Lista darczyńców

Szkoły i przedszkola uczestniczące w "Zbieramto w szkole".

Województwo zachodniopomorskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. J. Twardowskiego w Szczecinie
 2. Szkoła Podstawowa Nr 59 w Szczecinie
 3. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
 4. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 6. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 7. Przedszkole Nr 14
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 10. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 11. Szkoła Podstawowa w Brojcach
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie
 13. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji
 14. Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie
 15. Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
 16. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddz. Dwujęzycznymi w Policach
 17. Szkoła POdstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
 18. Przedszkole Miejskie Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim
 19. Szkoła Podstawowa w Żabowie
 20. Szkoła Podstawowa im. Młodych Ekologów w Czelinie
 21. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego
 22. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Toporzyku
 23. Szkoła Podstawowa im. prof. W. Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 24. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
 25. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
 26. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
 27. Zespół Szkół w Stargardzie
 28. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
 29. Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie
 30. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
 31. Przedszkole Gminne w Sianowie
 32. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach
 33. Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
 34. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu
 35. Publiczne Przedszkole w Tucznie
 36. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiegoo
 37. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie
 38. Szkoła Podstawowa w Mostkowie
 39. Przedszkole nr 1 w Sławnie

Województwo świętokrzyskie:

 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Kielcach
 2. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach
 3. Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach
 4. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
 5. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Starachowicach
 6. SPnr10 z Oddziałami Integracyjnymi
 7. Technikum ZDZ w Starachowicach
 8. Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej
 9. Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 11. Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 12. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach
 13. Publiczne Przedszkole w Tarłowie
 14. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
 15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 16. Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie
 17. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Stefańskiego w Bodzechowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie
 19. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
 20. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
 21. Szkoła Podstawowa w Miąsowej
 22. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STADNICKIEJ WOLI
 23. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi
 24. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie
 25. Szkoła Podstawowa w Kapałowie
 26. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach
 27. Przedszkole Publiczne filia nr 1 w Połańcu
 28. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
 29. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
 30. Publiczne Przedszkole w Łoniowie
 31. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie

Województwo śląskie:

 1. Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica
 2. Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 3. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
 4. SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 5. Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach
 6. Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach
 7. Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Miarki w Katowicach
 8. Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 9. Szkola Podstawowa nr 36
 10. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 11. Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
 12. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 13. Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 1 im. M.Kopernika- Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
 14. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 15. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 16. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 17. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 18. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
 19. Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu
 20. Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu
 21. Zespół Szkól Atena w Sosnowcu
 22. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 23. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 24. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 25. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 26. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 27. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 28. Przedszkole nr 3 w Zabrzu
 29. Przedszkole nr 39 w Zabrzu
 30. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
 31. Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu
 32. Przedszkole nr 25
 33. Szkoła Podstawowa nr 23 w Zabrzu
 34. Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu
 35. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 36. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 37. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Dąbrowie Górniczej
 38. Przedszkole nr 39 w Dąbrowie Górniczej
 39. Niepubliczne Przedszkole Stonoga w Dąbrowie Górniczej
 40. Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej
 41. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 42. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 43. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 44. Szkoła Podstawowa nr 33 w Bielsku-Białej
 45. Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją w Bielsko-Białej
 46. Przedszkole Niepubliczne YOGI w Bielsku-Białej
 47. Przedszkole nr 9 w Bielsku-Białej
 48. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
 49. Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej
 50. Bursa dla Dziewcząt prow. przez Zgrom. Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 51. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża Bielsko - Biała
 52. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr. 43 w Częstochowie
 53. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie
 54. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
 55. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
 56. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
 57. SP 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
 58. Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
 59. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach
 60. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach
 61. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach
 62. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
 63. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach
 64. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
 65. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach
 66. Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej
 67. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 68. Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej
 69. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
 70. Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej
 71. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 72. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Wyplera
 73. Szkoła Podstawowa nr 14 w Mysłowicach
 74. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 75. Przedszkole nr 12 w Mysłowicach
 76. Przedszkole nr 10 w Mysłowicach
 77. Szkoła Podstawowa Sportowa
 78. Szkoła podstawowa nr 4 w Jaworznie
 79. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie
 80. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego
 81. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie
 82. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie
 83. Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu
 84. Przedszkole Miejskie nr 43
 85. Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu
 86. Miejska Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 87. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku
 88. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
 89. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 90. Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Rybniku
 91. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu
 92. Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 93. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł Jana Pawła II w Raciborzu
 94. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego
 95. Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie
 96. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie
 97. Przedszkole Miejskie nr 11
 98. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 99. Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 100. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 101. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
 102. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie
 103. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Ptasi Raj w Radzionkowie
 104. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 105. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 106. Szkoła Podstawowa nr 11 im.Marii Curie- Skłodowskiej
 107. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach
 108. Szkoła Podstawowa nr 7
 109. SP4 w Żorach z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
 110. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 111. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
 112. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 113. Szkoła Podstawowa nr 38 w Chorzowie
 114. SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
 115. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 116. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
 117. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
 118. SP nr 19 im. Juliana Tuwima
 119. 3LO im. Stanisława Wyspiańskiego
 120. Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach
 121. Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka
 122. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 123. Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu
 124. Szkoła Branżowa I stopnia w Lublińcu
 125. Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu
 126. Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej
 127. Przedszkole nr 6 w Bielsku-Białej
 128. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce- Leszczynach
 129. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
 130. Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
 131. Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
 132. Liceum Ogólnokształcące w Psarach
 133. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 134. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 135. Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy
 136. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 137. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 138. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 139. Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie
 140. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 141. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siemianowicach Śląskich
 142. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boniowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boniowicach
 143. Przedszkole Gminne nr 1 w Zbrosławicach
 144. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
 145. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
 146. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
 147. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju
 148. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach - Szkoła Podstawowa
 149. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 150. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
 151. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku
 152. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce
 153. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
 154. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
 155. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 156. Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi
 157. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIERZCHOWISKU
 158. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.Grodzieckiego w Cieszynie
 159. Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie
 160. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 161. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie
 162. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie
 163. Szkoła Podstawowa nr 2 im Adama Mickiewicza w Wiśle
 164. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno -Przedszkolnymw Blachowni
 165. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy
 166. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Pradłach
 167. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego
 168. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. H.Sienkiewicza w Czerwionkach-Leszczynach
 169. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 170. Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
 171. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
 172. Szkoła Podstawowa nr 3 im Orła Białego w Bieruniu
 173. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy
 174. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
 175. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 176. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego
 177. Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
 178. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowie
 179. Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach
 180. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju
 181. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
 182. II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
 183. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 184. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
 185. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Połomi
 186. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące
 187. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
 188. Szkoła Podstawowa SPSK im. Franciszkańskich Męczenników z Peru
 189. Szkoła Podstawowa nr2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach
 190. Przedszkole Publiczne nr 9
 191. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
 192. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej
 193. Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach
 194. Szkoła Podstawowa w Bycinie
 195. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
 196. Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
 197. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne
 198. SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU
 199. Szkoła podstawowa w Nieradzie
 200. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH
 201. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
 202. Szkoła Podstawowa w Gogołowej
 203. Szkoła Podstawowa imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu
 204. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławie Śląskim
 205. Szkoła podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
 206. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach
 207. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 208. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Winownie
 209. Szkoła Podstawowa w Bargłówce
 210. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 211. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kochcicach
 212. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach

Województwo mazowieckie:

