Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
4190 pkt/szt
Piórnik materiałowy zasuwany - Boliwia
Piórnik materiałowy zasuwany - Boliwia
4190 pkt/szt

Tę nagrodę dostaliśmy od Siostr Serafitek, które prowadzą Dom Dziecka w Santa Cruz w Boliwii. 
Piórnik jest dostępny w kilku wzorach, podczas wysyłki wzór będzie wybierany losowo.  
Wymiary: +/- 23x11x5 cm
2990 pkt/szt
Portmonetka - Boliwia
Portmonetka - Boliwia
2990 pkt/szt

Portmonetka, zamykana za suwak.
Wymiary +/- 13x10 cm
3590 pkt/szt
Wielka Republika Cafatos, J. H. Suszczyńska
Wielka Republika Cafatos, J. H. Suszczyńska
3590 pkt/szt

Wielka Republika Cafatos to należące do innej rzeczywistości państwo, w którym można dostrzec odbicie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Panujące wtedy nastroje i stosunki społeczne są starannie utrzymane, mimo, że autorka zna je jedynie z relacji bliskich. Nastoletnia bohaterka wpada do innego świata przez dziurę w polu i rozpoczyna podróż, podczas której odkrywa swoją tożsamość oraz bierze udział w przewrocie politycznym. Mówiące zwierzęta i tajemniczy napój tworzą fantastyczną atmosferę, która dzięki talentowi autorki urzeka Czytelnika niezależnie od wieku.

Źródło: https://www.znak.com.pl/ksiazka/wielka-republika-cafatos-suszczynska-joanna-hanna-91333 [dostęp: 24.05.23]
3490 pkt/szt
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r., Andrzej Zaćmiński
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r., Andrzej Zaćmiński
3490 pkt/szt

W historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wybory do sejmu odbyły się 10 razy. Szczególne znaczenie miały pierwsze – z 1952 r. i ostatnie – z 1989 r. Były one swoistymi klamrami ustrojowymi, symbolizującymi politykę i doświadczenia rządów komunistycznych. Pierwsze były ukoronowaniem zmian ustrojowych na drodze do totalitaryzmu, drugie zaś do upadku autorytaryzmu. Istotna różnica między nimi polegała również na tym, że o ile te ostanie niosły nadzieję na demokratyzację życia, to pierwsze kompletnie ją pogrzebały. Monografia przedstawia organizację kampanii wyborczej, jej przebieg oraz opis głosowania w dniu 26 października 1952 r. Autor, jako że jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy tematu, opierając się na licznych źródłach historycznych, stworzył dzieło szczególnie wartościowe pod względem poznawczym i naukowym.

żródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/kampania-wyborcza-i-wybory-do-sejmu-prl-i-kadencji-z-1952-r-studium-totalitarnej-elekcji-parlamentarnej/ [dostęp 2.02.2022]
990 pkt/szt
Wstęp do teorii rekreacji, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
Wstęp do teorii rekreacji, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
990 pkt/szt

Książka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami – trenerów, instruktorów czy fizjoterapeutów.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/wstep-do-teorii-rekreacji/ [dostęp 02.02.2022]
1890 pkt/szt
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, Tatiana Grabowska
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, Tatiana Grabowska
1890 pkt/szt

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłoniła autorkę do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2018/uczen-w-drodze-do-doswiadczania-podmiotowosci-konteksty-oblicza-rzeczywistosc/ [dostęp 02.02.2022]