Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
900 pkt/szt
Chwała Ojcu B. Nadolski TChr
Chwała Ojcu B. Nadolski TChr
900 pkt/szt

Doksologie w liturgii

Chcąc ułatwić uwielbienie Boga, Autor omawia najczęściej stosowane w liturgii formuły uwielbienia, szczególnie hymny: Ciebie, Boże chwalimy i Chwała na wysokości Bogu.

Jubileusz Roku 2000 to, zdaniem Ojca Świętego, wielka modlitwa uwielbienia i dziękczynienia Trójcy Świętej. Nowe tysiąclecie rozpoczynamy modlitwą "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu". Wierzyć, znaczy uwielbiać.


źródło: https://pallottinum.pl/produkt/chwala-ojcu.html [dostęp: 17.10.2022]
2100 pkt/szt
Homo narrator A. Krawczyk-Bocian
Homo narrator A. Krawczyk-Bocian
2100 pkt/szt

W świecie współczesnym cenionymi wartościami stały się wewnętrzny świat przeżyć i doświadczeń każdego człowieka oraz jego indywidualna, samodzielnie konstruowana wizja siebie i świata. Pytanie o to „kim jestem” pozostaje aktualne nie tylko dla ludzi młodych. Być twórcą własnego życia, rozumieć przeżyte zdarzenia i doświadczenia, czerpać z nich, to zadania współczesnego człowieka. Celem prowadzenia własnej narracji jest spotkanie z samym sobą, poznanie siebie, rozumienie swoich wyborów i swoich decyzji, zaduma nad ich konsekwencjami… Książka świetnie wpisuje się w ten nowy – inny świat. Autorka zaprezentowała spójny i logiczny wywód na temat narracji i narratora obecnego w każdym z nas. Z dużym zaangażowaniem, znawstwem teoretycznym i metodologicznym odkrywa przed Czytelnikiem homo narratora.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/homo-narrator/ [dostęp: 17.10.2022]
6300 pkt/szt
tosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku S. Zonenberg
tosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku S. Zonenberg
6300 pkt/szt

Rozprawa wpisuje się w szeroko rozumiane badania nad relacjami pomiędzy władcą a duchowieństwem. Jej celem jest przedstawienie stosunków zakonu krzyżackiego z męskimi zakonami mendykanckimi (żebraczymi) w Prusach do 1466 r., tj. z dominikanami, franciszkanami, augustianami-eremitami i karmelitami. Ma na celu ukazanie zarówno ogólnych zasad, którymi kierowali się Krzyżacy w analizowanych relacjach, jak też szczegółowe omówienie stosunków z poszczególnymi zakonami żebraczymi.

źródło: https://www.znak.com.pl/ksiazka/stosunki-krzyzacko-mendykanckie-w-prusach-do-1466-roku-slawomir-zonenberg-117919 [dostęp: 17.10.2022]
2490 pkt/szt
Prawdziwy męczennik... Czyli kto?, Kajetan Rajski
Prawdziwy męczennik... Czyli kto?, Kajetan Rajski
2490 pkt/szt

Prawdziwy męczennik... Czyli kto?

Ta książka to zbiór niezwykle interesujących wywiadów o z górą trzydziestu świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obronie wiary, przeprowadzonych przez Kajetana Rajskiego z piętnastoma rozmówcami.
Rozmówcy: ks. Janusz Królikowski, ks. Bartosz Gajerski, ks. Piotr Łabuda, ks. Robert Pytel, ks. Józef Łupiński, Andrzej Kirmiel, ks. Andrzej Bruździński, ks. Sebastian Heliosz, ks. Stanisław Groń SJ, ks. Marek Wójtowicz SJ, ks. Dariusz Kowalczyk SJ, s. Mariola (Marcina) Stawasz SSpS, ks. Marek Kot, ks. Jarosław Oponowicz, br. Marek Warzecha OFMConv.

żródło: ​https://wds.pl/promocje-prawdziwy-meczennik-czyli-kto-,c4,p554,pl.html [dostęp 13.12.2021]