 1. SP nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 2. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie
 3. Przedszkole nr 44 "Przedszkole Marzeń" w Warszawie
 4. Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie
 5. Szkoła Podstawowa nr 355 im J. Wedla w Warszawie
 6. Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie
 7. XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM H Kołłątaja w Warszawie
 8. SP nr 303 im. Fryderyka Chopina
 9. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 10. Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen Piotra Szembeka w Warszawie
 11. LXIX (69) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie
 12. Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 13. Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 14. CLXIII (163) Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 15. Szkoła Podstawowa nr 361 w Warszawie
 16. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie
 17. Szkoła Podstawowa Nr 401
 18. Publiczne Przedszkole Edulica w Warszawie
 19. Przedszkole 283 w Warszawie
 20. Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie
 21. SP 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie
 22. Przedszkole Edulica 2 w Warszawie
 23. Zespół Szkół im. P. Wysockiego w Warszawie
 24. Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie
 25. Szkoła Podstawowa nr 400
 26. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie
 27. Szkoła Podstawowa nr 168
 28. Publiczne Przedszkole Edulica 1 w Warszawie
 29. Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie
 30. Szkoła Podstawowa nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego
 31. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
 32. Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie
 33. Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie
 34. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim
 35. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 36. Przedszkole Nr 61
 37. Szkoła Podstawowa nr 378 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
 38. Szkoła Podstawowa nr 222
 39. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 "Bajeczne Przedszkole"
 40. Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka" w Warszawie
 41. Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
 42. Niepubliczne Przedszkole "MISIO" w Warszawie
 43. Przedszkole nr 295 " Kraina Bajek" w Warszawie
 44. Przedszkole Nr 199 w Warszawie
 45. Przedszkole nr 407 w Warszawie
 46. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
 47. Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie
 48. Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
 49. Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie
 50. Przedszkole polsko-francuskie Trampoline w Warszawie
 51. Prywatna Szkoła Podstwowa Nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 52. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
 53. Szkoła Podstawowa nr 368 im.,,Polskich Olimpijczyków" Warszawa
 54. Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
 55. Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
 56. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 57. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach
 58. Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach
 59. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 60. Niepubliczna Szkoła Aleksander w Siedlcach
 61. Katolickie Przedszkole "Ogródek św. Franciszka" w Siedlcach
 62. Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
 63. Niepubliczne przedszkole Aleksandra w Siedlcach
 64. Niepubliczne Punkt Przedszkolny Żółty Latawiec w Siedlcach
 65. II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 66. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza
 67. Liceum ogólnokształcące im Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
 68. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU
 69. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie im. W. Broniewskiego
 70. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
 71. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOPERNIK w Wyszkowie
 72. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
 73. Przedszkole Niepubliczne Świat Odkrywców w Mińsku Maz.
 74. Zespół Szkół Ekonomicznych
 75. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 76. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
 77. Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń
 78. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu
 79. Niepubliczne Szkoły ZDZ w Radomiu
 80. Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu
 81. Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku
 82. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
 83. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 84. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach
 85. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im.ks.gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim
 90. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
 91. Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie
 92. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
 93. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11Listopada 1918 r.
 94. PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach
 95. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko
 96. Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Zameczek w Piasecznie
 97. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana w Mysiadle
 98. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie
 99. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
 101. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach
 102. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie
 103. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie
 104. Niepubliczne Przedszkole nr 24 Dziecięcy Raj II w Markach
 105. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Marki
 106. Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 z Oddziałami Integracyjnymi
 107. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
 108. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
 109. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 110. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY
 111. Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 112. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
 113. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy
 114. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
 115. Publiczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Głoskowie
 116. Szkoła Podstawowa w Stefanowie
 117. Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 118. Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
 119. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 120. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 121. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE
 122. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz.
 123. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu
 124. Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej
 125. Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko
 126. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 127. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
 128. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie
 129. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Poslkich w Lesznowoli
 130. Zespół Placówek Oświatowych
 131. PSP im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
 132. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
 133. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
 134. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
 135. Szkoła Podstawowa nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Jana Pawła II
 136. Gminne Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęclinie
 137. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
 138. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 139. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego
 140. Szkoła Podstawowa w Życzynie im. chor. J. Paca
 141. ZSP w Halinowie
 142. Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszynskiego w Skrzeszewie
 143. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 144. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25
 145. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wistkitkach
 146. Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach
 147. Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków
 148. ZSP im. Marii Konopnickiej w Golach
 149. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 150. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie
 151. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie
 152. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mochowie
 153. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 154. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
 155. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy
 156. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
 157. Zespół Oświatowy w Toporze
 158. Przedszkole w Wiązownie
 159. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
 160. BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
 161. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 162. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Waclawa Sieroszewskiego w Kozłach
 163. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korytnicy
 164. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
 165. Publiczna Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie
 166. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku
 167. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka" z Oddz. Integracyjnymi w Otwocku
 168. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego
 169. Przedszkole Samorządowe nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi
 170. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu
 171. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ORSZYMOWIE
 172. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁODZIĄŻU
 173. SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
 174. Szkoła Podstawowa w Siedlinie
 175. Zespół Szkół Nr 2 Żyrardów
 176. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej
 177. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
 178. Szkoła Podstawowa IM.Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
 179. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie
 180. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
 181. Publiczna Szkoła Podstawowa Młynarzach
 182. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
 183. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu
 184. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach
 185. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach
 186. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
 187. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym
 188. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 72 PUŁKU PIECHOTY W MNISZKU
 189. Szkoła Podstawowa im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
 190. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach
 191. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole
 192. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
 193. Szkoła Podstawowa w Izabelinie
 194. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 195. Szkoła Podstawowa w Sękocinie
 196. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wieliszewie
 197. Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie
 198. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
 199. Zespół Oświatowy im Jana Pawła II
 200. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

Województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie
 2. Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"
 3. Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie
 4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka"
 6. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
 7. Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
 8. Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
 9. SOSW w Elbląg
 10. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 11. Przedszkole Nr 31
 12. Przedszkole nr 31 w Elblągu
 13. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
 14. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
 15. Przedszkole Miejskie nr 6 w Iławie
 16. Zespół Szkół Sportowych nr 6 w Ełku
 17. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
 18. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 19. Zespół Placówek Oświatowych nr 3, SP nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie
 20. Szkoła Podstawowa im Andrzeja Grubby w Sławkowie
 21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
 22. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu
 23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
 24. Miejskie Przedszkole Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie
 25. Przedszkole nr 1 w Ornecie
 26. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie
 27. Hufiec Pracy 14-1 Braniewo
 28. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
 29. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
 30. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Ostródzie
 31. Szkoła Podstawowa Nr2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 32. Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"
 33. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy Różnowie
 34. Szkoła Podstawowa w Sampławie
 35. Przedszkole Publiczne nr 9
 36. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście
 37. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
 38. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach
 39. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach
 40. Szkoła Podstawowa w Bryńsku
 41. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Biesalu
 42. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 43. Szkoła Podstawowa w Biesalu
 44. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
 45. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie
 46. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Biskupcu
 47. Szkoła Podstawowa w Uścianach Starych
 48. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu
 49. Szkoła Podstawowa w Skarlinie
 50. Zespół Szkół w Bielicach
 51. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
 52. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
 53. Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu
 54. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
 55. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie
 56. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach
 57. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie
 58. Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
 59. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy
 60. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu

Województwo pomorskie:

 1. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku
 3. Niepubliczne Przedszkole Trampolina w Warszawie
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku
 5. SP 60 w Gdańsku
 6. Zespół Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Gdańsku ->SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 7. Kidslab
 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
 9. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego
 10. Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Odkrywców w Gdyni
 11. Szkoła podstawowa nr 44 w Gdyni
 12. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni
 13. IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 14. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
 16. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku
 17. Technikum TEB Edukacja w Słupsku
 18. Szkoła Branżowa w Bytowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 21. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim
 22. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
 23. I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 24. Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku
 25. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie
 26. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
 27. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
 28. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNERZY MONTE CASSINO W NIEŻYCHOWICACH
 29. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku
 30. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 31. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
 32. Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Pawła II w Brusach
 33. SOSW w Starogardzie Gdańskim
 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie
 35. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie
 36. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
 37. Niepubliczne Przedszkole MAGICZNY KUFEREK w Lublewie Gdańskim
 38. Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.kard.Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie
 39. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach
 40. Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie
 41. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
 43. PSP 3 w Starogardzie Gdańskim im. Władysława Broniewskiego
 44. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
 45. Zespół Szkół w Ostaszewie
 46. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu
 48. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku
 49. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie
 50. Szkoła podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie
 51. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 52. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie
 53. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
 54. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie
 55. Szkoła Podstawowa w Bojanie
 56. Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
 57. Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie
 58. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
 59. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kończewie, Grupa Sówki
 60. Szkoła Podstawowa w Redkowicach
 61. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 62. Szkoła Podstawowa w Jastarni
 63. Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkola w Grzybnie
 64. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku

Województwo podlaskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 2. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 4. Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
 5. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 7. Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
 8. Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 9. Przedszkole Samorządowe nr 79 "Konwaliowy Zakątek"
 10. SZkoła Podsatowa Nr 9 i. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
 11. Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego
 12. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
 13. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 14. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 15. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (Zespół Szkół nr 2)
 16. Przedszkole nr 2
 17. Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach
 18. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
 19. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
 20. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
 21. Szkoła Podstawowa
 22. SP nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
 23. SP Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce
 24. Przedszkole w Ciechanowcu
 25. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 26. Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
 27. SP W KALETNIKU
 28. Michałkowo
 29. 7 Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 30. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckim
 31. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
 32. Przedszkole nr 5 w Sokółce
 33. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
 34. Szkoła Podstawowa
 35. Szkoła Podstawowa w Poćkunach
 36. Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY ŚWIAT w Kolnie
 37. Przedszkole w Monkach

Województwo podkarpackie:

 1. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 2. Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 4. Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 6. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie
 8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
 9. Niepubliczne przedszkole Artystyczno Językowe Babyland w Łańcucie
 10. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EncePence w Łańcucie
 11. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie
 12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
 13. Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu
 14. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
 15. Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
 16. Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. Św. Rocha w Rzeszowie
 17. SP nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 18. Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie
 19. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 20. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
 21. Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie
 22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie
 23. Gminne Przedszkole w Krasnem
 24. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 25. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Janusza Korczaka nr 1 w Rakszawie
 26. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie
 27. Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi
 28. Szkoła Podstawowa w Berezce
 29. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
 30. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
 31. Niepubliczne Przedszkole Bąbelkowo w Stalowej Woli
 32. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli
 33. Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks. Adama Osetka w Gorzycach
 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 35. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie
 36. Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie
 37. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach
 38. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie
 39. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku
 40. Przedszkole Samorządowe "Mali Odkrywcy"
 41. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 42. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 43. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy
 44. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała w Głogowie Młp.
 45. Szkoła Podstawowa im Św. Kazimierza
 46. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
 47. Przedszkole Nr 1
 48. Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli
 49. Przedszkole Publiczne w Kraczkowej
 50. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej
 51. Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
 52. Zespół Szkół w Maliniu
 53. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie
 54. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 55. Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych
 56. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach
 57. PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 58. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie
 59. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu
 60. OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Ropczycach
 61. Zespół Szkolno Przedszkolny w Baszni Dolnej
 62. Szkoła Podstawowa im. E. Łozińskiego w Potoku
 63. Zespół Szkół w Trzebosi
 64. Szkoła podstawowa w Malinówce
 65. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAGODNIKU
 66. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
 67. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 68. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
 69. Szkoła Podstawowa im.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
 70. Przedszkole Miejskie nr 13
 71. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 72. Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
 73. Zespół Szkół w Gogołowie
 74. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
 75. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 76. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowicy
 77. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 78. Zespół Szkół w Golcowej
 79. Zespół Szkól w Podleszanach
 80. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W SZEBNIACH
 81. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
 82. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej
 83. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F. KYCI W KURYŁÓWCE
 84. Przedszkole Samorządowe w Łętowni
 85. Szkoła podstawowa w Raniżowie
 86. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach
 87. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Besku
 88. Gminne Przedszkole w Malawie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Malawie
 89. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 90. Zespół Szkół w Huwnikach
 91. SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH
 92. Zespół Szkół Technicznych im.prof.K.Olszewskiego
 93. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBACZOWIE
 94. Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
 95. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie
 96. Szkoła Podstawowa nr1 w Jodłowej
 97. Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
 98. Zespół Szkół Samorządowych (Przedszkole) w Hoczwi
 99. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej
 100. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 101. Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie
 102. Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
 103. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
 104. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
 105. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce
 106. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
 107. Szkoła Podstawowa w Świętem
 108. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 109. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Glojscach
 110. Punkt Przedszkolny "Kraina Szczęścia" Diana Bobusia
 111. Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
 112. Szkoła Podstawowa im. Stefana Krd.Wyszyńskiego
 113. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 114. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku
 115. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle
 116. Zespół Szkół w Maliniu
 117. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rydzowie
 118. Zespół Szkół i Placówek im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim
 119. Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej
 120. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 121. Szkoła Podstawowa w Futorach
 122. Zespół Szkół w Przewrotnym
 123. Zespół Szkół w Korczynie

