Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
2990 pkt/szt
Sercański krzyż ścienny dębowy
Sercański krzyż ścienny dębowy
2990 pkt/szt

Krzyż wykonany z drewna dębowego. Olejowany. 
Wymiary: 220x220x14 mm.
 
990 pkt/szt
Rożaniec
Rożaniec
990 pkt/szt

Różaniec sercański wykonany z drewna oliwnego.
1490 pkt/szt
Króle i Bogi czyli opowieść o Arturze i królach Brytanii, Aleksander Killman
Króle i Bogi czyli opowieść o Arturze i królach Brytanii, Aleksander Killman
1490 pkt/szt

Kim był król Artur? Czy w ogóle istniał? Choć powieść „Króle i bogi“ stara się oddać klimat czasów arturiańskich, nie zagłębia się  w rozważania na ten temat. Jest to powieść quasi-historyczna, w sferze fabularnej opierająca się częściowo na średniowiecznych kronikach, częściowo zaś – tam, gdzie kroniki milczą – na fantazji autora. Nie ma tu ani pretendowania do tytułu „prawdziwej historii“, ani – z drugiej strony – pozbawionej szacunku dla faktu adaptacji celtyckiego mitu. Jest natomiast próba pokazania ludzi wczesnego średniowiecza z ich nieustannym balansowaniem pomiędzy kulturą Rzymu a celtycką Brytanią, pomiędzy wiarą chrześcijańską a pogańskimi korzeniami. Jest to powieść o ludziach prostych i o królach; o czasach, kiedy z dnia na dzień wstępowano na trony i z nich obalano; o czasach, kiedy opowiedzenie się za lub przeciw wierze mogło zdecydować o życiu lub śmierci. Jest to wreszcie historia odkrywania chrześcijaństwa w jego niedocenianym często średniowiecznym bogactwie. Historia walki, zdrady, nadziei i odkupienia.

źródło: https://pallottinum.pl/promocje/krole-i-bogi.html [dostęp 10.02.2022]
490 pkt/szt
Dziennik pisany nad Dnieprem, Ks. Andrzej Madej OMI
Dziennik pisany nad Dnieprem, Ks. Andrzej Madej OMI
490 pkt/szt

Luźne notatki duszpasterza, wysłanego przez przełożonych nad Dniepr w 1993 roku, który czasem zdążył coś zanotować na marginesie zawsze ważniejszych spraw: modlitw, rozmów i zdarzeń.

Nie jest to przewodnik po Kościele na ziemi kijowskiej, raczej ułamek doświadczenia. "Dziennik pisany nad Dnieprem" opisuje życie ludzi na Ukrainie, ich dzieje, ich historię zbawienia, której długim rozdziałem było zniewolenie zapoczątkowane rokiem 1917. Stanąłem pośród tego ludu, boleśnie ograbionego, wydziedziczonego, zranionego i zagubionego. Trzeba by samemu być świętym, aby pisać prawdę o ludziach, którzy noszą na swoim obliczu piętno długiej i zaplanowanej ateizacji. To, co oglądałem dziś oczami wiary, nazwał już wcześniej młody kapłan Karol Wojtyła: "Historia nie może popłynąć pod prąd sumień". "Przychodzą do nas ludzie nie tylko z grzechami. Przychodzą, aby opowiadać nam swoje życie naznaczone łaską, nawet w dniach największych ciemności. To są ich dzieje, ich historia zbawienia. Podcięto społeczeństwu duchowe korzenie, zniszczono pamięć, spustoszono dziedzictwo kulturowe, usiłowano skierować nurt dziejów pod prąd sumień i prawdy.

źródło: https://pallottinum.pl/promocje/dziennik-pisany-nad-dnieprem.html [dostęp 10.02.2022]
790 pkt/szt
Modlitwa chrześcijanina, Ks. Eugeniusz Weron SAC
Modlitwa chrześcijanina, Ks. Eugeniusz Weron SAC
790 pkt/szt

Przekazujemy Czytelnikom zbiór refleksji na temat istoty modlitwy chrześcijańskiej. Jest to zapis Konferencji wygłoszonych przez Autora w roku 2001 do osób należących do Sodalicji Mariańskiej. Ponieważ był to Rok Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, rozważania odwołują się do tej postaci, a także inspirują się nowym Katechizmem Kościoła Katolickiego. Mamy nadzieję, że opublikowanie tych konferencji przyczyni się do pogłębienia ducha modlitwy wśród wiernych.

źródło: https://pallottinum.pl/promocje/modlitwa-chrzescijanina.html [dostęp 10.02.2022]
3990 pkt/szt
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956, Praca Zbiorowa
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956, Praca Zbiorowa
3990 pkt/szt

Demografia i migracje, warstwy społeczne i mniejszości narodowe, Kościoły i wspólnoty wyznaniowe, organizacje społeczne, ochrona zdrowia i życie codzienne – wszystkie te obszary tworzyły fundament ówczesnej rzeczywistości. Funkcjonowanie mieszkańców regionu zależne było również od poziomu rozwoju rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła, które podlegały drastycznym i wielokrotnym przemianom, postępom i załamaniom, choć de facto pozostawały w stanie systemowego kryzysu. Obraz szkolnictwa, życia naukowego, środków masowego przekazu, kultury i sztuki dopełnia całościowe ujęcie realiów epoki.

żródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/43115,Dzieje-Lubelszczyzny-19441956-Tom-2-Aspekty-spoleczne-gospodarcze-oswiatowe-i-ku.html [dostęp 10.02.2022]