Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
3780 pkt/szt
Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu R. Tomaszewska
Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu R. Tomaszewska
3780 pkt/szt

Książka ta jest ‘relacją’ z mojej wyprawy w poszukiwaniu odpowiedzi o przyszłość człowieka i jego pracy. Wyraża moje osobiste pasje, obawy, stawiane światu interrogacje. Prowadzone analizy mają charakter diagnostyczny i prognostyczny. Są wynikiem nie tylko rekonstrukcji pozytywnej oraz desk research, ale i efektem pozyskania opinii niezależnych w ramach zastosowanych metod – delfickiej oraz eksperckiej. Wnikliwe sądy ekspertów zaznaczają się niemal na każdej stronie ostatniego rozdziału. Moim celem była egzemplifikacja, a po części także kontestacja treści związanych z rozwojem filozofii transhumanizmu oraz postępem w doskonaleniu sztucznej inteligencji, które choć wyzwalają zmiany mające wymiar globalny, to przecież zawsze urzeczywistniają się w jednostce, w człowieku. (od autorki)

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/czlowiek-i-praca-perspektywa-transhumanizmu/ [dostęp: 17.10.2022]
1760 pkt/szt
Na chorych ręce kłaść będą Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie C. Sękalski
Na chorych ręce kłaść będą Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie C. Sękalski
1760 pkt/szt

Modlitwa wstawiennicza obecna była w Kościele od jego początków. Wymownym tego świadectwem są m.in. pisma Ojców Kościoła. W tekście pochodzącym z II wieku, autorstwa św. Justyna, będącym najstarszym zachowanym opisem chrztu, czytamy: Wszyscy, którzy doszli do wiary i uznania za prawdę nauk i słów naszych, składają ślubowanie, że już takie będą wieść życie. Tedy uczymy ich modlić się, pościć i błagać Boga o odpuszczenie grzechów popełnionych, my zaś modlimy się i pościmy razem z nimi.

Książka Cezarego Sękalskiego jest cenną pomocą zarówno dla wszystkich, którzy już podejmują różne formy modlitwy wstawienniczej, jak i dla tych, których Duch Święty będzie do niej przynaglał. Autor zadbał o głębokie osadzenie problematyki w zdrowej nauce i Tradycji Kościoła. Liczne, praktyczne wskazania są oparte zarówno na własnych doświadczeniach autora, jak i na doświadczeniach innych osób podejmujących taką modlitwę. Są one osadzone na zdrowym fundamencie sprawdzonej duchowości chrześcijańskiej.

źródło: https://wydawnictwowam.pl/prod.na-chorych-rece-klasc-beda.18325.htm?sku=24267 [dostęp: 17.10.2022]
2310 pkt/szt
List jak orzech pełnowartościowy… O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej I. Benenowska
List jak orzech pełnowartościowy… O języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej I. Benenowska
2310 pkt/szt

Modlitwa wstawiennicza obecna była w Kościele od jego początków. Wymownym tego świadectwem są m.in. pisma Ojców Kościoła. W tekście pochodzącym z II wieku, autorstwa św. Justyna, będącym najstarszym zachowanym opisem chrztu, czytamy: Wszyscy, którzy doszli do wiary i uznania za prawdę nauk i słów naszych, składają ślubowanie, że już takie będą wieść życie. Tedy uczymy ich modlić się, pościć i błagać Boga o odpuszczenie grzechów popełnionych, my zaś modlimy się i pościmy razem z nimi.

Książka Cezarego Sękalskiego jest cenną pomocą zarówno dla wszystkich, którzy już podejmują różne formy modlitwy wstawienniczej, jak i dla tych, których Duch Święty będzie do niej przynaglał. Autor zadbał o głębokie osadzenie problematyki w zdrowej nauce i Tradycji Kościoła. Liczne, praktyczne wskazania są oparte zarówno na własnych doświadczeniach autora, jak i na doświadczeniach innych osób podejmujących taką modlitwę. Są one osadzone na zdrowym fundamencie sprawdzonej duchowości chrześcijańskiej.


źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/list-jak-orzech-pelnowartosciowy-o-jezyku-listow-marii-pawlikowskiej-jasnorzewskiej/ [dostęp: 17.10.2022]
900 pkt/szt
Chwała Ojcu B. Nadolski TChr
Chwała Ojcu B. Nadolski TChr
900 pkt/szt

Doksologie w liturgii

Chcąc ułatwić uwielbienie Boga, Autor omawia najczęściej stosowane w liturgii formuły uwielbienia, szczególnie hymny: Ciebie, Boże chwalimy i Chwała na wysokości Bogu.

Jubileusz Roku 2000 to, zdaniem Ojca Świętego, wielka modlitwa uwielbienia i dziękczynienia Trójcy Świętej. Nowe tysiąclecie rozpoczynamy modlitwą "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu". Wierzyć, znaczy uwielbiać.


źródło: https://pallottinum.pl/produkt/chwala-ojcu.html [dostęp: 17.10.2022]
2100 pkt/szt
Homo narrator A. Krawczyk-Bocian
Homo narrator A. Krawczyk-Bocian
2100 pkt/szt

W świecie współczesnym cenionymi wartościami stały się wewnętrzny świat przeżyć i doświadczeń każdego człowieka oraz jego indywidualna, samodzielnie konstruowana wizja siebie i świata. Pytanie o to „kim jestem” pozostaje aktualne nie tylko dla ludzi młodych. Być twórcą własnego życia, rozumieć przeżyte zdarzenia i doświadczenia, czerpać z nich, to zadania współczesnego człowieka. Celem prowadzenia własnej narracji jest spotkanie z samym sobą, poznanie siebie, rozumienie swoich wyborów i swoich decyzji, zaduma nad ich konsekwencjami… Książka świetnie wpisuje się w ten nowy – inny świat. Autorka zaprezentowała spójny i logiczny wywód na temat narracji i narratora obecnego w każdym z nas. Z dużym zaangażowaniem, znawstwem teoretycznym i metodologicznym odkrywa przed Czytelnikiem homo narratora.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/homo-narrator/ [dostęp: 17.10.2022]
6300 pkt/szt
tosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku S. Zonenberg
tosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku S. Zonenberg
6300 pkt/szt

Rozprawa wpisuje się w szeroko rozumiane badania nad relacjami pomiędzy władcą a duchowieństwem. Jej celem jest przedstawienie stosunków zakonu krzyżackiego z męskimi zakonami mendykanckimi (żebraczymi) w Prusach do 1466 r., tj. z dominikanami, franciszkanami, augustianami-eremitami i karmelitami. Ma na celu ukazanie zarówno ogólnych zasad, którymi kierowali się Krzyżacy w analizowanych relacjach, jak też szczegółowe omówienie stosunków z poszczególnymi zakonami żebraczymi.

źródło: https://www.znak.com.pl/ksiazka/stosunki-krzyzacko-mendykanckie-w-prusach-do-1466-roku-slawomir-zonenberg-117919 [dostęp: 17.10.2022]