Województwo łódzkie:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Brzechwy nr 128 w Łodzi
 2. Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kazimierza Kirejczyka nr 194 w Łodzi
 4. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi
 5. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi
 6. Przedszkole miejskie nr 76 w Łodzi
 7. Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi
 9. Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa
 10. Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 11. Przedszkole Miejskie nr 76
 12. Przedszkole Miejskie nr 39
 13. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie
 14. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 15. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Bełchatowie
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach
 17. Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" Bełchatów
 18. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 19. SP7 w Tomaszowie Mazowieckim
 20. Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa
 21. Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz.
 22. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu
 23. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu
 24. Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
 25. Szkoła Podstawowa w Żurawiu
 26. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach
 27. Publiczne Przedszkole w Brąszewicach
 28. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 29. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
 30. Zespół Szkół - Przedszkole Publiczne im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej
 31. ​Zespół Szkół ​Szkoła Podstawowa ​im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej Klub Wolontariusza
 32. Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku
 33. Publiczne Przedszkole nr.9 im Jasia i Małgosi w Radomsku
 34. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu
 35. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu
 36. Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu
 37. Zespół Szkolno- Przedszkolny
 38. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
 39. Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. Stanisława Kostki w Kutnie
 40. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 41. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
 42. Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Dmosinie
 43. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 44. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 45. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach
 46. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
 47. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie
 48. Niepubliczne Przedszkole Miś w Wierzykach
 49. Szkoła Podstawowa im. J.H.Dąbrowskiego w Krobanowie
 50. Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy
 51. PSP w Kobielach Wielkich, Zespół Wychowania Przedszkolnego
 52. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka
 53. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
 54. Przedszkole nr 1 w Koluszkach
 55. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
 56. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
 57. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Bieńcu
 58. Publiczne Przedszkole w Naramicach
 59. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 60. Szkoła Podstawowa w Trzepnicy
 61. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
 62. Przedszkole Małych Odkrywców w Skierniewicach
 63. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu
 64. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
 65. Zespół Szkół w Burzeninie
 66. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Tryb.
 67. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Bielowicach
 68. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lesiewie
 69. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Ostrowie
 70. Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie
 71. Przedszkole w Bełchowie
 72. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Lututowie
 73. Przedszkole Miejskie nr 164
 74. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 75. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 76. Szkoła Podstawowa w Lutomiersku im. Orła Białego
 77. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 78. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
 79. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach
 80. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Województwo dolnośląskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 2. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 3. Publiczne Przedszkole Magellan ( Oddział) we Wrocławiu
 4. Publiczne Przedszkole Magellan we Wrocławiu
 5. Szkoła Podstawowa Nr 118 we Wrocławiu
 6. Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu
 7. Publiczne Przedszkole Sowia Akademia
 8. Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu
 9. Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu
 10. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
 11. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu
 12. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101
 13. Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu
 14. Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrocławiu
 15. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 16. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 17. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 18. Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie
 19. Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
 20. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach
 21. Przedszkole Niepubliczne Galileo- Przestrzeń Kreatywnych Maluchów
 22. Niepubliczne Przedszkole Koliberek
 23. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
 24. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 25. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
 26. Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu
 27. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 28. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie
 29. Przedszkole Publiczne nr 1 w Głogowie
 30. Przedszkole Niepubliczne HOBBIT w Legnicy
 31. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 32. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce
 33. Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek"
 34. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie
 35. Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VII
 36. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Rosochatej
 37. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
 38. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych
 39. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
 40. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
 41. Szkoła Podstawowa w Małkowicach
 42. Zespół Szkół nr 9
 43. Przedszkole Gminne w Dobroszycach
 44. Szkoła Podstawowa w Ścięgnach
 45. Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
 46. Przedszkole Publiczne Układanka w Świętej Katarzynie
 47. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni
 48. SZKOŁA PODSTAWOWA W WABIENICACH
 49. Zespół Szkół Specjalnych w Ścinawce Dolnej
 50. Zespół Przedszkoli Nr 1 we Wrocławiu
 51. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 52. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini
 53. Miejskie Przedszkole w Twardogórze
 54. Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy
 55. Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
 56. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach
 57. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 58. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej
 59. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
 60. Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
 61. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
 62. Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka prowadzony przez Zgromadzanie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 63. Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim
 64. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
 65. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku
 66. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku
 67. Szkoła podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze
 68. Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA MALUCHA w Górze
 69. Szkoła Podstawowa w Spalonej
 70. Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"
 71. Szkoła Podstawowa nr 7 im.Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
 72. Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce
 73. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach

Województwo małopolskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek U.Rz. w Krakowie
 2. Przedszkole nr 18 im. bł. Matki Małgorzaty w Krakowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
 4. Publiczne Liceum Sióstr Augustianek im. św. Rity w Krakowie
 5. Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
 7. Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 95 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie
 9. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
 10. Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego
 11. Aktywna Mała Szkoła w Krakowie
 12. Samorządowe Przedszkole nr 36 w Krakowie
 13. Samorządowe Przedszkole nr 107 Słoneczne Nutki
 14. "Wierchy" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków
 15. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158
 17. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 18. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 20. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 21. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 22. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 23. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
 24. Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie
 25. Zespół Szkolno - Przedszkolny Sacré Coeur w Tarnowie
 26. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 27. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie
 28. Samorządowe Przedszkole nr 4 w Wieliczce
 29. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
 30. Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie
 31. Zespół szkół mistrzostwa sportowego w Wieliczce
 32. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rabce-Zdroju
 33. I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju
 34. Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju
 35. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia im. św Jana Pawła II w Jabłonce
 36. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 37. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 38. Szkoła Podstawowa w Przydonicy
 39. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 40. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 41. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
 42. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 43. Zespół Szkół w Radłowie
 44. Przedszkole Publiczne w Radłowie
 45. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu
 46. ZSP w Korczynie
 47. Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Budzowie
 48. Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zachełmnej
 49. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 50. Przedszkole Samorządowe nr 6 Im. Jana Pawła II w Trzebini
 51. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce
 52. Zespół Szkół w Zembrzycach
 53. Przedszkole Samorządowe w Bienkówce
 54. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieńkówce
 55. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem
 56. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Zakopanem
 57. PRZEDSZKOLE NR 17 SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
 58. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 W KRAKOWIE
 59. SP nr 1 w Spytkowicach im. Por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach
 60. Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach
 61. Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu
 62. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
 63. Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
 64. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie
 65. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
 66. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Juszczynie
 67. ZSP w Rokicinach Podhalańskich, Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny
 68. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
 69. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie
 70. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
 71. Katolickie Przedszkole im. ks. Prym. S. Wyszyńskiego w Skawinie
 72. Szkoła Podstawowa nr 3 im KEN w Skawinie
 73. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie
 74. Szkoła Podstawowa w Kłodnem
 75. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 76. I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
 77. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
 78. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej
 79. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
 80. Szkoła Podstawowa Im. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu
 81. Szkoła Postawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 82. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tomicach
 83. Szkoła Podstawowa im. św. Józefa w Węglówce
 84. Przedszkole Językowo Sportowe
 85. Szkoła Podstawowa w Rożnowie
 86. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 87. Szkoła Podstawowa w Rojówce
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Krrólowej w Naramie
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Boboli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
 90. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
 91. Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat w Cichem
 92. Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych
 93. Szkoła Podstawowa w Banicy
 94. Szkołą Podstawowa im. Władysława Jagiełly w Tenczynku
 95. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach
 96. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 97. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 98. SP w Jangrocie
 99. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
 100. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 101. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II we Florynce
 102. Szkoła podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
 103. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
 104. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie
 105. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
 106. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 107. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie
 108. Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie
 109. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
 110. test
 111. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 112. Szkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Stróży
 113. Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
 114. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawla II w Kasince Małej
 115. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
 116. Szkoła Podstawowa im. Św.Jadwigi Królowej we Frycowej
 117. Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
 118. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 119. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 120. Szkoła Podstawowa w Boguszy
 121. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skawicy
 122. Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie
 123. I LO w Bochni
 124. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani
 125. Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
 126. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
 127. Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
 128. PRZEDSZKOLE SPSK NR1 W STAREM BYSTREM
 129. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach
 130. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Bęczarce
 131. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 132. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach
 133. Przedszkole w Nieczajnie Górnej
 134. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Montessori im. Św. Rodziny w Dobrej
 135. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
 136. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 137. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie
 138. Uniwersytet Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe w Olkuszu
 139. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 140. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej
 141. Szkola Podstawowa im. Bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej
 142. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 143. Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Sosnowicach
 144. Szkoła Podstawowa w Lasku
 145. Zespół Szkolno- Przedszkolny we Frydmanie
 146. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Wolowicach
 147. Szkoła Podstawowa w Mniszowie
 148. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Ochronka p.w. św. Józefa w Szynwałdzie
 149. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem
 150. Przedszkole Samorządowe Nr 8
 151. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
 152. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 153. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 154. SP Bielanka
 155. Zespół Placówek Oświatowych w Koninie
 156. Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju
 157. Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
 158. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Skwiruta w Proszówkach
 159. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 160. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
 161. Szkoła Podstawowa w Brodłach
 162. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 163. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach
 164. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
 165. Szkoła Podstawowa nr 1
 166. SP3 SŁOPNICE
 167. Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu
 168. Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy
 169. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
 170. Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku
 171. Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. "Gołąb" w Kobylanach
 172. ZSPiP w Ilkowicach
 173. Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej
 174. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
 175. ZSPiP Filipowice
 176. Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych
 177. PSP Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem
 178. Szkoła Podstawowa w Maniowie

