego w Bieruniu
 161. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowie
 162. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIERZCHOWISKU
 163. ZSP w Mizerowie
 164. SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU
 165. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 166. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno -Przedszkolnymw Blachowni
 167. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY
 168. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
 169. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Połomi
 170. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy
 171. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
 172. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
 173. Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka
 174. Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach
 175. Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach
 176. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie
 177. II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
 178. Szkoła Podstawowa nr 2 im Adama Mickiewicza
 179. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 180. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 181. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
 182. Szkoła Podstawowa w Bycinie
 183. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce
 184. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 185. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Pradłach
 186. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku
 187. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego
 188. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju
 189. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. H.Sienkiewicza w Czerwionkach-Leszczynach
 190. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.Grodzieckiego w Cieszynie
 191. Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
 192. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
 193. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 194. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
 195. Szkoła Podstawowa imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu
 196. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
 197. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
 198. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
 199. Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
 200. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Winownie
 201. Szkoła Podstawowa w Bargłówce
 202. Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie

Województwo mazowieckie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 361 w Warszawie
 2. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie
 3. SP nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie
 5. Szkoła Podstawowa Nr 401
 6. Publiczne Przedszkole Edulica w Warszawie
 7. Przedszkole 283 w Warszawie
 8. Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie
 9. SP 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie
 10. Przedszkole Edulica 2 w Warszawie
 11. Zespół Szkół im. P. Wysockiego w Warszawie
 12. Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie
 13. Szkoła Podstawowa nr 400
 14. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie
 15. Szkoła Podstawowa nr 168
 16. Szkoła Podstawowa 363 w Warszawie
 17. Publiczne Przedszkole Edulica 1 w Warszawie
 18. Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie
 19. Szkoła Podstawowa nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego
 20. SP303 im Fryderyka Chopina
 21. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
 22. Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie
 23. Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie
 24. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim
 25. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 26. Przedszkole Nr 61
 27. Szkoła Podstawowa nr 378 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
 28. Szkoła Podstawowa nr 222
 29. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 "Bajeczne Przedszkole"
 30. Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka"
 31. Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 32. Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
 33. Niepubliczne Przedszkole "MISIO" w Warszawie
 34. Przedszkole nr 407 Oddziały Zamiejscowe
 35. Przedszkole nr 295 " Kraina Bajek" w Warszawie
 36. Przedszkole Nr 199 w Warszawie
 37. Przedszkole 407 w Warszawie
 38. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
 39. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 40. Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie
 41. Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
 42. Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie
 43. Przedszkole polsko-francuskie Trampoline w Warszawie
 44. Prywatna Szkoła Podstwowa Nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 45. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
 46. Szkoła Podstawowa nr 368 im.,,Polskich Olimpijczyków" Warszawa
 47. Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
 48. Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
 49. Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie
 50. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 51. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 52. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach
 53. Niepubliczna Szkoła Aleksander w Siedlcach
 54. Katolickie Przedszkole "Ogródek św. Franciszka" w Siedlcach
 55. Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
 56. Niepubliczne przedszkole Aleksandra w Siedlcach
 57. Niepubliczne Punkt Przedszkolny Żółty Latawiec w Siedlcach
 58. II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 59. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.KEN w Radomiu
 60. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu
 61. Niepubliczne Szkoły ZDZ w Radomiu
 62. Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu
 63. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
 64. Przedszkole Niepubliczne Świat Odkrywców w Mińsku Maz.
 65. Zespół Szkół Ekonomicznych
 66. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza
 67. Liceum ogólnokształcące im Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
 68. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU
 69. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 70. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
 71. Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń
 72. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie im. W. Broniewskiego
 73. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
 74. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOPERNIK w Wyszkowie
 75. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
 76. Zespół Szkół w Ostrówku
 77. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 78. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie
 79. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie
 80. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach
 81. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej
 82. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
 83. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach
 84. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
 85. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11Listopada 1918 r.
 86. PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko
 88. Niepubliczne Przedszkole nr 24 Dziecięcy Raj II w Markach
 89. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Marki
 90. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im.ks.gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim
 92. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie
 93. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
 94. Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 z Oddziałami Integracyjnymi
 95. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
 96. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
 97. Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie
 98. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
 99. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach
 100. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
 101. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 102. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁODZIĄŻU
 103. PSP im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
 104. Szkoła Podstawowa w Siedlinie
 105. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana w Mysiadle
 106. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
 107. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
 108. Publiczna Szkoła Podstawowa Młynarzach
 109. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka" z Oddz. Integracyjnymi w Otwocku
 110. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie
 111. BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
 112. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 113. ZSP w Halinowie
 114. Publiczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Głoskowie
 115. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach
 116. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Waclawa Sieroszewskiego w Kozłach
 117. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie
 118. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 119. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
 120. Zespół Placówek Oświatowych
 121. Szkoła Podstawowa w Izabelinie
 122. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu
 123. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz.
 124. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
 125. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
 126. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
 127. Szkoła Podstawowa im.J.Szaniawskiego w Jadwisinie
 128. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
 129. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wistkitkach
 130. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego
 131. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 72 PUŁKU PIECHOTY W MNISZKU
 132. Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
 133. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 134. ZSP im. Marii Konopnickiej w Golach
 135. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym
 136. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25
 137. Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko
 138. Gminne Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęclinie
 139. Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków
 140. Szkoła Podstawowa w Sękocinie
 141. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korytnicy
 142. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbnie im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie
 143. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie
 144. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Poslkich w Lesznowoli
 145. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
 146. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej
 147. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
 148. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu
 149. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy
 150. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mochowie
 151. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ORSZYMOWIE
 152. Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej
 153. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
 154. Zespół Oświatowy w Toporze
 155. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 156. Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach
 157. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole
 158. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
 159. Szkoła Podstawowa w Stefanowie
 160. Zespół Szkół Nr 2 Żyrardów
 161. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE
 162. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY
 163. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku
 164. Przedszkole Samorządowe nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi
 165. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
 166. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu
 167. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
 168. Przedszkole w Wiązownie
 169. Szkoła Podstawowa im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
 170. Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszynskiego w Skrzeszewie
 171. Szkoła Podstawowa nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Jana Pawła II
 172. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie
 173. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy
 174. Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie
 175. Szkoła Podstawowa IM.Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
 176. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wieliszewie
 177. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
 178. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
 179. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 180. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 181. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego
 182. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 183. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 184. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach
 185. Szkoła Podstawowa w Życzynie im. chor. J. Paca
 186. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 187. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
 188. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
 189. SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
 190. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

Województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
 3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka"
 4. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
 5. Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
 6. Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
 7. SOSW w Elbląg
 8. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 9. Przedszkole Nr 31
 10. Przedszkole nr 31 w Elblągu
 11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników
 13. Przedszkole Miejskie nr 6 w Iławie
 14. Zespół Szkół Sportowych nr 6 w Ełku
 15. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
 16. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
 18. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu
 19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
 20. Miejskie Przedszkole Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie
 21. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
 22. Szkoła Podstawowa im Andrzeja Grubby w Sławkowie
 23. Przedszkole nr 1 w Ornecie
 24. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie
 25. Hufiec Pracy 14-1 Braniewo
 26. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
 27. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
 28. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Ostródzie
 29. Szkoła Podstawowa w Bryńsku
 30. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
 31. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie
 32. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
 33. Szkoła Podstawowa w Skarlinie
 34. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
 35. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Biskupcu
 36. Szkoła Podstawowa w Korszach
 37. Szkoła Podstawowa w Sampławie
 38. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach
 39. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
 40. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy
 41. Przedszkole Publiczne nr 9
 42. Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiegow Pasymiu
 43. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy Różnowie
 44. Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
 45. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Biesalu
 46. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
 47. Szkoła Podstawowa w Uścianach Starych
 48. Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"
 49. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie
 50. Szkoła Podstawowa w Biesalu
 51. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście
 52. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie
 53. Zespół Szkół w Bielicach
 54. Szkoła Podstawowa Nr2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 55. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 56. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu
 57. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu

Województwo pomorskie:

