Lista darczyńców

Szkoły i przedszkola uczestniczące w "Szkole z misją".

Województwo śląskie:

 1. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 2. Zespół Szkól Atena w Sosnowcu
 3. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 4. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 5. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 7. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 9. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 10. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 11. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 13. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 14. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 15. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 16. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 17. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 18. Zespół Szkół Urszulańskich
 19. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 20. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
 21. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 22. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 23. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego
 24. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 25. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 26. Miejska Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 27. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.Grodzieckiego w Cieszynie
 28. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 29. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 30. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 31. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 32. SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU
 33. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne
 34. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 35. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 36. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 37. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 38. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu

Województwo małopolskie:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158
 2. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
 3. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 4. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 5. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
 6. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 7. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 10. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 11. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 12. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 13. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 14. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
 16. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 17. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem
 18. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 19. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 20. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 21. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 22. ZSPiP Filipowice
 23. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 24. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawla II w Kasince Małej
 25. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 26. Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju
 27. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 28. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 29. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 30. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 31. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
 32. SP im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 33. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 34. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
 35. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 36. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 37. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 38. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 39. SP w Jangrocie
 40. Szkoła Podstawowa w Maniowie

Województwo lubelskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 7. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
 8. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
 9. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 10. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 11. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 12. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 13. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 14. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 15. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 16. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 17. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 18. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 19. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 20. Szkoła Podstawowa w Stawku
 21. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 22. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 23. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 24. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 25. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 26. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 27. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 28. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 29. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 30. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 31. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 32. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 33. Szkoła Podstawowa w Krzu
 34. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 35. Szkoła Podstawowa w Snopkowie
 36. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
 37. Szkoła Podstawowa w Chmielniku

 1. Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 3. Przedszkole Niepubliczne "Bajkowe Wzgórze" w Bydgoszczy
 4. Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
 5. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 8. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
 9. Zespół Szkół w Trzebosi
 10. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
 11. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
 12. Zespół Szkół Urszulańskich
 13. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
 15. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 16. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 17. Zespół Szkół w Ostrówku
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
 19. Szkoła Podstawowa w Buku
 20. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 21. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 22. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 23. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 24. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
 25. Szkoła Podstawowa w Snopkowie
 26. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 27. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej
 28. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
 29. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 30. Katolicka szkoła podstawowa w Nowej Soli
 31. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 32. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 33. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 34. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 35. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 36. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
 37. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 38. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 39. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 40. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach
 41. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach
 42. Prywatna Szkoła Podstwowa Nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 43. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 44. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158
 45. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 46. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
 47. Miejska Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 48. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
 49. Gminne Przedszkole w Krasnem
 50. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
 51. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 52. Szkoła Podstawowa w Stawku
 53. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 54. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
 55. Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
 56. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 57. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 58. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 59. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 60. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 61. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie
 62. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu
 63. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 64. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
 65. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 66. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Toporzyku
 67. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 68. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 69. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 70. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach Kosnach
 71. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 72. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.Grodzieckiego w Cieszynie
 73. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 74. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
 75. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 76. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 77. Szkoła Podstawowa nr 368 im.,,Polskich Olimpijczyków" Warszawa
 78. Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" Bełchatów
 79. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 80. Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Janowie
 81. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 82. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne
 83. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
 84. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego
 85. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 86. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 87. Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
 88. II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 89. Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie
 90. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STADNICKIEJ WOLI
 91. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 92. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
 93. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 94. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. St. Kostki w Przytocznicy
 95. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
 96. Zespół Szkół i Placówek im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim
 97. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 98. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
 99. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 100. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
 101. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 102. Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju
 103. SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU
 104. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem
 105. Zespół Szkół w Burzeninie
 106. Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie
 107. Zespół Szkół Sportowych nr 6 w Ełku
 108. Zespół Szkól Atena w Sosnowcu
 109. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
 110. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie
 111. Zespół Szkolno-Przedszkolny
 112. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
 113. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy
 114. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
 115. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawla II w Kasince Małej
 116. Szkoła Podstawowa nr1 w Plewiskach
 117. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 118. Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
 119. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 120. PSP nr 31 w Opolu
 121. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 122. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 123. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 124. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 125. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 126. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli
 127. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 128. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 129. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 130. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 131. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 132. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 133. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
 134. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 135. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 136. SP im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 137. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 138. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 139. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 140. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 141. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 142. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 143. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 144. Szkoła Branżowa w Bytowie
 145. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 146. Szkoła Podstawowa w Wierzchach
 147. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Dylewie
 148. Szkoła Podstawowa im. Ks.Jana Twardowskiego w Chudku
 149. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 150. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 151. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 152. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 153. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 154. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 155. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 156. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 157. SP w Jangrocie
 158. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 159. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 160. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sulechowie
 161. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 162. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 163. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 164. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 165. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 166. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 167. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 168. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 169. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 170. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 171. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 172. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 173. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 174. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 175. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 176. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 177. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 178. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 179. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 180. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 181. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 182. Zespół Szkół w Maliniu
 183. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 184. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 185. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 186. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 187. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 188. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 189. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 190. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 191. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 192. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 193. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 194. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 195. Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie
 196. Przedszkole nr 1 w Sławnie
 197. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 198. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 199. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 200. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 201. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
 202. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 203. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 204. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 205. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 206. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 207. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 208. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 209. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 210. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 211. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 212. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 213. IX LO im.Józefa Piłsudskiego w Gdyni
 214. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 215. Zespół Szkół w Ostrorogu
 216. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 217. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 218. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 219. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 220. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 221. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 222. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 223. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie
 224. ZSPiP Filipowice
 225. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku
 226. Szkoła Podstawowa w Krzu
 227. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 228. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 229. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 230. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 231. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 232. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 233. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 234. Zespół Szkół w Korczynie
 235. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 236. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 237. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 238. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie
 239. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 240. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
 241. Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie
 242. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 243. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 244. Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 245. Szkoła Podstawowa w Maniowie