Województwo kujawsko-pomorskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
 2. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu
 3. Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino w Toruniu
 4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika
 5. Prywatne Przedszkole "Calineczka" w Toruniu
 6. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - Internat
 7. Szkoła Podstawowa Nr 26 przy Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu
 8. Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
 9. Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Wzgórze" w Bydgoszczy
 10. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 11. Przedszkole Niepubliczne "Serduszko" w Bydgoszczy
 12. Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" w Bydgoszczy
 13. Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy
 14. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
 15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
 16. Przedszkole Akademickie przy PUZ
 17. Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata
 18. Przedszkole Nr 2 w Świeciu
 19. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu
 20. Przedszkole nr 2
 21. Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole
 22. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli
 23. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Janikowie
 24. Szkoła Podstawowa w Janikowie
 25. Szkoła Podstawowa w Wydrznie
 26. Przedszkole Miejskie w Łasinie
 27. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie
 28. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
 29. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu
 30. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu
 31. Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu
 32. Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
 33. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie, Przedszkole w Chalinie
 34. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu
 35. Szkoła Podstawowa nr 1w Tucholi im. ks.ppłk. J.Wryczy
 36. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach
 37. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera
 38. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
 39. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie
 40. Szkoła Podstawowa w Michalu
 41. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie
 42. Szkoła Podstawowa w Łubiance
 43. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
 44. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
 45. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
 46. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych
 47. Szkoła Podstawowa w Janowie
 48. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Linowie
 49. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
 50. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
 51. Zespół Szkół w Borównie
 52. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 53. Szkoła Podstawowa im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
 54. Szkoła Podstawowa w Płowężu
 55. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
 56. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie
 57. Przedszkole Publiczne "Iguś" w Zamościu
 58. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Gmina Chrostkowo
 59. Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
 60. Zespół Szkół w Kowalu
 61. Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
 62. Przedszkole Gminne w Skibinie
 63. Szkoła Podstawowa w Gronowie
 64. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu
 65. Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
 66. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 67. Szkoła Podstawowa w Wierzchach

Województwo wielkopolskie:

 1. Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Poznaniu
 3. Niepubliczne Przedszkole Boża Radość w Poznaniu
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu
 5. Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu
 6. Zespół szkolno-przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Poznaniu
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa KSW im. Bł. Natali Tułasiewicz
 8. Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu
 9. Przedszkole nr 155 POLANIE
 10. Szkoła Podstawowa Skrzydła w Poznaniu
 11. Niepubliczne Przedszkole Wesoły Domek w Poznaniu
 12. Przedszkole I Żłobek Raj Maluszka
 13. Publiczne Przedszkole Galileo
 14. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 15. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 16. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 17. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 18. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 19. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 20. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 21. Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
 22. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. św. Józefa Opiekuna w Kaliszu
 23. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu
 24. Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu
 25. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 26. Prywatne Przedszkole Bajkolandia w Koninie
 27. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
 28. Szkoła podstawowa nr6
 29. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 30. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
 31. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska w Lesznie Polskiego
 32. Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka
 33. Prywatne Rodzinkowe Przedszkole "Troskliwe Misie" we Wrześni
 34. Bursa Międzyszkolna we Wrześni
 35. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
 36. Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile
 37. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 38. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile
 39. Szkoła Podstawowa w Buku
 40. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 41. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 42. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
 43. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
 44. Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzedzu
 45. Prywatne Przedszkole Lisek Urwisek w Swarzędzu
 46. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
 47. Przedszkole nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim
 48. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach
 49. Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
 50. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
 51. Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
 52. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie
 53. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Przytocznicy
 54. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
 55. Szkoła Podstawowa nr3 im.A. Mickiewicza w Słupcy
 56. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku
 57. SP im. Marii Konopnickiej w Kosztowie
 58. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 59. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smólniku
 60. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach
 61. Niepubliczne Przedszkole im św. Zygmunta Felińskiego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach
 62. Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 w Luboniu
 63. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 64. Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie
 65. Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
 66. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
 67. Zespół Szkolno - Przedszkolny
 68. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Plewiskach
 69. Szkoła Podstawowa nr1 w Plewiskach
 70. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi
 71. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 72. Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, 62-230 Witkowo
 73. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni
 74. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
 75. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 76. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 77. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie
 78. Przedszkole nr 1 w Krotoszynie
 79. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
 80. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sadlnie
 81. Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie
 82. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach
 83. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy
 84. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 85. Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wlkp
 86. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim
 87. Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie
 88. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie
 89. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu
 90. Przedszkole Gminne w Kamieńcu
 91. Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
 92. Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Rokietnicy
 93. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach
 94. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli
 95. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu
 96. Centrum Oświatowo-Kulturalne w Potarzycy
 97. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku
 98. Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Kraina"
 99. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
 100. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. H. Sienkiewicza w Skulsku
 101. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
 102. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
 103. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 104. Samorządowe Przedszkole w Babiaku
 105. Szkoła Podstawowa im.Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach
 106. Przedszkole nr 13 Sindbad w Ostrowie Wielkopolskim
 107. Szkoła Podstawowa w Gorzupi
 108. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
 109. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
 110. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
 111. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
 112. Szkoła Podstawowa w Głuchowie
 113. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
 114. Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie
 115. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
 116. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE
 117. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
 118. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
 119. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
 120. Szkoła Podstawowa w Dobrowie
 121. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
 122. SP Niemczyn
 123. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
 124. Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema
 125. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 126. Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej
 127. Przedszkole Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 128. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
 129. Przedszkole Publiczne w Gołańczy
 130. Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
 131. Publiczne Przedszkole w Rzadkowie
 132. Gminne Przedszkole BAJKA w Wilczynie
 133. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
 134. Szkoła Podstawowa w Chełmnie
 135. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie
 136. Niepubliczne Przedszkole Miś w Dzięcielinie
 137. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 138. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W WIĘCKOWICACH
 139. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 140. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
 141. Szkolny Zespół Caritas przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
 142. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie

Województwo lubelskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 3. Szkolny Klub Wolontariatu
 4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 6. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii
 7. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 8. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 9. Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa i. H. Ch. Andersena w Lublinie
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 11. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacjnych im.Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 12. Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek
 13. Przedszkole nr 28 w Lublinie
 14. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
 15. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie
 16. Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie
 17. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia
 18. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 19. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 20. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
 21. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 22. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 23. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 24. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 25. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 26. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 27. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie
 28. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego
 29. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 30. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 31. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 32. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 33. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
 34. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
 35. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Biłgoraju
 36. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
 37. I LO im. ONZ w Biłgoraju
 38. Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju
 39. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 40. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu
 41. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
 42. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 43. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
 44. Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
 45. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym
 46. Samorządowe Przedszkole w Izbicy
 47. Szkoła Podstawowa w Panieńszczyźnie
 48. Szkoła Podstawowa w Snopkowie
 49. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
 50. Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku
 51. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce
 52. Zespół Szkół w Zabielu
 53. Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
 54. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 55. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
 56. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 57. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie
 58. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
 59. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim
 60. Szkoła Podstawowa w Bukowinie
 61. Zespół Przedszkoli nr 1- Przedszkole nr 3 w Świdniku
 62. Zespół Przedszkoli nr 1 - Przedszkole nr 2 w Świdniku
 63. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej
 64. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 65. Szkoła Podstawowa nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 66. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 67. Zespół placówek Oświatowych w Dysie
 68. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej - Kamińskiej w Leścach
 69. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 70. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Olbięcinie
 71. ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRZEDSZKOLA W NASUTOWIE
 72. PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA IM.BŁ.K.Z. PISARSKIEGO W GDESZYNIE
 73. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 74. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
 75. Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
 76. Publiczna Szkoła im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
 77. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 78. Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu
 79. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
 80. Zespół Szkół w Turobinie
 81. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy
 82. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu
 83. Szkoła Podstawowa w Krzu
 84. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach
 85. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 86. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Tomaszowie Lubelskim
 87. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
 89. Szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
 90. Szkoła Podstawowa w Obszy
 91. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Milejowie
 92. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 93. Szkoła Podstawowa w Suchowoli
 94. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie
 95. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej
 96. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie
 97. Zespół Placówek Oświatowych w Rossoszu
 98. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej
 99. Szkoła Podstawowa w Stawku
 100. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
 101. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
 102. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 103. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 104. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
 105. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu
 106. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu
 107. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 108. Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach im. Adama Mickiewicza
 109. ZS im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 110. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 111. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dorohusku
 112. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii
 113. Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
 114. Szkoła Podstawowa w Nowodworze
 115. Zespół Szkół w Jabłonnie
 116. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 117. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Stadnickich
 118. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 119. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu
 121. Przedszkole nr 6 w Krasnymstawie