 1. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku
 3. Niepubliczne Przedszkole Trampolina w Warszawie
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku
 5. SP 60 w Gdańsku
 6. Zespół Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Gdańsku ->SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 7. Kidslab
 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
 9. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego
 10. Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Odkrywców w Gdyni
 11. Szkoła podstawowa nr 44 w Gdyni
 12. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni
 13. IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 14. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
 16. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku
 17. Technikum TEB Edukacja w Słupsku
 18. Szkoła Branżowa w Bytowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 21. Szkoła Podstawowa w Kończewie
 22. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
 23. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim
 24. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
 25. I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 26. Szkoła Podstawowa nr 69
 27. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku
 28. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 29. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku
 30. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
 31. Szkoła podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie
 32. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu
 33. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNERZY MONTE CASSINO W NIEŻYCHOWICACH
 34. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 35. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kończewie, Grupa Sówki
 36. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie
 37. Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.kard.Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie
 38. SOSW w Starogardzie Gdańskim
 39. Szkoła Podstawowa w Redkowicach
 40. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
 41. Szkoła Podstawowa w Jastarni
 42. Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
 43. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie
 44. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie
 45. Szkoła Podstawowa nr 4
 46. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy
 47. PSP 3 w Starogardzie Gdańskim im. Władysława Broniewskiego
 48. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie
 49. Zespół Szkół w Ostaszewie
 50. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie
 51. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie
 52. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
 53. Szkoła Podstawowa im.Leona Kąkola w Grzybnie
 54. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach
 55. Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Pawła II w Brusach
 56. Szkoła Podstawowa w Bojanie
 57. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
 58. Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II
 59. Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie
 60. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 61. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
 62. Niepubliczne Przedszkole MAGICZNY KUFEREK w Lublewie Gdańskim
 63. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku

Województwo podlaskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 2. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 4. Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
 5. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 7. Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
 8. Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 9. Przedszkole Samorządowe nr 79 "Konwaliowy Zakątek"
 10. SZkoła Podsatowa Nr 9 i. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
 11. Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 13. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
 14. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
 16. Szkoła Podstawowa
 17. Przedszkole nr 2
 18. Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach
 19. SP nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
 20. SP Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce
 21. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
 22. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
 23. Przedszkole w Ciechanowcu
 24. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 25. Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY ŚWIAT w Kolnie
 26. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
 27. SP W KALETNIKU
 28. Szkoła Podstawowa w Poćkunach
 29. Przedszkole w Monkach
 30. Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
 31. Szkoła Podstawowa
 32. Przedszkole nr 5 w Sokółce
 33. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
 34. Michałkowo
 35. 7 Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Województwo podkarpackie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 2. Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu
 3. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 4. Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 6. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu
 7. Niepubliczne przedszkole Artystyczno Językowe Babyland w Łańcucie
 8. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EncePence w Łańcucie
 9. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
 10. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie
 11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie
 12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
 13. Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu
 14. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
 15. Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
 16. SP nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 17. Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie
 18. Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. Św. Rocha w Rzeszowie
 19. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 20. Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie
 21. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
 22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie
 23. Gminne Przedszkole w Krasnem
 24. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 25. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 26. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 27. Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi
 28. Szkoła Podstawowa w Berezce
 29. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy
 30. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała w Głogowie Młp.
 31. Przedszkole Publiczne w Kraczkowej
 32. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej
 33. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach
 34. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie
 35. Przedszkole Nr 1
 36. Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli
 37. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku
 38. Przedszkole Samorządowe "Mali Odkrywcy"
 39. Niepubliczne Przedszkole Bąbelkowo w Stalowej Woli
 40. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli
 41. Szkoła Podstawowa im Św. Kazimierza
 42. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
 43. Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks. Adama Osetka w Gorzycach
 44. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 45. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie
 46. Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie
 47. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
 48. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
 49. Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
 50. Zespół Szkół w Maliniu
 51. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie
 52. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 53. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 54. Przedszkole Miejskie nr 13
 55. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach
 56. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBACZOWIE
 57. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
 58. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 59. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rydzowie
 60. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 61. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku
 62. PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 63. Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie
 64. Szkoła Podstawowa im. E. Łozińskiego w Potoku
 65. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W SZEBNIACH
 66. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu
 67. Zespół Szkół w Huwnikach
 68. Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
 69. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce
 70. Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
 71. Zespół Szkół w Maliniu
 72. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 73. Zespół Szkół w Przewrotnym
 74. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 75. Gminne Przedszkole w Malawie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Malawie
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 77. Zespół Szkolno Przedszkolny w Baszni Dolnej
 78. OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Ropczycach
 79. Zespół Szkół i Placówek im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim
 80. Zespół Szkół w Trzebosi
 81. Zespół Szkół w Golcowej
 82. Szkoła Podstawowa im. Stefana Krd.Wyszyńskiego
 83. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Glojscach
 84. Zespół Szkół w Gogołowie
 85. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
 86. Szkoła Podstawowa im.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
 87. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Besku
 88. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
 89. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F. KYCI W KURYŁÓWCE
 90. Szkoła Podstawowa w Futorach
 91. Przedszkole Samorządowe w Łętowni
 92. SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH
 93. Szkoła Podstawowa nr1 w Jodłowej
 94. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach
 95. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie
 96. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle
 97. Punkt Przedszkolny "Kraina Szczęścia" Diana Bobusia
 98. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
 99. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
 100. Szkoła podstawowa w Malinówce
 101. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
 102. Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej
 103. Zespół Szkól w Podleszanach
 104. Zespół Szkół Technicznych im.prof.K.Olszewskiego
 105. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 106. Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
 107. Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
 108. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAGODNIKU
 109. Szkoła Podstawowa w Świętem
 110. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
 111. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
 112. Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
 113. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 114. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie
 115. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 116. Szkoła podstawowa w Raniżowie
 117. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowicy
 118. Zespół Szkół w Korczynie

Województwo łódzkie:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Brzechwy nr 128 w Łodzi
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kazimierza Kirejczyka nr 194 w Łodzi
 3. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi
 4. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi
 5. Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi
 6. Przedszkole miejskie nr 76
 7. Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi
 9. Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa
 10. Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 11. Przedszkole Miejskie nr 76
 12. Przedszkole Miejskie nr 39
 13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie
 14. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 15. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Bełchatowie
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach
 17. Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" Bełchatów
 18. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 19. SP7 w Tomaszowie Mazowieckim
 20. Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa
 21. Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz.
 22. Szkoła Podstawowa w Żurawiu
 23. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach
 24. Publiczne Przedszkole w Brąszewicach
 25. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu
 26. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu
 27. Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
 28. Zespół Szkół - Przedszkole Publiczne im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej
 29. ​Zespół Szkół ​Szkoła Podstawowa ​im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej Klub Wolontariusza
 30. Publiczne Przedszkole nr.9 im Jasia i Małgosi w Radomsku
 31. Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku
 32. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 33. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
 34. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
 35. Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. Stanisława Kostki w Kutnie
 36. Przedszkole Małych Odkrywców w Skierniewicach
 37. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie
 38. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
 39. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lesiewie
 40. Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie
 41. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
 42. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
 43. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu
 44. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 45. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Bieńcu
 46. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu
 47. Przedszkole w Bełchowie
 48. Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu
 49. Przedszkole nr 1 w Koluszkach
 50. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 51. Szkoła Podstawowa im. J.H.Dąbrowskiego w Krobanowie
 52. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Tryb.
 53. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
 54. PSP w Kobielach Wielkich, Zespół Wychowania Przedszkolnego
 55. Szkoła Podstawowa nr 1
 56. Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy
 57. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 58. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
 59. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach
 60. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 61. Szkoła Podstawowa w Trzepnicy
 62. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Lututowie
 63. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Bielowicach
 64. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
 65. Przedszkole Miejskie nr 164
 66. Zespół Szkół w Burzeninie
 67. Niepubliczne Przedszkole Miś
 68. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka
 69. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 70. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 71. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 72. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
 73. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Ostrowie
 74. Publiczne Przedszkole w Naramicach
 75. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie

Województwo dolnośląskie:

 1. Publiczne Przedszkole Magellan ( Oddział) we Wrocławiu
 2. Publiczne Przedszkole Magellan we Wrocławiu
 3. Szkoła Podstawowa Nr 118 we Wrocławiu
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu
 5. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 6. Publiczne Przedszkole Sowia Akademia
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu
 8. Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu
 9. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
 10. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu
 11. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 12. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101
 13. Szkoła Podstawowa nr 107
 14. Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrocławiu
 15. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 16. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
 18. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 19. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
 20. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 21. Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie
 22. Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
 23. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach
 24. Przedszkole Niepubliczne Galileo- Przestrzeń Kreatywnych Maluchów
 25. Niepubliczne Przedszkole Koliberek
 26. Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu
 27. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 28. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce
 29. Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek"
 30. Przedszkole Niepubliczne HOBBIT w Legnicy
 31. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 32. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie
 33. Przedszkole Publiczne nr 1 w Głogowie
 34. Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VII
 35. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
 36. Szkoła Podstawowa w Spalonej
 37. Szkoła Podstawowa w Ścięgnach
 38. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych
 39. Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"
 40. Zespół Szkół nr 9
 41. Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy
 42. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku
 43. Zespół Szkół Specjalnych w Ścinawce Dolnej
 44. Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA MALUCHA w Górze
 45. Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce
 46. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie
 47. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 48. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
 49. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 50. Miejskie Przedszkole w Twardogórze
 51. Przedszkole Gminne w Dobroszycach
 52. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
 53. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
 54. Szkoła podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze
 55. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach
 56. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini
 57. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej
 58. Zespół Przedszkoli Nr 1 we Wrocławiu
 59. Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
 60. Przedszkole Publiczne Układanka w Świętej Katarzynie
 61. Szkoła Podstawowa nr 7 im.Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
 62. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku
 63. Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
 64. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
 65. Szkoła Podstawowa w Małkowicach
 66. Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka prowadzony przez Zgromadzanie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 67. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
 68. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Rosochatej
 69. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach

Województwo małopolskie:

 1. Przedszkole nr 18 im. bł. Matki Małgorzaty w Krakowie
 2. Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek U.Rz. w Krakowie
 3. Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
 5. Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie
 6. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
 7. Szkoła Podstawowa nr 95 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
 9. Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego
 10. Aktywna Mała Szkoła w Krakowie
 11. Samorządowe Przedszkole nr 36 w Krakowie
 12. Samorządowe Przedszkole nr 107 Słoneczne Nutki
 13. "Wierchy" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków
 14. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158
 16. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 17. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
 18. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 19. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 21. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 22. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 23. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
 24. Samorządowe Przedszkole nr 4 w Wieliczce
 25. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
 26. Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie
 27. Zespół szkół mistrzostwa sportowego w Wieliczce
 28. Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie
 29. Zespół Szkolno - Przedszkolny Sacré Coeur w Tarnowie
 30. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 31. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie
 32. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rabce-Zdroju
 33. I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju
 34. Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju
 35. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia im. św Jana Pawła II w Jabłonce
 36. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 37. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 38. Szkoła Podstawowa w Przydonicy
 39. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 40. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 41. SP nr 1 w Spytkowicach im. Por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach
 42. Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach
 43. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 44. Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
 45. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie
 46. Zespół Szkół w Radłowie
 47. Przedszkole Publiczne w Radłowie
 48. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem
 49. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Zakopanem
 50. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Juszczynie
 51. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
 52. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie
 53. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
 54. Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu
 55. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
 56. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
 57. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 58. Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych
 59. Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych
 60. ZSP w Rokicinach Podhalańskich, Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny
 61. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
 62. Przedszkole Samorządowe w Bienkówce
 63. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieńkówce
 64. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 65. Przedszkole Samorządowe nr 6 Im. Jana Pawła II w Trzebini
 66. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu
 67. ZSP w Korczynie
 68. PRZEDSZKOLE NR 17 SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
 69. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 W KRAKOWIE
 70. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie
 71. Szkoła Podstawowa w Kłodnem
 72. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 73. I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
 74. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skawicy
 75. Szkoła Podstawowa w Lasku
 76. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej
 77. Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
 78. SP Bielanka
 79. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 80. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 81. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 82. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie
 83. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
 84. SP w Jangrocie
 85. Przedszkole Językowo Sportowe
 86. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Wolowicach
 87. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
 88. Szkoła Podstawowa w Banicy
 89. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie
 90. Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju
 91. Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie
 92. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II we Florynce.
 93. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 94. Szkoła Postawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 95. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
 96. Szkoła Podstawowa nr 1
 97. Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
 98. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
 99. Szkola Podstawowa im. Bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej
 100. Szkoła Podstawowa im. Św.Jadwigi Królowej we Frycowej
 101. Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
 102. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
 103. Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy
 104. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 105. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 106. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach
 107. Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Budzowie
 108. Szkołą Podstawowa im. Władysława Jagiełly w Tenczynku
 109. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
 110. PRZEDSZKOLE SPSK NR1 W STAREM BYSTREM
 111. Szkoła Podstawowa w Boguszy
 112. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
 113. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 114. Zespół Szkół w Zembrzycach
 115. Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku
 116. test
 117. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 118. ZSPiP w Ilkowicach
 119. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach
 120. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
 121. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
 122. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 123. Przedszkole w Nieczajnie Górnej
 124. Szkoła Podstawowa nr 3 im KEN w Skawinie
 125. Uniwersytet Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe w Olkuszu
 126. Szkoła Podstawowa w Rożnowie
 127. Szkoła Podstawowa w Rojówce
 128. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
 129. Szkoła Podstawowa Im. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu
 130. SP3 SŁOPNICE
 131. Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Sosnowicach
 132. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
 133. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 134. Zespół Placówek Oświatowych w Koninie
 135. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
 136. Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat w Cichem
 137. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 138. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
 139. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Skwiruta w Proszówkach
 140. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 141. Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
 142. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawla II w Kasince Małej
 143. Szkoła Podstawowa w Mniszowie
 144. Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. "Gołąb" w Kobylanach
 145. Szkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Stróży
 146. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Montessori im. Św. Rodziny w Dobrej
 147. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 148. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach
 149. PSP Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem
 150. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach
 151. Zespół Szkolno- Przedszkolny we Frydmanie
 152. Przedszkole Samorządowe Nr 8
 153. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 154. Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
 155. Szkoła podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
 156. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
 157. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie
 158. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Boboli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
 159. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
 160. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem
 161. Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie
 162. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Bęczarce
 163. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 164. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 165. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej
 166. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Ochronka p.w. św. Józefa w Szynwałdzie
 167. Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych
 168. ZSPiP Filipowice
 169. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Krrólowej w Naramie
 170. Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu
 171. Szkoła Podstawowa w Maniowie

Województwo kujawsko-pomorskie:

 1. Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino
 2. Prywatne Przedszkole "Calineczka" w Toruniu
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
 4. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - Internat
 5. Szkoła Podstawowa Nr 26 przy Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu
 6. Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Wzgórze" w Bydgoszczy
 7. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 8. Przedszkole Niepubliczne "Serduszko"
 9. Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" w Bydgoszczy
 10. Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy
 11. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
 12. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
 13. Przedszkole Akademickie przy PUZ
 14. Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata
 15. Przedszkole Nr 2 w Świeciu
 16. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu
 17. Przedszkole nr 2
 18. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie
 19. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
 20. Szkoła Podstawowa w Wydrznie
 21. Przedszkole Miejskie w Łasinie
 22. Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole
 23. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli
 24. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu
 25. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu
 26. Szkoła Podstawowa w Łubiance
 27. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
 28. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie
 29. Zespół Szkół w Borównie
 30. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 31. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie
 32. Zespół Szkół w Kowalu
 33. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 34. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Linowie
 35. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Janikowie
 36. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach
 37. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu
 38. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
 40. Szkoła Podstawowa w Płowężu
 41. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych
 42. Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
 43. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
 44. Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
 45. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie, Przedszkole w Chalinie
 46. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
 47. Szkoła Podstawowa im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
 48. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 49. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
 50. Szkoła Podstawowa w Janowie
 51. Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
 52. Przedszkole Publiczne "Iguś" w Zamościu
 53. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu
 54. Szkoła Podstawowa w Michalu
 55. Szkoła Podstawowa w Gronowie
 56. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie
 57. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
 58. Przedszkole Gminne w Skibinie
 59. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
 60. Szkoła Podstawowa nr 1w Tucholi im. ks.ppłk. J.Wryczy
 61. Szkoła Podstawowa w Wierzchach

Województwo wielkopolskie:

 1. Niepubliczne Przedszkole Boża Radość w Poznaniu
 2. Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu
 4. Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu
 5. Zespół szkolno-przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Poznaniu
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa KSW im. Bł. Natali Tułasiewicz
 7. Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu
 8. Przedszkole nr 155 POLANIE
 9. Szkoła Podstawowa Skrzydła w Poznaniu
 10. Niepubliczne Przedszkole Wesoły Domek w Poznaniu
 11. Przedszkole I Żłobek Raj Maluszka
 12. Publiczne Przedszkole Galileo
 13. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 14. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 15. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 16. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 17. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 18. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 19. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 20. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. św. Józefa Opiekuna w Kaliszu
 21. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu
 22. Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu
 23. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 24. Prywatne Przedszkole Bajkolandia w Koninie
 25. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
 26. Szkoła podstawowa nr6
 27. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 28. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
 29. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska w Lesznie Polskiego
 30. Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka
 31. Bursa Międzyszkolna we Wrześni
 32. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
 33. Prywatne Rodzinkowe Przedszkole "Troskliwe Misie"
 34. Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile
 35. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 36. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile
 37. Szkoła Podstawowa w Buku
 38. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 39. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 40. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie
 41. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Przytocznicy
 42. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach
 43. Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
 44. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 45. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smólniku
 46. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
 47. Przedszkole nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim
 48. Prywatne Przedszkole Lisek Urwisek
 49. Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzedzu
 50. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
 51. Zespół Szkolno - Przedszkolny
 52. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
 53. Szkoła Podstawowa nr3 im.A. Mickiewicza w Słupcy
 54. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku
 55. SP im. Marii Konopnickiej w Kosztowie
 56. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
 57. Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
 58. Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki
 59. Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
 60. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Plewiskach
 61. Szkoła Podstawowa nr1 w Plewiskach
 62. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi
 63. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 64. Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, 62-230 Witkowo
 65. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 66. Publiczne Przedszkole w Rzadkowie
 67. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie
 68. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie
 69. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. H. Sienkiewicza w Skulsku
 70. Szkolny Zespół Caritas przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
 71. Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
 72. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
 73. Niepubliczne Przedszkole Miś w Dzięcielinie
 74. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
 75. Szkoła Podstawowa w Głuchowie
 76. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni
 77. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu
 78. Przedszkole Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 79. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach
 80. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sadlnie
 81. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W WIĘCKOWICACH
 82. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
 83. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 84. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
 85. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
 86. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
 87. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
 88. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 89. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 90. Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Kraina"
 91. Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema
 92. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
 93. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku
 94. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach
 95. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
 96. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
 97. Samorządowe Przedszkole w Babiaku
 98. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu
 99. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
 100. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
 101. Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej
 102. Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wlkp
 103. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
 104. Przedszkole nr 13 Sindbad w Ostrowie Wielkopolskim
 105. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie
 106. ZESPÓŁ SZKÓŁ
 107. Szkoła Podstawowa w Dobrowie
 108. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
 109. Szkoła Podstawowa w Gorzupi
 110. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
 111. Niepubliczne Przedszkole im św. Zygmunta Felińskiego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach
 112. Przedszkole Gminne w Kamieńcu
 113. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
 114. Centrum Oświatowo-Kulturalne w Potarzycy
 115. Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
 116. Przedszkole Publiczne w Gołańczy
 117. Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Rokietnicy
 118. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 119. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
 120. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
 121. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 122. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy
 123. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 124. SP Niemczyn
 125. Gminne Przedszkole BAJKA w Wilczynie
 126. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim
 127. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli
 128. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
 129. Przedszkole nr 1 w Krotoszynie
 130. Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie
 131. Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie
 132. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 133. Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie
 134. Szkoła Podstawowa im.Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach
 135. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie

Województwo lubelskie:

 1. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie
 2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii
 3. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
 6. Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa i. H. Ch. Andersena w Lublinie
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 10. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacjnych im.Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 11. Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek
 12. Przedszkole nr 28 w Lublinie
 13. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
 14. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie
 15. Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie
 16. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia
 17. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 18. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 19. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
 20. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 21. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 22. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 23. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 24. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 25. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 26. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
 27. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
 28. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Biłgoraju
 29. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
 30. I LO im. ONZ w Biłgoraju
 31. Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju
 32. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 33. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego
 34. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 35. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 36. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 37. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 38. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 39. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu
 40. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
 41. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 42. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
 43. Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
 44. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym
 45. Samorządowe Przedszkole w Izbicy
 46. Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
 47. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 48. Szkoła Podstawowa w Panieńszczyźnie
 49. Szkoła Podstawowa w Snopkowie
 50. Zespół Szkół w Zabielu
 51. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce
 52. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
 53. Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku
 54. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim
 55. Szkoła Podstawowa w Bukowinie
 56. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku
 57. Zespół Szkolno- Przedszkolny
 58. Szkoła Podstawowa nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 59. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 60. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej
 61. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 62. Zespół placówek Oświatowych w Dysie
 63. Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu
 64. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
 65. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu
 66. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Tomaszowie Lubelskim
 67. Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu
 68. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 69. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 70. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie
 71. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 72. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie
 73. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii
 74. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu
 75. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy
 76. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
 77. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
 78. Szkoła Podstawowa w Stawku
 79. Szkoła Podstawowa w Krzu
 80. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej
 81. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 82. Zespół Szkół w Turobinie
 83. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 84. Publiczna Szkoła im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
 85. Zespół Przedszkoli nr1
 86. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach
 87. Zespół Szkół w Jabłonnie
 88. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 89. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 90. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
 91. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 92. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Milejowie
 93. Szkoła Podstawowa w Nowodworze
 94. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
 95. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej
 96. Szkoła Podstawowa w Suchowoli
 97. Szkoła Podstawowa w Obszy
 98. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 99. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 100. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
 101. ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRZEDSZKOLA W NASUTOWIE
 102. Zespół Placówek Oświatowych w Rossoszu
 103. Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
 104. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Olbięcinie
 105. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej - Kamińskiej w Leścach
 106. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 107. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 108. Szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
 109. PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA IM.BŁ.K.Z. PISARSKIEGO
 110. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 111. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu
 112. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Stadnickich
 113. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
 114. ZS im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 115. Przedszkole nr 6 w Krasnymstawie