 1. Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich
 3. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Siemianowicach Śląskich
 4. Zespół Szkół w Trzebosi
 5. Szkoła Podstawowa nr 33 w Bielsku-Białej
 6. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
 7. Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek U.Rz. w Krakowie
 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
 9. Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzedzu
 11. Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica
 12. Szkoła Podstawowa w Brojcach
 13. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie
 14. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach
 15. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławie Śląskim
 16. Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
 17. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Brzechwy nr 128 w Łodzi
 18. Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi
 19. SP nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 20. Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
 21. Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 22. SP7 w Tomaszowie Mazowieckim
 23. Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie
 24. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej
 25. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
 26. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku
 27. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
 28. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii
 29. Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie
 30. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr. 43 w Częstochowie
 31. Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
 32. PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 33. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie
 34. Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnicy
 35. Prywatne Rodzinkowe Przedszkole "Troskliwe Misie" we Wrześni
 36. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
 37. Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
 38. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu
 39. Szkoła Podstawowa w Futorach
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op.
 41. Przedszkole nr 18 im. bł. Matki Małgorzaty w Krakowie
 42. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera
 43. Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu
 44. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boniowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boniowicach
 45. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 46. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
 47. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach
 48. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 49. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach
 50. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
 51. Szkoła Podstawowa w Lutomiersku im. Orła Białego
 52. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
 53. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu
 54. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 55. Szkoła Podstawowa nr 2 im Adama Mickiewicza w Wiśle
 56. Przedszkole nr 1 w Ornecie
 57. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy
 58. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie
 59. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie
 60. Szkoła Podstawowa w Brodłach
 61. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce
 62. Przedszkole nr 44 "Przedszkole Marzeń" w Warszawie
 63. Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej
 64. PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach
 65. Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkola w Grzybnie
 66. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 67. Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie
 68. Szkoła Podstawowa im.Orlat Lwowskich w Żarkach Wielkich
 69. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach
 70. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
 71. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 72. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie
 73. Szkoła Branżowa I stopnia w Lublińcu
 74. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 75. Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu
 76. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Starachowicach
 77. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
 78. Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie
 79. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie
 80. Szkoła Podstawowa nr 355 im J. Wedla w Warszawie
 81. Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie
 82. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 83. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie
 84. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska w Lesznie Polskiego
 85. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku
 86. Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
 87. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka" z Oddz. Integracyjnymi w Otwocku
 88. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
 89. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce- Leszczynach
 90. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 91. Przedszkole nr 1 w Koluszkach
 92. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu
 93. Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
 94. Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją w Bielsko-Białej
 95. Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
 96. Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach
 97. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
 98. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie
 99. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Poznaniu
 100. Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
 101. Szkoła Podstawowa w Spalonej
 102. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
 103. Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu
 104. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Kielcach
 105. test
 106. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II we Florynce
 107. Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie
 108. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
 109. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku
 110. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie im. W. Broniewskiego
 111. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej
 112. Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
 113. Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
 114. Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. Św. Rocha w Rzeszowie
 115. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce
 116. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 117. Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
 118. Przedszkole w Nieczajnie Górnej
 119. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Waclawa Sieroszewskiego w Kozłach
 120. Publiczne Liceum Sióstr Augustianek im. św. Rity w Krakowie
 121. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 122. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie
 123. Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy
 124. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach
 125. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tomicach
 126. Szkoła Podstawowa nr 1w Tucholi im. ks.ppłk. J.Wryczy
 127. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach
 128. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku
 129. Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 130. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 131. Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 132. XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM H Kołłątaja w Warszawie
 133. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu
 134. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie
 135. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach
 136. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 137. Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"
 138. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach
 139. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Janikowie
 140. Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu
 141. SP nr 303 im. Fryderyka Chopina
 142. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dorohusku
 143. Zespół Szkolno- Przedszkolny we Frydmanie
 144. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani
 145. Szkoła Podstawowa im. św. Józefa w Węglówce
 146. Szkoła Podstawowa nr 3 im Orła Białego w Bieruniu
 147. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Pradłach
 148. Przedszkole Publiczne "Iguś" w Zamościu
 149. Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Budzowie
 150. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie, Przedszkole w Chalinie
 151. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące
 152. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie
 153. Zespół Przedszkoli nr 1- Przedszkole nr 3 w Świdniku
 154. Zespół Przedszkoli nr 1 - Przedszkole nr 2 w Świdniku
 155. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
 156. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie
 157. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 158. Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie
 159. Niepubliczne Przedszkole Miś w Wierzykach
 160. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 161. Szkoła Podstawowa w Suchowoli
 162. Szkoła podstawowa w Malinówce
 163. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
 164. Zespół Szkół w Borównie
 165. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju
 166. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
 167. Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
 168. Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen Piotra Szembeka w Warszawie
 169. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rabce-Zdroju
 170. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 171. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
 172. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie
 173. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 174. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
 175. Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
 176. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie
 177. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 178. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach
 179. Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zachełmnej
 180. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Plewiskach
 181. Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Dmosinie
 182. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
 183. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 184. Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi
 185. SP nr 19 im. Juliana Tuwima
 186. 3LO im. Stanisława Wyspiańskiego
 187. Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu
 188. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego
 189. Szkolny Klub Wolontariatu
 190. I LO w Bochni
 191. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Bęczarce
 192. Niepubliczne Przedszkole im św. Zygmunta Felińskiego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach
 193. LXIX (69) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie
 194. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 195. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY
 196. Szkoła Podstawowa w Chełmnie
 197. Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino w Toruniu
 198. Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile
 199. Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie
 200. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
 201. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckim
 202. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sulechowie
 203. Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej
 204. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie
 205. Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 206. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 207. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach
 208. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
 209. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
 210. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 211. Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu
 212. Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 213. Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej
 214. Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Zameczek w Piasecznie
 215. Gminne Przedszkole BAJKA w Wilczynie
 216. Szkoła Podstawowa SPSK im. Franciszkańskich Męczenników z Peru
 217. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem
 218. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
 219. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce
 220. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Janusza Korczaka nr 1 w Rakszawie
 221. Zespół Szkolno- Przedszkolny
 222. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 223. Szkoła Podstawowa w Poćkunach
 224. Zespół Oświatowy im Jana Pawła II
 225. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach
 226. Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Wzgórze" w Bydgoszczy
 227. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
 228. Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat w Cichem
 229. Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach im. Adama Mickiewicza
 230. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
 231. Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach
 232. Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim
 233. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
 234. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim
 235. Szkoła Podstawowa w Michalu
 236. PSP 3 w Starogardzie Gdańskim im. Władysława Broniewskiego
 237. Szkoła Podstawowa w Przydonicy
 238. Katolickie Przedszkole im. ks. Prym. S. Wyszyńskiego w Skawinie
 239. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie
 240. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie
 241. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
 242. Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie
 243. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie
 244. Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych
 245. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu
 246. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi
 247. Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 248. PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.
 249. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie
 250. SZKOŁA PODSTAWOWA W WABIENICACH
 251. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 252. Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku
 253. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kochcicach
 254. SP nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
 255. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
 256. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (Zespół Szkół nr 2)
 257. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
 258. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie
 259. CLXIII (163) Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 260. Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
 261. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie
 262. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie
 263. Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
 264. Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 w Luboniu
 265. Gminne Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęclinie
 266. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie
 267. Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu
 268. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika
 269. Szkoła Podstawowa w Janikowie
 270. Szkoła Podstawowa im. kpt. Stanisława Betleja w Przewozie
 271. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście
 272. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 273. Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku
 274. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 275. Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
 276. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
 277. Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie
 278. Szkoła Podstawowa w Trzepnicy
 279. Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie
 280. Szkoła Podstawowa nr 3 im Adama Mickiewicza w Stróży
 281. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach
 282. Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
 283. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
 284. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNERZY MONTE CASSINO W NIEŻYCHOWICACH
 285. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE
 286. Przedszkole nr 1 w Krotoszynie
 287. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 288. Prywatne Przedszkole Lisek Urwisek w Swarzędzu
 289. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
 290. Niepubliczne Przedszkole Boża Radość w Poznaniu
 291. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Bielowicach
 292. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Tryb.
 293. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
 294. Szkoła Podstawowa w Sękocinie
 295. Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
 296. Szkoła Podstawowa im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
 297. Przedszkole Gminne nr 1 w Zbrosławicach
 298. Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"
 299. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 300. Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych
 301. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 302. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
 303. Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
 304. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
 305. Szkoła Podstawowa w Żurawiu
 306. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach
 307. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach - Szkoła Podstawowa
 308. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 309. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 310. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
 311. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii
 312. Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. "Gołąb" w Kobylanach
 313. Szkoła Podstawowa w Żabowie
 314. Szkoła Podstawowa nr 361 w Warszawie
 315. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
 316. Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce
 317. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie
 318. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach
 319. Niepubliczne Przedszkole Miś w Dzięcielinie
 320. Publiczne Przedszkole Magellan ( Oddział) we Wrocławiu
 321. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
 322. Przedszkole nr 13 Sindbad w Ostrowie Wielkopolskim
 323. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 324. Zespół Szkół Sportowych nr 6 w Ełku
 325. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie
 326. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. św. Józefa Opiekuna w Kaliszu
 327. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu
 328. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
 329. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 330. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Zakopanem
 331. Szkoła Podstawowa w Lasku
 332. Szkoła Podstawowa w Miąsowej
 333. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku
 334. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
 335. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
 336. ZSP w Halinowie
 337. Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wlkp
 338. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce
 339. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego
 340. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
 341. Przedszkole Niepubliczne YOGI w Bielsku-Białej
 342. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
 343. Publiczne Przedszkole Magellan we Wrocławiu
 344. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie
 345. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 346. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku
 347. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
 348. Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie
 349. Szkoła Podstawowa w Ogardach
 350. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej
 351. Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. J. Twardowskiego w Szczecinie
 352. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie
 353. Samorządowe Przedszkole w Babiaku
 354. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
 355. Niepubliczna Szkoła Aleksander w Siedlcach
 356. Szkoła Podstawowa nr 38 w Chorzowie
 357. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
 358. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
 359. Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 z Oddziałami Integracyjnymi
 360. Przedszkole nr 9 w Bielsku-Białej
 361. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu
 362. Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA MALUCHA w Górze
 363. SOSW w Starogardzie Gdańskim
 364. Gminne Przedszkole w Malawie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Malawie
 365. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mochowie
 366. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Skwiruta w Proszówkach
 367. SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 368. Niepubliczne przedszkole Artystyczno Językowe Babyland w Łańcucie
 369. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
 370. Przedszkole w Monkach
 371. Prywatne Przedszkole "Calineczka" w Toruniu
 372. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi
 373. SP3 SŁOPNICE
 374. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 375. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
 376. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu
 377. Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy
 378. Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach
 379. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
 380. ZS im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 381. Niepubliczne Przedszkole nr 24 Dziecięcy Raj II w Markach
 382. Szkoła Podstawowa Nr 118 we Wrocławiu
 383. Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej
 384. Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
 385. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
 386. Przedszkole Gminne w Kamieńcu
 387. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu
 388. OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Ropczycach
 389. Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy
 390. Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie
 391. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu
 392. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała w Głogowie Młp.
 393. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu
 394. Zespół Szkół w Dłoni
 395. Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie
 396. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 397. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
 398. Zespół Szkół w Stargardzie
 399. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Tomaszowie Lubelskim
 400. Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu
 401. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie
 402. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach
 403. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 404. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Besku
 405. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego
 406. Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach
 407. Zespół Placówek Oświatowych w Koninie
 408. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie
 409. Zespół Placówek Oświatowych w Rossoszu
 410. Szkoła Podstawowa Nr 401
 411. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kazimierza Kirejczyka nr 194 w Łodzi
 412. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 413. Przedszkole nr 3 w Zabrzu
 414. PSP w Kobielach Wielkich, Zespół Wychowania Przedszkolnego
 415. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W WIĘCKOWICACH
 416. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym
 417. Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach
 418. Miejskie Przedszkole w Twardogórze
 419. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy
 420. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu
 421. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu
 422. Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie
 423. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
 424. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
 425. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
 426. Publiczne Przedszkole Edulica w Warszawie
 427. Zespół Szkół w Gogołowie
 428. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 429. Szkoła Podstawowa w Obszy
 430. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tursku
 431. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
 432. Publiczne Przedszkole w Rzadkowie
 433. Szkoła Podstawowa nr2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach
 434. Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 435. Szkoła Podstawowa w Stawku
 436. ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRZEDSZKOLA W NASUTOWIE
 437. Zespół Szkół - Przedszkole Publiczne im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej
 438. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
 439. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 440. Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Miarki w Katowicach
 441. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 442. Przedszkole nr 39 w Zabrzu
 443. Przedszkole 283 w Warszawie
 444. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego
 445. Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie
 446. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
 447. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
 448. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży
 449. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 450. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach
 451. Publiczne Przedszkole Sowia Akademia
 452. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz.
 453. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie
 454. Szkoła Podstawowa w Banicy
 455. Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Pawła II w Brusach
 456. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 457. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
 458. SP 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie
 459. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy
 460. Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu
 461. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
 462. Szkoła Podstawowa w Jastarni
 463. Zespół placówek Oświatowych w Dysie
 464. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
 465. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
 466. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu
 467. SP nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 468. Szkoła Podstawowa w Redkowicach
 469. Szkoła podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
 470. Przedszkole Edulica 2 w Warszawie
 471. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy
 472. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 473. Zespół Szkół im. P. Wysockiego w Warszawie
 474. Zespół Szkolno - Przedszkolny Sacré Coeur w Tarnowie
 475. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
 476. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach
 477. Szkoła Podstawowa w Mostkowie
 478. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wieliszewie
 479. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich
 480. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach
 481. Szkoła podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie
 482. Publiczne Przedszkole nr.9 im Jasia i Małgosi w Radomsku
 483. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie
 484. Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 485. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smólniku
 486. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach
 487. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie
 488. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 489. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach
 490. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 491. ZSP w Rokicinach Podhalańskich, Gminne Przedszkole im. Św. Rodziny
 492. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku
 493. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku
 494. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Biskupcu
 495. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu
 496. Bursa Międzyszkolna we Wrześni
 497. Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach
 498. Szkola Podstawowa nr 36
 499. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
 500. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy
 501. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 502. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M Skłodowskiej - Curie w Namysłowie
 503. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. H. Sienkiewicza w Skulsku
 504. Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu
 505. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 506. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Dąbrowie Górniczej
 507. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 508. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce
 509. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
 510. Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu
 511. Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk w Żędowicach
 512. Szkoła Podstawowa w Gorzupi
 513. Szkoła Podstawowa IM.Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
 514. Przedszkole Niepubliczne HOBBIT w Legnicy
 515. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka"
 516. Technikum TEB Edukacja w Opolu
 517. Oddział Przedszkolny w Zakrzowie
 518. Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie
 519. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 520. Miejskie Przedszkole Nr 2 "Fantazja" w Szczytnie
 521. SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH
 522. Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
 523. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 524. Zespół Szkół w Zabielu
 525. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona
 526. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole
 527. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 528. Szkoła Podstawowa w Izabelinie
 529. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
 530. Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
 531. Szkoła Podstawowa nr 400
 532. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiegoo
 533. II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
 534. Szkoła Podstawowa w Świętem
 535. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
 536. ​Zespół Szkół ​Szkoła Podstawowa ​im. ks. Józefa Dalaka w Klonowej Klub Wolontariusza
 537. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
 538. Szkoła Podstawowa w Rojówce
 539. Przedszkole w Ciechanowcu
 540. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 541. Szkoła Podstawowa im.Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach
 542. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EncePence w Łańcucie
 543. Szkoła Podstawowa im. Młodych Ekologów w Czelinie
 544. Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
 545. PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA IM.BŁ.K.Z. PISARSKIEGO W GDESZYNIE
 546. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie
 547. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach
 548. Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie
 549. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
 550. Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa
 551. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
 552. Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszynskiego w Skrzeszewie
 553. Przedszkole Samorządowe nr 79 "Konwaliowy Zakątek"
 554. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 555. Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie
 556. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi
 557. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 558. Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Maz.
 559. Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, 62-230 Witkowo
 560. Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Odkrywców w Gdyni
 561. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
 562. Szkoła Podstawowa w Gogołowej
 563. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie
 564. Szkoła Podstawowa w Janowie
 565. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 566. Publiczne Przedszkole w Brąszewicach
 567. Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków
 568. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie
 569. Publiczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Głoskowie
 570. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu
 571. Szkoła Podstawowa w Ścięgnach
 572. Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu
 573. Szkoła podstawowa nr 4 w Jaworznie
 574. Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej
 575. Szkoła Podstawowa nr 168
 576. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie
 577. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie
 578. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach
 579. Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa i. H. Ch. Andersena w Lublinie
 580. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych
 581. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddz. Dwujęzycznymi w Policach
 582. Zespół Przedszkoli Nr 1 we Wrocławiu
 583. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu
 584. Zespół Placówek Oświatowych nr 3, SP nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie
 585. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
 586. Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 587. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 588. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku
 589. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia "Wincentyńskie Dzieci" w Gorzowie Wlkp.
 590. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach
 591. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza
 592. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 593. Szkoła podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze
 594. Publiczne Przedszkole w Naramicach
 595. Przedszkole Publiczne nr 9
 596. Publiczne Przedszkole Edulica 1 w Warszawie
 597. Przedszkole Niepubliczne Świat Odkrywców w Mińsku Maz.
 598. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
 599. Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie
 600. Michałkowo
 601. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 602. Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
 603. Przedszkole w Bełchowie
 604. Niepubliczne Przedszkole Trampolina w Warszawie
 605. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Biłgoraju
 606. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 607. Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie
 608. ZSPiP w Ilkowicach
 609. Przedszkole Publiczne filia nr 1 w Połańcu
 610. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
 611. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
 612. Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej
 613. Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
 614. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji
 615. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu
 616. Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie
 617. Szkoła Podstawowa nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego
 618. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 619. Zespół Szkół w Radłowie
 620. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach
 621. Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy Różnowie
 622. SZkoła Podsatowa Nr 9 i. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
 623. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie
 624. Szkoła Podstawowa w Bojanie
 625. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie
 626. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
 627. Przedszkole Publiczne Układanka w Świętej Katarzynie
 628. Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej
 629. Szkoła Podstawowa Nr 59 w Szczecinie
 630. Przedszkole nr 39 w Dąbrowie Górniczej
 631. Samorządowe Przedszkole nr 4 w Wieliczce
 632. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie
 633. Przedszkole Gminne w Sianowie
 634. Prywatne Przedszkole Bajkolandia w Koninie
 635. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku
 636. I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 637. Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie
 638. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
 639. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
 640. SOSW w Elbląg
 641. Publiczne Przedszkole w Tarłowie
 642. Szkoła POdstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
 643. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim
 644. Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie
 645. Szkoła podstawowa nr 44 w Gdyni
 646. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 647. Szkoła Podstawowa w Panieńszczyźnie
 648. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Ostrowie
 649. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach
 650. Szkoła podstawowa im. A. Mickiewicza w Siecieborzycach
 651. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
 652. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 653. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im.ks.gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim
 654. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi
 655. Szkoła Podstawowa nr 7 im.Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
 656. Szkoła Podstawowa w Snopkowie
 657. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie
 658. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim
 659. Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach
 660. Szkoła Podstawowa im. prof. W. Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 661. Zespoł Edukacyjny w Bojadłach
 662. Zespół szkolno-przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Poznaniu
 663. Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego
 664. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
 665. Zespół Szkolno Przedszkolny w Baszni Dolnej
 666. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
 667. Szkoła Podstawowa nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Jana Pawła II
 668. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Biesalu
 669. Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
 670. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie
 671. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F. KYCI W KURYŁÓWCE
 672. Katolickie Przedszkole "Ogródek św. Franciszka" w Siedlcach
 673. Zespół Szkolno - Przedszkolny
 674. Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie
 675. Przedszkole Niepubliczne Galileo- Przestrzeń Kreatywnych Maluchów
 676. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
 677. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku
 678. Szkoła Podstawowa im Andrzeja Grubby w Sławkowie
 679. Niepubliczne Przedszkole Stonoga w Dąbrowie Górniczej
 680. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
 681. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
 682. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie
 683. Szkoła Podstawowa w Biesalu
 684. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
 685. Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie
 686. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
 687. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni
 688. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
 689. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
 690. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
 691. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 692. Zespół Szkół Samorządowych (Przedszkole) w Hoczwi
 693. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 694. Przedszkole Miejskie nr 43
 695. Przedszkole Niepubliczne "Serduszko" w Bydgoszczy
 696. Szkoła Podstawowa w Życzynie im. chor. J. Paca
 697. Szkoła Podstawowa w Bryńsku
 698. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wistkitkach
 699. Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka
 700. Szkoła Podstawowa im.gen.J.Bema
 701. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
 702. Publiczna Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie
 703. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 704. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy
 705. SP nr 1 w Spytkowicach im. Por. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach
 706. Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
 707. Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
 708. Szkolny Zespół Caritas przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
 709. Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" w Bydgoszczy
 710. Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej
 711. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku
 712. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu
 713. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Jarnołtówku
 714. ZSP w Korczynie
 715. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Krrólowej w Naramie
 716. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
 717. Szkoła Podstawowa im.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
 718. Szkoła Podstawowa w Wydrznie
 719. Przedszkole Miejskie w Łasinie
 720. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Glojscach
 721. Szkoła Podstawowa im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie
 722. Szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
 723. Szkoła Podstawowa w Buku
 724. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu
 725. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
 726. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu
 727. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
 728. Liceum Ogólnokształcące w Psarach
 729. Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
 730. Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY ŚWIAT w Kolnie