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Stróży
 2. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY
 4. Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
 5. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku
 7. Zespół Szkół w Trzebosi
 8. Szkoła Podstawowa w Brojcach
 9. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNERZY MONTE CASSINO W NIEŻYCHOWICACH
 10. ZESPÓŁ SZKÓŁ
 11. Przedszkole nr 1 w Krotoszynie
 12. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 13. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
 14. Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino
 15. Prywatne Przedszkole Lisek Urwisek
 16. PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 17. Szkoła Podstawowa nr 4
 18. Niepubliczne Przedszkole Boża Radość w Poznaniu
 19. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boniowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boniowicach
 20. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Janikowie
 21. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie
 22. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
 23. Niepubliczne Przedszkole im św. Zygmunta Felińskiego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach
 24. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Bielowicach
 25. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Tryb.
 26. Szkoła Podstawowa im.Leona Kąkola w Grzybnie
 27. Zespół Szkolno- Przedszkolny we Frydmanie
 28. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku
 29. Przedszkole nr 18 im. bł. Matki Małgorzaty w Krakowie
 30. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi
 31. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
 32. Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
 33. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
 34. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Brzechwy nr 128 w Łodzi
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu
 36. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 37. Szkoła Podstawowa w Sękocinie
 38. Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
 39. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 40. Szkoła Podstawowa im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
 41. Szkoła Podstawowa w Michalu
 42. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Starachowicach
 43. Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu
 44. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie
 45. Przedszkole Gminne nr 1 w Zbrosławicach
 46. Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 48. Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych
 49. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 50. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
 51. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
 52. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
 53. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach
 54. Szkoła Podstawowa w Żurawiu
 55. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach
 56. Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Wzgórze" w Bydgoszczy
 57. Przedszkole nr 1 w Koluszkach
 58. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach - Szkoła Podstawowa
 59. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem
 60. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 61. Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie
 62. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 63. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
 64. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
 65. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii
 66. Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. "Gołąb" w Kobylanach
 67. Szkoła Podstawowa w Żabowie
 68. Przedszkole nr 1 w Ornecie
 69. Szkoła Podstawowa nr 361 w Warszawie
 70. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
 71. Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
 72. Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce
 73. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach
 74. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie
 75. Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach
 77. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
 78. SP nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 79. Niepubliczne Przedszkole Miś w Dzięcielinie
 80. Publiczne Przedszkole Magellan ( Oddział) we Wrocławiu
 81. Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu
 82. Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
 83. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
 84. Przedszkole nr 13 Sindbad w Ostrowie Wielkopolskim
 85. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 86. Zespół Szkół Sportowych nr 6 w Ełku
 87. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
 88. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie
 89. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 90. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. św. Józefa Opiekuna w Kaliszu
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu
 92. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Bęczarce
 93. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach
 94. Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie
 95. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
 96. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 97. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Zakopanem
 98. Szkoła Podstawowa w Lasku
 99. Szkoła Podstawowa w Miąsowej
 100. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku
 101. Gminne Przedszkole BAJKA w Wilczynie
 102. Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"
 103. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
 104. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
 105. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
 106. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy
 107. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
 108. ZSP w Halinowie
 109. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie
 110. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
 111. Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wlkp
 112. Szkoła podstawowa w Malinówce
 113. Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie
 114. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce
 115. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie
 116. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego
 117. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
 118. Przedszkole Niepubliczne YOGI w Bielsku-Białej
 119. Przedszkole Publiczne "Iguś" w Zamościu
 120. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
 121. Publiczne Przedszkole Magellan we Wrocławiu
 122. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie
 123. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 124. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku
 125. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
 126. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
 127. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 128. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
 129. Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie
 130. Szkoła Podstawowa w Ogardach
 131. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej
 132. Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. J. Twardowskiego w Szczecinie
 133. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie
 134. Samorządowe Przedszkole w Babiaku
 135. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
 136. Niepubliczna Szkoła Aleksander w Siedlcach
 137. Szkoła Podstawowa nr 38 w Chorzowie
 138. Szkoła Podstawowa w Suchowoli
 139. Szkoła Branżowa I stopnia w Lublińcu
 140. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
 141. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
 142. Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 z Oddziałami Integracyjnymi
 143. Przedszkole nr 9 w Bielsku-Białej
 144. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sulechowie
 145. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu
 146. Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA MALUCHA w Górze
 147. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
 148. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu
 149. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach
 150. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 151. PSP 3 w Starogardzie Gdańskim im. Władysława Broniewskiego
 152. SOSW w Starogardzie Gdańskim
 153. SP7 w Tomaszowie Mazowieckim
 154. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim
 155. Gminne Przedszkole w Malawie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Malawie
 156. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mochowie
 157. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Skwiruta w Proszówkach
 158. SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 159. Niepubliczne przedszkole Artystyczno Językowe Babyland w Łańcucie
 160. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
 161. Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie
 162. Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Budzowie
 163. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku
 164. Przedszkole w Monkach
 165. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
 166. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II we Florynce.
 167. Prywatne Przedszkole "Calineczka" w Toruniu
 168. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi
 169. SP3 SŁOPNICE
 170. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
 171. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska w Lesznie Polskiego
 172. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 173. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
 174. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu
 175. Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy
 176. Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach
 177. SP nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
 178. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
 179. ZS im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 180. Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat w Cichem
 181. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
 182. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku
 183. Zespół Szkolno- Przedszkolny
 184. Niepubliczne Przedszkole nr 24 Dziecięcy Raj II w Markach
 185. Szkoła Podstawowa Nr 118 we Wrocławiu
 186. Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej
 187. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące
 188. Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
 189. Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
 190. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
 191. Przedszkole Gminne w Kamieńcu
 192. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu
 193. OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Ropczycach
 194. Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy
 195. Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek U.Rz. w Krakowie
 196. Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie
 197. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu
 198. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała w Głogowie Młp.
 199. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu
 200. Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
 201. Zespół Szkół w Dłoni
 202. Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie
 203. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 204. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op.
 205. Szkoła Podstawowa w Przydonicy
 206. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
 207. Zespół Szkół w Stargardzie
 208. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Tomaszowie Lubelskim
 209. Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu
 210. PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach
 211. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie
 212. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach
 213. Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
 214. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 215. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 216. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Besku
 217. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego
 218. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 219. Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach
 220. Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
 221. Zespół Placówek Oświatowych w Koninie
 222. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie
 223. Zespół Placówek Oświatowych w Rossoszu
 224. Szkoła Podstawowa Nr 401
 225. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 226. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kazimierza Kirejczyka nr 194 w Łodzi
 227. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 228. Przedszkole nr 3 w Zabrzu
 229. PSP w Kobielach Wielkich, Zespół Wychowania Przedszkolnego
 230. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W WIĘCKOWICACH
 231. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym
 232. Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
 233. Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach
 234. Miejskie Przedszkole w Twardogórze
 235. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy
 236. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu
 237. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu
 238. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie, Przedszkole w Chalinie
 239. Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie
 240. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
 241. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
 242. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
 243. Publiczne Przedszkole Edulica w Warszawie
 244. Zespół Szkół w Gogołowie
 245. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 246. Szkoła Podstawowa w Obszy
 247. Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu
 248. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku
 249. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
 250. Publiczne Przedszkole w Rzadkowie
 251. Szkoła Podstawowa w Poćkunach
 252. Szkoła Podstawowa nr2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach
 253. Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II
 254. Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 255. Szkoła Podstawowa w Stawku
 256. ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRZEDSZKOLA W NASUTOWIE
 257. Zespół Szkół - Przedszkole Publiczne im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej
 258. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
 259. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 260. Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Miarki w Katowicach
 261. Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie
 262. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 263. Przedszkole nr 39 w Zabrzu
 264. Przedszkole 283 w Warszawie
 265. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
 266. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego
 267. Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie
 268. Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzedzu
 269. Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej
 270. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 271. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
 272. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 273. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 274. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach
 275. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
 276. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka" z Oddz. Integracyjnymi w Otwocku
 277. Publiczne Przedszkole Sowia Akademia
 278. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz.
 279. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 280. Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 281. Szkoła Podstawowa w Banicy
 282. Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Pawła II w Brusach
 283. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie
 284. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 285. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
 286. SP 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie
 287. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 288. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy
 289. Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu
 290. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siemanowicach Śląskich
 291. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
 292. Szkoła Podstawowa w Jastarni
 293. Zespół placówek Oświatowych w Dysie
 294. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
 295. Szkoła Podstawowa nr 1w Tucholi im. ks.ppłk. J.Wryczy
 296. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
 297. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach
 298. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu
 299. Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
 300. SP nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 301. Szkoła Podstawowa w Redkowicach
 302. Szkoła podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
 303. Przedszkole Edulica 2 w Warszawie
 304. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy
 305. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 306. Zespół Szkół im. P. Wysockiego w Warszawie
 307. Zespół Szkolno - Przedszkolny Sacré Coeur w Tarnowie
 308. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
 309. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach
 310. Szkoła Podstawowa w Mostkowie
 311. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wieliszewie
 312. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich
 313. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach
 314. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie
 315. Szkoła podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie
 316. Publiczne Przedszkole nr.9 im Jasia i Małgosi w Radomsku
 317. Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica
 318. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie
 319. Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 320. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smólniku
 321. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach
 322. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie
 323. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 324. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach
 325. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 326. ZSP w Rokicinach Podhalańskich, Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny
 327. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku
 328. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku
 329. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Biskupcu
 330. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
 331. Bursa Międzyszkolna we Wrześni
 332. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Waclawa Sieroszewskiego w Kozłach
 333. Szkoła Podstawowa w Spalonej
 334. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie
 335. Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach
 336. Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku
 337. Szkola Podstawowa nr 36
 338. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
 339. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy
 340. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 341. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M Skłodowskiej - Curie w Namysłowie
 342. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. H. Sienkiewicza w Skulsku
 343. Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy
 344. Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu
 345. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 346. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Dąbrowie Górniczej
 347. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 348. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce
 349. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
 350. Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu
 351. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie
 352. Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk w Żędowicach
 353. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu
 354. Szkoła Podstawowa w Gorzupi
 355. Szkoła Podstawowa IM.Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
 356. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 357. Szkoła Podstawowa w Kończewie
 358. Przedszkole Niepubliczne HOBBIT w Legnicy
 359. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka"
 360. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu
 361. Technikum TEB Edukacja w Opolu
 362. Oddział Przedszkolny w Zakrzowie
 363. Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie
 364. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 365. Miejskie Przedszkole Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie
 366. SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH
 367. Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
 368. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 369. Zespół Szkół w Zabielu
 370. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona
 371. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole
 372. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 373. Szkoła Podstawowa w Izabelinie
 374. Szkoła Podstawowa nr 33 w Bielsku-Białej
 375. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
 376. Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
 377. Szkoła Podstawowa nr 400
 378. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiegoo
 379. II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
 380. Szkoła Podstawowa w Świętem
 381. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
 382. ​Zespół Szkół ​Szkoła Podstawowa ​im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej Klub Wolontariusza
 383. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 384. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kochcicach
 385. Szkoła Podstawowa w Rojówce
 386. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii
 387. Przedszkole w Ciechanowcu
 388. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 389. Szkoła Podstawowa im.Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach
 390. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EncePence w Łańcucie
 391. Szkoła Podstawowa im. Młodych Ekologów w Czelinie
 392. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 393. Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
 394. PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA IM.BŁ.K.Z. PISARSKIEGO
 395. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 396. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
 397. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie
 398. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach
 399. Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie
 400. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
 401. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie
 402. Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa
 403. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
 404. Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszynskiego w Skrzeszewie
 405. Przedszkole Samorządowe nr 79 "Konwaliowy Zakątek"
 406. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 407. Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie
 408. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi
 409. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 410. Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz.
 411. Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, 62-230 Witkowo
 412. Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Odkrywców w Gdyni
 413. Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
 414. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie
 415. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 416. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
 417. Szkola Podstawowa w Gogołowej
 418. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie
 419. Szkoła Podstawowa w Janowie
 420. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 421. Publiczne Przedszkole w Brąszewicach
 422. Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków
 423. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście
 424. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie
 425. Publiczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Głoskowie
 426. Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej
 427. Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
 428. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu
 429. Szkoła Podstawowa w Ścięgnach
 430. Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu
 431. Szkoła podstawowa nr 4 w Jaworznie
 432. Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej
 433. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie im. W. Broniewskiego
 434. Szkoła Podstawowa nr 168
 435. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie
 436. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie
 437. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach
 438. Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa i. H. Ch. Andersena w Lublinie
 439. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych
 440. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddz. Dwujęzycznymi w Policach
 441. Zespół Przedszkoli Nr 1 we Wrocławiu
 442. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu
 443. Szkoła Podstawowa 363 w Warszawie
 444. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
 445. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Plewiskach
 446. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników
 447. Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 448. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 449. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku
 450. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia "Wincentyńskie Dzieci" w Gorzowie Wlkp.
 451. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach
 452. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza
 453. Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
 454. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 455. Szkoła podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze
 456. Publiczne Przedszkole w Naramicach
 457. Przedszkole Publiczne nr 9
 458. Publiczne Przedszkole Edulica 1 w Warszawie
 459. Przedszkole Niepubliczne Świat Odkrywców w Mińsku Maz.
 460. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
 461. Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki
 462. Michałkowo
 463. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 464. Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
 465. Przedszkole w Bełchowie
 466. Niepubliczne Przedszkole Trampolina w Warszawie
 467. Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. Św. Rocha w Rzeszowie
 468. Zespół Szkół w Borównie
 469. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Biłgoraju
 470. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 471. Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
 472. ZSPiP w Ilkowicach
 473. Przedszkole Publiczne filia nr 1 w Połańcu
 474. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
 475. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
 476. Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej
 477. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 478. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
 479. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji
 480. Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
 481. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu
 482. Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie
 483. Szkoła Podstawowa nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego
 484. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 485. Zespół Szkół w Radłowie
 486. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.KEN w Radomiu
 487. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy Różnowie
 488. SZkoła Podsatowa Nr 9 i. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
 489. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie
 490. Szkoła Podstawowa w Bojanie
 491. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie
 492. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
 493. Przedszkole Publiczne Układanka w Świętej Katarzynie
 494. Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej
 495. Szkoła Podstawowa Nr 59 w Szczecinie
 496. Przedszkole nr 39 w Dąbrowie Górniczej
 497. Samorządowe Przedszkole nr 4 w Wieliczce
 498. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
 499. Przedszkole Gminne w Sianowie
 500. Prywatne Przedszkole Bajkolandia w Koninie
 501. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku
 502. I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 503. Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie
 504. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
 505. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
 506. SOSW w Elbląg
 507. Publiczne Przedszkole w Tarłowie
 508. Szkoła POdstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
 509. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim
 510. Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie
 511. Szkoła podstawowa nr 44 w Gdyni
 512. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 513. Szkoła Podstawowa w Panieńszczyźnie
 514. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Ostrowie
 515. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach
 516. Szkoła podstawowa im. A. Mickiewicza w Siecieborzycach
 517. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
 518. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 519. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im.ks.gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim
 520. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi
 521. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
 522. Szkoła Podstawowa nr 7 im.Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
 523. Szkoła Podstawowa w Snopkowie
 524. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie
 525. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim
 526. Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
 527. Szkoła Podstawowa im. prof. W. Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 528. Zespoł Edukacyjny w Bojadłach
 529. Zespół szkolno-przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Poznaniu
 530. Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego
 531. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
 532. Zespół Szkolno Przedszkolny w Baszni Dolnej
 533. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
 534. Szkoła Podstawowa nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Jana Pawła II
 535. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 536. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Biesalu
 537. Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
 538. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie
 539. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F. KYCI W KURYŁÓWCE
 540. Katolickie Przedszkole "Ogródek św. Franciszka" w Siedlcach
 541. Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile
 542. Zespół Szkolno - Przedszkolny
 543. Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie
 544. Gminne Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęclinie
 545. Przedszkole Niepubliczne Galileo- Przestrzeń Kreatywnych Maluchów
 546. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
 547. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
 548. Szkoła Podstawowa im Andrzeja Grubby w Sławkowie
 549. Niepubliczne Przedszkole Stonoga w Dąbrowie Górniczej
 550. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
 551. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
 552. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie
 553. Szkoła Podstawowa w Biesalu
 554. SP303 im Fryderyka Chopina
 555. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
 556. Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie
 557. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
 558. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
 559. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
 560. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
 561. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
 562. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 563. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
 564. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 565. Przedszkole Miejskie nr 43
 566. Przedszkole Niepubliczne "Serduszko"
 567. Szkoła Podstawowa w Życzynie im. chor. J. Paca
 568. Szkoła Podstawowa w Bryńsku
 569. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wistkitkach
 570. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku
 571. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 572. Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka
 573. Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema
 574. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
 575. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbnie im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie
 576. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 577. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy
 578. SP nr 1 w Spytkowicach im. Por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach
 579. Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
 580. Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
 581. Szkolny Zespół Caritas przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
 582. Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" w Bydgoszczy
 583. Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej
 584. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku
 585. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 586. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu
 587. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Jarnołtówku
 588. ZSP w Korczynie
 589. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Krrólowej w Naramie
 590. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
 591. Szkoła Podstawowa im.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
 592. Szkoła Podstawowa w Wydrznie
 593. Przedszkole Miejskie w Łasinie
 594. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Glojscach
 595. Szkoła Podstawowa im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
 596. Szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
 597. Szkoła Podstawowa w Buku
 598. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu
 599. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
 600. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu
 601. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
 602. Liceum Ogólnokształcące w Psarach
 603. Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
 604. Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY ŚWIAT w Kolnie
 605. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
 606. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
 607. Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu
 608. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 609. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. H.Sienkiewicza w Czerwionkach-Leszczynach
 610. Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu
 611. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Rosochatej
 612. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Juszczynie
 613. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 614. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie
 615. Przedszkole Gminne w Dobroszycach
 616. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 617. Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu
 618. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
 619. Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
 620. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu
 621. Przedszkole Miejskie Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim
 622. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
 623. Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
 624. Przedszkole Miejskie nr 6 w Iławie
 625. SP Bielanka
 626. Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
 627. "Mała Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koninie Żagańskim
 628. Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej
 629. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 630. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
 631. Przedszkole Samorządowe nr 6 Im. Jana Pawła II w Trzebini
 632. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 633. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kończewie, Grupa Sówki
 634. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
 635. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
 636. Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie
 637. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
 638. Szkoła Podstawowa w Dobrowie
 639. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie
 640. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 641. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STADNICKIEJ WOLI
 642. ZSP im. Marii Konopnickiej w Golach
 643. Zespół Szkół w Ostaszewie
 644. Prywatne Rodzinkowe Przedszkole "Troskliwe Misie"
 645. Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie
 646. Szkoła Podstawowa w Słonem
 647. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 648. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 649. Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Rokietnicy
 650. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
 651. Zespół Szkół w Maliniu
 652. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
 653. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W SZEBNIACH
 654. Przedszkole Językowo Sportowe
 655. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej
 656. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 657. Publiczna Szkoła Podstawowa KSW im. Bł. Natali Tułasiewicz
 658. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 659. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
 660. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
 661. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
 662. Szkoła Podstawowa nr 3 im KEN w Skawinie
 663. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rydzowie
 664. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka
 665. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 666. Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi
 667. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni
 668. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce- Leszczynach
 669. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
 670. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie
 671. Publiczna Szkoła Podstawowa Młynarzach
 672. Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu
 673. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
 674. Szkoła Podstawowa Nr2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 675. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie
 676. Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie
 677. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowicy
 678. Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu
 679. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 680. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
 681. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
 682. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej
 683. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
 684. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 685. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim
 686. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Montessori im. Św. Rodziny w Dobrej
 687. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie
 688. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
 689. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rabce-Zdroju
 690. Niepubliczne Szkoły ZDZ w Radomiu
 691. Szkoła podstawowa w Raniżowie
 692. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie
 693. Szkoła Podstawowa w Kapałowie
 694. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skawicy