 731. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
 732. Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu
 733. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 734. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. H.Sienkiewicza w Czerwionkach-Leszczynach
 735. Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Rosochatej
 736. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Juszczynie
 737. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 738. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie
 739. Przedszkole Gminne w Dobroszycach
 740. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 741. Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu
 742. Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
 743. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu
 744. Przedszkole Miejskie Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim
 745. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
 746. Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
 747. Przedszkole Miejskie nr 6 w Iławie
 748. SP Bielanka
 749. Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
 750. "Mała Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koninie Żagańskim
 751. Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej
 752. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
 753. Przedszkole Samorządowe nr 6 Im. Jana Pawła II w Trzebini
 754. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 755. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kończewie, Grupa Sówki
 756. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
 757. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
 758. Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie
 759. Szkoła Podstawowa w Dobrowie
 760. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STADNICKIEJ WOLI
 761. ZSP im. Marii Konopnickiej w Golach
 762. Zespół Szkół w Ostaszewie
 763. Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie
 764. Szkoła Podstawowa w Słonem
 765. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 766. Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Rokietnicy
 767. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
 768. Zespół Szkół w Maliniu
 769. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
 770. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W SZEBNIACH
 771. Przedszkole Językowo Sportowe
 772. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej
 773. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 774. Publiczna Szkoła Podstawowa KSW im. Bł. Natali Tułasiewicz
 775. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 776. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku
 777. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
 778. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
 779. Szkoła Podstawowa nr 3 im KEN w Skawinie
 780. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rydzowie
 781. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka
 782. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 783. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni
 784. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
 785. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prokowie
 786. Publiczna Szkoła Podstawowa Młynarzach
 787. Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu
 788. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
 789. Szkoła Podstawowa Nr2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
 790. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie
 791. Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie
 792. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowicy
 793. Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu
 794. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 795. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
 796. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej
 797. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
 798. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim
 799. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Montessori im. Św. Rodziny w Dobrej
 800. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie
 801. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
 802. Niepubliczne Szkoły ZDZ w Radomiu
 803. Szkoła podstawowa w Raniżowie
 804. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie
 805. Szkoła Podstawowa w Kapałowie
 806. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skawicy
 807. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku
 808. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
 809. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu
 810. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
 811. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł Jana Pawła II w Raciborzu
 812. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie
 813. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku
 814. Szkoła Podstawowa nr 95 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie
 815. SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
 816. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sadlnie
 817. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
 818. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Bełchatowie
 819. Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy
 820. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOLONOWSKIEM
 821. Szkoła Podstawowa w Skarlinie
 822. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
 823. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
 824. Centrum Oświatowo-Kulturalne w Potarzycy
 825. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku
 826. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
 827. Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie
 828. Przedszkole nr 5 w Sokółce
 829. SP 60 w Gdańsku
 830. Przedszkole Nr 2 w Świeciu
 831. Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie
 832. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 833. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach
 834. Technikum TEB Edukacja w Słupsku
 835. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej
 836. Szkoła Podstawowa nr 7
 837. Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie
 838. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 839. Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu
 840. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacjnych im.Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 841. Szkoła Podstawowa nr 14 w Mysłowicach
 842. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu
 843. Szkoła Podstawowa nr 1
 844. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 845. Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie
 846. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie
 847. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
 848. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
 849. Przedszkole Nr 31
 850. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Wolowicach
 851. Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
 852. Zespół Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Gdańsku ->SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 853. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
 854. Zespół szkół mistrzostwa sportowego w Wieliczce
 855. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - Internat
 856. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach
 857. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
 858. Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach
 859. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
 860. Przedszkole miejskie nr 76 w Łodzi
 861. Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
 862. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
 863. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
 864. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
 865. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
 866. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
 867. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
 868. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
 869. Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu
 870. Niepubliczne Przedszkole Bąbelkowo w Stalowej Woli
 871. Gminne Przedszkole w Krasnem
 872. Szkoła Podstawowa w Boguszy
 873. Przedszkole nr 25
 874. I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju
 875. Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie
 876. Kidslab
 877. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Linowie
 878. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25
 879. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
 880. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
 881. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
 882. Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu
 883. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Olbięcinie
 884. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego
 885. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Połomi
 886. Przedszkole Nr 61
 887. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
 888. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
 889. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
 890. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie
 891. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIERZCHOWISKU
 892. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
 893. Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu
 894. Przedszkole nr 155 POLANIE
 895. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym
 896. Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej
 897. Przedszkole Publiczne nr 9
 898. Szkoła Podstawowa Skrzydła w Poznaniu
 899. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
 900. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
 901. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
 902. Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole
 903. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101
 904. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie
 905. Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych
 906. Szkoła Podstawowa nr 378 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
 907. Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"
 908. Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie
 909. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia im. św Jana Pawła II w Jabłonce
 910. Zespół Szkól w Podleszanach
 911. Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej
 912. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 913. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 914. PSP Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem
 915. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach
 916. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
 917. Przedszkole Miejskie nr 13
 918. Zespół Szkół w Przewrotnym
 919. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
 920. Publiczna Szkoła im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
 921. Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
 922. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
 923. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
 924. Szkoła Podstawowa Im. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu
 925. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu
 926. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
 927. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
 928. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
 929. Szkoła Podstawowa Nr 26 przy Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu
 930. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
 931. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
 932. Szkoła Podstawowa w Bycinie
 933. Szkoła Podstawowa nr 222
 934. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korytnicy
 935. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile
 936. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 937. Szkoła Podstawowa w Małkowicach
 938. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 939. Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej
 940. Szkołą Podstawowa im. Władysława Jagiełly w Tenczynku
 941. Przedszkole nr 6 w Bielsku-Białej
 942. Szkoła Podstawowa imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu
 943. Szkoła Podstawowa im Św. Kazimierza
 944. Przedszkole Samorządowe Nr 8
 945. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem
 946. Szkoła Postawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 947. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 "Bajeczne Przedszkole"
 948. Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach
 949. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Poslkich w Lesznowoli
 950. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 951. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
 952. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Stadnickich
 953. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach
 954. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAGODNIKU
 955. Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
 956. Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka" w Warszawie
 957. Zespół Szkół Ekonomicznych
 958. Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
 959. Hufiec Pracy 14-1 Braniewo
 960. Zespół Szkół w Zembrzycach
 961. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei
 962. Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
 963. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
 964. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie
 965. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 966. Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego
 967. Zespół Szkół Nr 2 Żyrardów
 968. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach
 969. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu
 970. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie
 971. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie
 972. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Bieńcu
 973. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie
 974. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
 975. Zespól Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu
 976. Szkoła Podstawowa im. E. Łozińskiego w Potoku
 977. Aktywna Mała Szkoła w Krakowie
 978. Szkoła podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
 979. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11Listopada 1918 r.
 980. I LO im. ONZ w Biłgoraju
 981. Przedszkole Publiczne w Kraczkowej
 982. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Opatówku
 983. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 984. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 985. Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
 986. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie
 987. Szkoła Podstawowa w Mniszowie
 988. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej
 989. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
 990. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy
 991. Przedszkole Samorządowe w Bienkówce
 992. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
 993. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieńkówce
 994. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 995. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych
 996. Przedszkole Akademickie przy PUZ
 997. Szkoła Podstawowa nr 23 w Zabrzu
 998. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
 999. Szkoła Podstawowa nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 1000. Niepubliczne Przedszkole Wesoły Domek w Poznaniu
 1001. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini
 1002. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
 1003. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
 1004. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
 1005. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach
 1006. Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu
 1007. Bursa dla Dziewcząt prow. przez Zgrom. Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 1008. Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy
 1009. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego
 1010. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Ochronka p.w. św. Józefa w Szynwałdzie
 1011. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej - Kamińskiej w Leścach
 1012. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża Bielsko - Biała
 1013. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
 1014. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku
 1015. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie
 1016. Przedszkole Publiczne w Gołańczy
 1017. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
 1018. Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
 1019. Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. Stanisława Kostki w Kutnie
 1020. Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek"
 1021. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
 1022. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego
 1023. Szkoła Podstawowa im. J.H.Dąbrowskiego w Krobanowie
 1024. Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi
 1025. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 1026. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie
 1027. Przedszkole nr 2
 1028. SP im. Marii Konopnickiej w Kosztowie
 1029. Przedszkole nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim
 1030. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu
 1031. Samorządowe Przedszkole nr 36 w Krakowie
 1032. Szkoła Podstawowa im. Św.Jadwigi Królowej we Frycowej
 1033. Przedszkole Publiczne w Radłowie
 1034. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE
 1035. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
 1036. Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu
 1037. Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks. Adama Osetka w Gorzycach
 1038. Samorządowe Przedszkole nr 107 Słoneczne Nutki
 1039. Zespół Szkół w Jabłonnie
 1040. Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach
 1041. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana w Mysiadle
 1042. Zespół Szkół w Golcowej
 1043. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach
 1044. SPnr10 z Oddziałami Integracyjnymi
 1045. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach
 1046. Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie
 1047. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
 1048. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lesiewie
 1049. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
 1050. Przedszkole Nr 1
 1051. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 1052. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
 1053. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko
 1054. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 1055. Szkoła Podstawowa im. Stefana Krd.Wyszyńskiego
 1056. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle
 1057. Niepubliczne Przedszkole "MISIO" w Warszawie
 1058. Zespół Oświatowy w Toporze
 1059. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 1060. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu
 1061. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli
 1062. Zespół Placówek Oświatowych
 1063. PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
 1064. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
 1065. SP 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
 1066. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
 1067. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Marki
 1068. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach
 1069. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
 1070. Szkoła Podstawowa w Rożnowie
 1071. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej
 1072. SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
 1073. Szkoła Podstawowa w Berezce
 1074. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli
 1075. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowie
 1076. Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
 1077. Przedszkole nr 295 " Kraina Bajek" w Warszawie
 1078. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 1079. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
 1080. Szkoła Podstawowa
 1081. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach
 1082. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie
 1083. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie
 1084. Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
 1085. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie
 1086. Szkoła Podstawowa w Uścianach Starych
 1087. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
 1088. Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 1 im. M.Kopernika- Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
 1089. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Wyplera
 1090. Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
 1091. Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu
 1092. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
 1093. Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach
 1094. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBACZOWIE
 1095. BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
 1096. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
 1097. Szkoła Podstawowa nr3 im.A. Mickiewicza w Słupcy