 695. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku
 696. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
 697. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu
 698. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
 699. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł Jana Pawła II w Raciborzu
 700. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
 701. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie
 702. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku
 703. Szkoła Podstawowa nr 95 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie
 704. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie
 705. SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
 706. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sadlnie
 707. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
 708. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Bełchatowie
 709. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego
 710. Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy
 711. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOLONOWSKIEM
 712. Szkoła Podstawowa w Skarlinie
 713. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
 714. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
 715. Centrum Oświatowo-Kulturalne w Potarzycy
 716. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku
 717. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
 718. Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie
 719. Przedszkole nr 5 w Sokółce
 720. SP 60 w Gdańsku
 721. Przedszkole Nr 2 w Świeciu
 722. Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie
 723. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce
 724. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 725. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach
 726. Technikum TEB Edukacja w Słupsku
 727. Przedszkole w Nieczajnie Górnej
 728. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej
 729. Szkoła Podstawowa nr 7
 730. Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie
 731. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 732. Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu
 733. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacjnych im.Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 734. Szkoła Podstawowa nr 14 w Mysłowicach
 735. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu
 736. Szkoła Podstawowa nr 1
 737. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 738. Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie
 739. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 740. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
 741. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
 742. Przedszkole Nr 31
 743. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Wolowicach
 744. Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
 745. Zespół Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Gdańsku ->SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 746. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
 747. Zespół szkół mistrzostwa sportowego w Wieliczce
 748. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - Internat
 749. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach
 750. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr. 43 w Częstochowie
 751. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach
 752. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
 753. Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach
 754. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
 755. Przedszkole miejskie nr 76
 756. Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
 757. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
 758. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
 759. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
 760. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
 761. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
 762. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
 763. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
 764. Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu
 765. Niepubliczne Przedszkole Bąbelkowo w Stalowej Woli
 766. Gminne Przedszkole w Krasnem
 767. Szkoła Podstawowa w Boguszy
 768. Przedszkole nr 25
 769. I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju
 770. Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima
 771. Kidslab
 772. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Linowie
 773. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25
 774. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
 775. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
 776. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
 777. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 778. Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu
 779. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Olbięcinie
 780. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego
 781. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Połomi
 782. Przedszkole Nr 61
 783. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
 784. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
 785. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
 786. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie
 787. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIERZCHOWISKU
 788. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
 789. Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu
 790. Przedszkole nr 155 POLANIE
 791. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach
 792. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym
 793. Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej
 794. Przedszkole Publiczne nr 9
 795. Szkoła Podstawowa Skrzydła w Poznaniu
 796. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
 797. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
 798. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
 799. Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole
 800. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101
 801. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie
 802. Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych
 803. Szkoła Podstawowa nr 378 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
 804. Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"
 805. Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie
 806. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia im. św Jana Pawła II w Jabłonce
 807. Zespół Szkól w Podleszanach
 808. Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej
 809. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 810. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 811. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 812. PSP Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem
 813. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach
 814. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
 815. Przedszkole Miejskie nr 13
 816. Zespół Szkół w Przewrotnym
 817. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
 818. Publiczna Szkoła im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
 819. Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
 820. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
 821. Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją
 822. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
 823. Szkoła Podstawowa Im. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu
 824. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu
 825. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
 826. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
 827. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
 828. Szkoła Podstawowa Nr 26 przy Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu
 829. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
 830. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
 831. Szkoła Podstawowa w Bycinie
 832. Szkoła Podstawowa nr 222
 833. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korytnicy
 834. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile
 835. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 836. Szkoła Podstawowa w Małkowicach
 837. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 838. Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej
 839. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce
 840. Szkołą Podstawowa im. Władysława Jagiełly w Tenczynku
 841. Przedszkole nr 6 w Bielsku-Białej
 842. Szkoła Podstawowa imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu
 843. Szkoła Podstawowa im Św. Kazimierza
 844. Przedszkole Samorządowe Nr 8
 845. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem
 846. Szkoła Postawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 847. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 "Bajeczne Przedszkole"
 848. Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach
 849. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Poslkich w Lesznowoli
 850. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 851. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
 852. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Stadnickich
 853. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach
 854. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAGODNIKU
 855. Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
 856. Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka"
 857. Zespół Szkół Ekonomicznych
 858. Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
 859. Hufiec Pracy 14-1 Braniewo
 860. Zespół Szkół w Zembrzycach
 861. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
 862. Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
 863. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
 864. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie
 865. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 866. Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego
 867. Zespół Szkół Nr 2 Żyrardów
 868. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach
 869. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu
 870. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
 871. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie
 872. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Bieńcu
 873. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie
 874. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
 875. Zespól Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu
 876. Szkoła Podstawowa im. E. Łozińskiego w Potoku
 877. Aktywna Mała Szkoła w Krakowie
 878. Szkoła podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
 879. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11Listopada 1918 r.
 880. I LO im. ONZ w Biłgoraju
 881. Przedszkole Publiczne w Kraczkowej
 882. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
 883. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku
 884. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 885. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 886. Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
 887. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie
 888. Szkoła Podstawowa w Mniszowie
 889. Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
 890. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej
 891. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
 892. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Pradłach
 893. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy
 894. Przedszkole Samorządowe w Bienkówce
 895. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
 896. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieńkówce
 897. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 898. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych
 899. Przedszkole Akademickie przy PUZ
 900. Szkoła Podstawowa nr 23 w Zabrzu
 901. Szkoła Podstawowa im.J.Szaniawskiego w Jadwisinie
 902. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
 903. Szkoła Podstawowa nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 904. Niepubliczne Przedszkole Wesoły Domek w Poznaniu
 905. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini
 906. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 907. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
 908. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
 909. Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 910. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach
 911. Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu
 912. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie
 913. Bursa dla Dziewcząt prow. przez Zgrom. Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 914. Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy
 915. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego
 916. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Ochronka p.w. św. Józefa w Szynwałdzie
 917. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej - Kamińskiej w Leścach
 918. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża Bielsko - Biała
 919. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
 920. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku
 921. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie
 922. Przedszkole Publiczne w Gołańczy
 923. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
 924. Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
 925. Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. Stanisława Kostki w Kutnie
 926. Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek"
 927. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
 928. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego
 929. Szkoła Podstawowa im. J.H.Dąbrowskiego w Krobanowie
 930. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie
 931. Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi
 932. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 933. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie
 934. Przedszkole nr 2
 935. SP im. Marii Konopnickiej w Kosztowie
 936. Przedszkole nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim
 937. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu
 938. Samorządowe Przedszkole nr 36 w Krakowie
 939. Szkoła Podstawowa im. Św.Jadwigi Królowej we Frycowej
 940. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
 941. Przedszkole Publiczne w Radłowie
 942. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE
 943. Szkoła Podstawowa nr 1
 944. Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu
 945. Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks. Adama Osetka w Gorzycach
 946. Samorządowe Przedszkole nr 107 Słoneczne Nutki
 947. Zespół Szkół w Jabłonnie
 948. Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach
 949. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana w Mysiadle
 950. Zespół Szkół w Golcowej
 951. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach
 952. SPnr10 z Oddziałami Integracyjnymi
 953. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach
 954. Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie
 955. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
 956. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lesiewie
 957. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
 958. Przedszkole Nr 1
 959. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 960. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
 961. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko
 962. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 963. Szkoła Podstawowa im. Stefana Krd.Wyszyńskiego
 964. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle
 965. Niepubliczne Przedszkole "MISIO" w Warszawie
 966. Zespół Oświatowy w Toporze
 967. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 968. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu
 969. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli
 970. Zespół Placówek Oświatowych
 971. PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
 972. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
 973. Przedszkole nr 407 Oddziały Zamiejscowe
 974. SP 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
 975. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza
 976. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Marki
 977. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach
 978. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
 979. Szkoła Podstawowa w Rożnowie
 980. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej
 981. SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
 982. Szkoła Podstawowa w Berezce
 983. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli
 984. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowie
 985. Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
 986. Przedszkole nr 295 " Kraina Bajek" w Warszawie
 987. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 988. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
 989. Szkoła Podstawowa
 990. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach
 991. Zespół Przedszkoli nr1
 992. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie
 993. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
 994. Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych
 995. Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
 996. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
 997. Szkoła Podstawowa w Uścianach Starych
 998. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
 999. Niepubliczne Przedszkole Miś
 1000. Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 1 im. M.Kopernika- Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
 1001. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Wyplera
 1002. Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
 1003. Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu
 1004. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
 1005. Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach
 1006. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBACZOWIE
 1007. BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
 1008. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
 1009. Szkoła Podstawowa nr3 im.A. Mickiewicza w Słupcy
 1010. Szkoła Podstawowa w Stefanowie
 1011. SP4 w Żorach z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
 1012. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Stefańskiego w Bodzechowie
 1013. Liceum ogólnokształcące im Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
 1014. Przedszkole Małych Odkrywców w Skierniewicach
 1015. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 1016. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
 1017. Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 1018. Przedszkole Samorządowe w Łętowni
 1019. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie
 1020. Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiegow Pasymiu
 1021. Przedszkole Nr 199 w Warszawie
 1022. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi
 1023. Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa
 1024. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 1025. Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju
 1026. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach
 1027. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 1028. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 1029. PSP im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
 1030. test
 1031. Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
 1032. PRZEDSZKOLE SPSK NR1 W STAREM BYSTREM
 1033. Szkoła Podstawowa nr 107
 1034. Szkoła Podstawowa w Trzepnicy
 1035. Przedszkole nr 5 w Nowej Soli
 1036. Uniwersytet Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe w Olkuszu
 1037. Szkoła Podstawowa nr 3 im Orła Białego w Bieruniu
 1038. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie
 1039. Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
 1040. SP Niemczyn
 1041. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej
 1042. PRZEDSZKOLE NR 17 SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
 1043. "Wierchy" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków
 1044. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
 1045. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