 1098. Szkoła Podstawowa w Stefanowie
 1099. SP4 w Żorach z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
 1100. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Stefańskiego w Bodzechowie
 1101. Liceum ogólnokształcące im Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
 1102. Przedszkole Małych Odkrywców w Skierniewicach
 1103. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 1104. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
 1105. Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach
 1106. Przedszkole Samorządowe w Łętowni
 1107. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Hucinie
 1108. Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu
 1109. Przedszkole Nr 199 w Warszawie
 1110. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi
 1111. Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa
 1112. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 1113. Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju
 1114. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach
 1115. Szkoła Podstawowa w Hrudzie
 1116. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
 1117. PSP im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
 1118. test
 1119. Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
 1120. PRZEDSZKOLE SPSK NR1 W STAREM BYSTREM
 1121. Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu
 1122. Przedszkole nr 5 w Nowej Soli
 1123. Uniwersytet Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe w Olkuszu
 1124. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie
 1125. Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
 1126. SP Niemczyn
 1127. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej
 1128. PRZEDSZKOLE NR 17 SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
 1129. "Wierchy" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków
 1130. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
 1131. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
 1132. Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrocławiu
 1133. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Boboli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
 1134. Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 1135. Szkoła podstawowa w Nieradzie
 1136. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 1137. Zespół Szkół nr 9
 1138. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU
 1139. Przedszkole nr 12 w Mysłowicach
 1140. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
 1141. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu
 1142. SP Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce
 1143. Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie
 1144. Przedszkole nr 407 w Warszawie
 1145. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
 1146. Przedszkole w Wiązownie
 1147. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
 1148. Przedszkole nr 2
 1149. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH
 1150. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie
 1151. Szkoła Podstawowa nr1 w Jodłowej
 1152. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
 1153. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOPERNIK w Wyszkowie
 1154. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
 1155. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 72 PUŁKU PIECHOTY W MNISZKU
 1156. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie
 1157. Szkoła Podstawowa w Siedlinie
 1158. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Milejowie
 1159. Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku
 1160. Przedszkole nr 10 w Mysłowicach
 1161. Szkoła Podstawowa w Bargłówce
 1162. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Ostródzie
 1163. Szkola Podstawowa im. Bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej
 1164. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
 1165. Zespół Szkół w Kowalu
 1166. Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku
 1167. Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Rybniku
 1168. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁODZIĄŻU
 1169. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
 1170. Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim
 1171. Zespół Szkół w Bielicach
 1172. SP W KALETNIKU
 1173. Szkoła Podstawowa im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej
 1174. Szkoła Podstawowa nr 11 im.Marii Curie- Skłodowskiej
 1175. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie
 1176. Szkoła Podstawowa Sportowa
 1177. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
 1178. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie
 1179. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ORSZYMOWIE
 1180. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy
 1181. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
 1182. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach
 1183. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
 1184. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie
 1185. Szkoła Podstawowa w Łubiance
 1186. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
 1187. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim
 1188. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 1189. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
 1190. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu
 1191. Przedszkole Miejskie nr 76
 1192. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
 1193. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 W KRAKOWIE
 1194. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
 1195. Przedszkole Nr 1 w Nowej Soli
 1196. Przedszkole Miejskie nr 164
 1197. Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju
 1198. Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka
 1199. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Lututowie
 1200. Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
 1201. Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej
 1202. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
 1203. Szkoła Podstawowa w Płowężu
 1204. Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Chopina, Żary
 1205. Szkoła podstawowa nr6
 1206. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie
 1207. Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie
 1208. Niepubliczne przedszkole Aleksandra w Siedlcach
 1209. Technikum ZDZ w Starachowicach
 1210. 7 Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 1211. Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli
 1212. Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.kard.Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie
 1213. Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej
 1214. Przedszkole Publiczne nr 1 w Głogowie
 1215. Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
 1216. Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie
 1217. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
 1218. Niepubliczne Punkt Przedszkolny Żółty Latawiec w Siedlcach
 1219. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 1220. Przedszkole nr 31 w Elblągu
 1221. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
 1222. Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata
 1223. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
 1224. Punkt Przedszkolny "Kraina Szczęścia" Diana Bobusia
 1225. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
 1226. Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Sosnowicach
 1227. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Winownie
 1228. Szkoła Podstawowa w Głuchowie
 1229. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
 1230. MP nr 34 "Rozśpiewane Przedszkole"
 1231. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej
 1232. Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie
 1233. Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
 1234. Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
 1235. Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
 1236. Przedszkole Samorządowe nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi
 1237. Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek
 1238. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Gmina Chrostkowo
 1239. Zespół Szkół Technicznych im.prof.K.Olszewskiego
 1240. Szkoła Podstawowa
 1241. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego
 1242. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach
 1243. Przedszkole Bajkowy Świat w Książu Wlkp.
 1244. Szkoła Podstawowa w Bukowinie
 1245. Przedszkole I Żłobek Raj Maluszka
 1246. Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Kraina"
 1247. Publiczne Przedszkole Galileo
 1248. Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie
 1249. Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka prowadzony przez Zgromadzanie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
 1250. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
 1251. Samorządowe Przedszkole w Izbicy
 1252. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach
 1253. Publiczne Przedszkole w Łoniowie
 1254. Przedszkole Miejskie nr 11
 1255. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach
 1256. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie
 1257. Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VII
 1258. Zespół Szkół w Huwnikach
 1259. Publiczne Przedszkole w Tucznie
 1260. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
 1261. Szkoła Podstawowa w Gronowie
 1262. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
 1263. Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu
 1264. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie
 1265. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 1266. Przedszkole nr 28 w Lublinie
 1267. Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku
 1268. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno -Przedszkolnymw Blachowni
 1269. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu
 1270. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
 1271. Szkoła Podstawowa w Sampławie
 1272. Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń
 1273. Zespół Szkół Specjalnych w Ścinawce Dolnej
 1274. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu
 1275. Niepubliczne Przedszkole Koliberek
 1276. Przedszkole Nr 14
 1277. Przedszkole polsko-francuskie Trampoline w Warszawie
 1278. Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
 1279. Przedszkole Gminne w Skibinie
 1280. Przedszkole Samorządowe "Mali Odkrywcy"
 1281. Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko
 1282. Przedszkole Miejskie nr 39
 1283. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
 1284. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach
 1285. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
 1286. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 1287. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie
 1288. Prywatna Szkoła Podstwowa Nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 1289. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
 1290. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju
 1291. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie
 1292. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
 1293. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 1294. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Ptasi Raj w Radzionkowie
 1295. Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu
 1296. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 1297. Szkoła Podstawowa w Nowodworze
 1298. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
 1299. Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie
 1300. Zespół Szkół w Turobinie
 1301. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowicach
 1302. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
 1303. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia
 1304. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 1305. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu
 1306. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni
 1307. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 1308. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie
 1309. Niepubliczne Przedszkole MAGICZNY KUFEREK w Lublewie Gdańskim
 1310. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 1311. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
 1312. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 1313. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 1314. IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 1315. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
 1316. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 1317. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
 1318. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 1319. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.Grodzieckiego w Cieszynie
 1320. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 1321. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 1322. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 1323. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 1324. Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
 1325. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 1326. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej
 1327. Katolicka szkoła podstawowa w Nowej Soli
 1328. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 1329. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 1330. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 1331. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 1332. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 1333. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach
 1334. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158
 1335. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
 1336. Miejska Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 1337. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 1338. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
 1339. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 1340. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 1341. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
 1342. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 1343. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
 1344. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 1345. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Toporzyku
 1346. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 1347. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach
 1348. Szkoła Podstawowa nr 368 im.,,Polskich Olimpijczyków" Warszawa
 1349. Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" Bełchatów
 1350. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 1351. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 1352. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne
 1353. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
 1354. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego
 1355. Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
 1356. II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 1357. Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
 1358. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
 1359. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Przytocznicy
 1360. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
 1361. Zespół Szkół i Placówek im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim
 1362. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 1363. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
 1364. Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju
 1365. SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU
 1366. Zespół Szkół w Burzeninie
 1367. Zespół Szkól Atena w Sosnowcu
 1368. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
 1369. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie
 1370. Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
 1371. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy
 1372. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
 1373. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawla II w Kasince Małej
 1374. Szkoła Podstawowa nr1 w Plewiskach
 1375. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 1376. PSP nr 31 w Opolu
 1377. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 1378. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 1379. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 1380. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli
 1381. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 1382. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 1383. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 1384. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 1385. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 1386. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 1387. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 1388. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
 1389. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 1390. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 1391. Szkoła Branżowa w Bytowie
 1392. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 1393. Szkoła Podstawowa w Wierzchach
 1394. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 1395. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 1396. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 1397. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 1398. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 1399. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 1400. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 1401. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 1402. SP w Jangrocie
 1403. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 1404. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 1405. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 1406. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 1407. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 1408. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 1409. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 1410. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 1411. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 1412. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 1413. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 1414. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 1415. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 1416. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 1417. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 1418. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 1419. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 1420. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 1421. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
 1422. Zespół Szkół w Maliniu
 1423. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 1424. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 1425. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 1426. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 1427. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 1428. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 1429. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 1430. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 1431. Przedszkole nr 1 w Sławnie
 1432. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 1433. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 1434. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 1435. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 1436. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 1437. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 1438. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 1439. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 1440. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 1441. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 1442. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 1443. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 1444. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 1445. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 1446. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 1447. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie
 1448. ZSPiP Filipowice
 1449. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku
 1450. Szkoła Podstawowa w Krzu
 1451. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 1452. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 1453. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 1454. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 1455. Zespół Szkół w Korczynie
 1456. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 1457. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 1458. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 1459. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie
 1460. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 1461. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
 1462. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 1463. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 1464. Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 1465. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
 1466. Szkoła Podstawowa w Kłodnem
 1467. Szkoła Podstawowa w Maniowie
 1468. I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
 1469. Przedszkole nr 6 w Krasnymstawie