 1046. Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrocławiu
 1047. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Boboli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
 1048. Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 1049. Szkoła podstawowa w Nieradzie
 1050. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 1051. Zespół Szkół nr 9
 1052. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU
 1053. Przedszkole nr 12 w Mysłowicach
 1054. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
 1055. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu
 1056. SP Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce
 1057. Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie
 1058. Przedszkole 407 w Warszawie
 1059. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
 1060. Przedszkole w Wiązownie
 1061. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
 1062. Przedszkole nr 2
 1063. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY
 1064. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie
 1065. Szkoła Podstawowa nr1 w Jodłowej
 1066. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
 1067. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOPERNIK w Wyszkowie
 1068. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
 1069. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 72 PUŁKU PIECHOTY W MNISZKU
 1070. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie
 1071. Szkoła Podstawowa w Siedlinie
 1072. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Milejowie
 1073. Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku
 1074. Przedszkole nr 10
 1075. Szkoła Podstawowa w Bargłówce
 1076. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Ostródzie
 1077. Szkola Podstawowa im. Bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej
 1078. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
 1079. Zespół Szkół w Kowalu
 1080. Szkoła Podstawowa nr 69
 1081. Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Rybniku
 1082. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁODZIĄŻU
 1083. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
 1084. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
 1085. Zespół Szkół w Bielicach
 1086. SP W KALETNIKU
 1087. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej
 1088. Szkoła Podstawowa nr 11 im.Marii Curie- Skłodowskiej
 1089. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie
 1090. Szkoła Podstawowa Sportowa
 1091. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
 1092. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie
 1093. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ORSZYMOWIE
 1094. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy
 1095. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
 1096. Szkoła Podstawowa w Korszach
 1097. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
 1098. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie
 1099. Szkoła Podstawowa nr 2 im Adama Mickiewicza
 1100. Szkoła Podstawowa w Łubiance
 1101. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
 1102. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim
 1103. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 1104. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
 1105. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu
 1106. Przedszkole Miejskie nr 76
 1107. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
 1108. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 W KRAKOWIE
 1109. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
 1110. Przedszkole Nr 1 w Nowej Soli
 1111. Przedszkole Miejskie nr 164
 1112. Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju
 1113. Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka
 1114. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Lututowie
 1115. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 1116. Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
 1117. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
 1118. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 1119. Szkoła Podstawowa w Płowężu
 1120. Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Chopina, Żary
 1121. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju
 1122. Szkoła podstawowa nr6
 1123. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie
 1124. Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie
 1125. Niepubliczne przedszkole Aleksandra w Siedlcach
 1126. Szkoła Podstawowa w Futorach
 1127. Technikum ZDZ w Starachowicach
 1128. 7 Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 1129. Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli
 1130. Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.kard.Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie
 1131. Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej
 1132. Przedszkole Publiczne nr 1 w Głogowie
 1133. Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
 1134. Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie
 1135. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
 1136. Niepubliczne Punkt Przedszkolny Żółty Latawiec w Siedlcach
 1137. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 1138. Przedszkole nr 31 w Elblągu
 1139. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
 1140. Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata
 1141. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
 1142. Punkt Przedszkolny "Kraina Szczęścia" Diana Bobusia
 1143. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
 1144. Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Sosnowicach
 1145. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Winownie
 1146. Szkoła Podstawowa w Głuchowie
 1147. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
 1148. MP nr 34 "Rozśpiewane Przedszkole"
 1149. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej
 1150. Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie
 1151. Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
 1152. Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
 1153. Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
 1154. Przedszkole Samorządowe nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi
 1155. Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek
 1156. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 1157. Zespół Szkół Technicznych im.prof.K.Olszewskiego
 1158. Szkoła Podstawowa
 1159. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego
 1160. Szkoła Podstawowa Nr 8 im.Marii Dąbrowskiej
 1161. Przedszkole Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 1162. Szkoła Podstawowa w Bukowinie
 1163. Przedszkole I Żłobek Raj Maluszka
 1164. Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Kraina"
 1165. Publiczne Przedszkole Galileo
 1166. Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie
 1167. Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka prowadzony przez Zgromadzanie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 1168. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
 1169. Samorządowe Przedszkole w Izbicy
 1170. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach
 1171. Publiczne Przedszkole w Łoniowie
 1172. Przedszkole Miejskie nr 11
 1173. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach
 1174. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie
 1175. Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VII
 1176. Zespół Szkół w Huwnikach
 1177. Publiczne Przedszkole w Tucznie
 1178. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
 1179. Szkoła Podstawowa w Gronowie
 1180. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
 1181. Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu
 1182. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie
 1183. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 1184. Przedszkole nr 28 w Lublinie
 1185. Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku
 1186. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno -Przedszkolnymw Blachowni
 1187. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu
 1188. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
 1189. Szkoła Podstawowa w Sampławie
 1190. Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń
 1191. Zespół Szkół Specjalnych w Ścinawce Dolnej
 1192. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu
 1193. Niepubliczne Przedszkole Koliberek
 1194. Przedszkole Nr 14
 1195. Przedszkole polsko-francuskie Trampoline w Warszawie
 1196. Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
 1197. Przedszkole Gminne w Skibinie
 1198. Przedszkole Samorządowe "Mali Odkrywcy"
 1199. Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko
 1200. Przedszkole Miejskie nr 39
 1201. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
 1202. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach
 1203. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
 1204. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 1205. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie
 1206. ZSP w Mizerowie
 1207. Prywatna Szkoła Podstwowa Nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 1208. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
 1209. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju
 1210. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie
 1211. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
 1212. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 1213. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Ptasi Raj w Radzionkowie
 1214. Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu
 1215. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 1216. Szkoła Podstawowa w Nowodworze
 1217. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
 1218. Zespół Szkół w Ostrówku
 1219. Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie
 1220. Zespół Szkół w Turobinie
 1221. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach
 1222. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
 1223. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia
 1224. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 1225. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu
 1226. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni
 1227. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 1228. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie
 1229. Niepubliczne Przedszkole MAGICZNY KUFEREK w Lublewie Gdańskim
 1230. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 1231. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
 1232. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 1233. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 1234. IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 1235. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
 1236. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 1237. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
 1238. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 1239. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.Grodzieckiego w Cieszynie
 1240. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 1241. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 1242. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 1243. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 1244. Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
 1245. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 1246. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej
 1247. Katolicka szkoła podstawowa w Nowej Soli
 1248. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 1249. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 1250. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 1251. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 1252. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 1253. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach
 1254. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 1255. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158
 1256. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
 1257. Miejska Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 1258. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 1259. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
 1260. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 1261. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 1262. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
 1263. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 1264. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
 1265. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 1266. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Toporzyku
 1267. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 1268. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach
 1269. Szkoła Podstawowa nr 368 im.,,Polskich Olimpijczyków" Warszawa
 1270. Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" Bełchatów
 1271. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 1272. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 1273. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne
 1274. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
 1275. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego
 1276. Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
 1277. II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 1278. Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
 1279. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
 1280. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Przytocznicy
 1281. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
 1282. Zespół Szkół i Placówek im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim
 1283. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 1284. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
 1285. Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju
 1286. SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU
 1287. Zespół Szkół w Burzeninie
 1288. Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie
 1289. Zespół Szkól Atena w Sosnowcu
 1290. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
 1291. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie
 1292. Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
 1293. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy
 1294. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
 1295. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawla II w Kasince Małej
 1296. Szkoła Podstawowa nr1 w Plewiskach
 1297. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 1298. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 1299. PSP nr 31 w Opolu
 1300. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 1301. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 1302. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 1303. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 1304. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli
 1305. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 1306. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 1307. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 1308. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 1309. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 1310. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 1311. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 1312. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 1313. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
 1314. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 1315. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 1316. Szkoła Branżowa w Bytowie
 1317. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 1318. Szkoła Podstawowa w Wierzchach
 1319. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 1320. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 1321. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 1322. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 1323. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 1324. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 1325. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 1326. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 1327. SP w Jangrocie
 1328. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 1329. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 1330. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 1331. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 1332. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 1333. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 1334. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 1335. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 1336. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 1337. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 1338. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 1339. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 1340. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 1341. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 1342. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 1343. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 1344. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 1345. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 1346. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 1347. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
 1348. Zespół Szkół w Maliniu
 1349. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 1350. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 1351. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 1352. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 1353. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 1354. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 1355. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 1356. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 1357. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 1358. Przedszkole nr 1 w Sławnie
 1359. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 1360. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 1361. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 1362. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 1363. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 1364. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 1365. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 1366. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 1367. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 1368. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 1369. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 1370. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 1371. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 1372. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 1373. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 1374. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 1375. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie
 1376. ZSPiP Filipowice
 1377. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku
 1378. Szkoła Podstawowa w Krzu
 1379. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 1380. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 1381. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 1382. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 1383. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 1384. Zespół Szkół w Korczynie
 1385. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 1386. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 1387. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 1388. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie
 1389. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 1390. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
 1391. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 1392. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 1393. Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 1394. Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie
 1395. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
 1396. Szkoła Podstawowa w Kłodnem
 1397. Szkoła Podstawowa w Maniowie
 1398. I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
 1399. Przedszkole nr 6 w Krasnymstawie