Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
3490 pkt/szt
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r., Andrzej Zaćmiński
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r., Andrzej Zaćmiński
3490 pkt/szt

W historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wybory do sejmu odbyły się 10 razy. Szczególne znaczenie miały pierwsze – z 1952 r. i ostatnie – z 1989 r. Były one swoistymi klamrami ustrojowymi, symbolizującymi politykę i doświadczenia rządów komunistycznych. Pierwsze były ukoronowaniem zmian ustrojowych na drodze do totalitaryzmu, drugie zaś do upadku autorytaryzmu. Istotna różnica między nimi polegała również na tym, że o ile te ostanie niosły nadzieję na demokratyzację życia, to pierwsze kompletnie ją pogrzebały. Monografia przedstawia organizację kampanii wyborczej, jej przebieg oraz opis głosowania w dniu 26 października 1952 r. Autor, jako że jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy tematu, opierając się na licznych źródłach historycznych, stworzył dzieło szczególnie wartościowe pod względem poznawczym i naukowym.

żródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/kampania-wyborcza-i-wybory-do-sejmu-prl-i-kadencji-z-1952-r-studium-totalitarnej-elekcji-parlamentarnej/ [dostęp 2.02.2022]
990 pkt/szt
Wstęp do teorii rekreacji, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
Wstęp do teorii rekreacji, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
990 pkt/szt

Książka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami – trenerów, instruktorów czy fizjoterapeutów.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/wstep-do-teorii-rekreacji/ [dostęp 02.02.2022]
1890 pkt/szt
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, Tatiana Grabowska
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, Tatiana Grabowska
1890 pkt/szt

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłoniła autorkę do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2018/uczen-w-drodze-do-doswiadczania-podmiotowosci-konteksty-oblicza-rzeczywistosc/ [dostęp 02.02.2022] 
990 pkt/szt
Biograficzne doświadczenia (nie)pełnosprawności...
Biograficzne doświadczenia (nie)pełnosprawności...
990 pkt/szt

Biograficzne doświadczenia (nie)pełnosprawności w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Amelia Krawczyk-Bocian
Monografia pokazuje potencjał człowieka do zmiany, wykorzystując teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Jest to projekt, w którym autorka świadomie dzieli się doświadczeniami z analizy materiału, będącego formą opowieści biograficznej, z czytelnikiem – i robi to w sposób jasny i precyzyjny. Dużą wartością pracy jest szczegółowe przedstawienie sposobu analizy danych, używanej techniki i świadome opieranie się na kolejnych krokach wchodzenia w głąb narracji badanych, po to by w kolejnej części pracy powiedzieć, że teoria dezintegracji pozytywnej działa, a w mechanizmach budowania własnej tożsamości przez osoby badane widać jej obecność.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2016/biograficzne-doswiadczenia/ [dostęp 02.02.2022]
1050 pkt/szt
Kolęda Wesoła na chór mieszany i żeński
Kolęda Wesoła na chór mieszany i żeński
1050 pkt/szt

Kolęda wesoła to utwór skomponowany przez Grzegorza Rubina do słów Sławomira Kaczmarka. Kompozycja ma szczególne znaczenie dla Bydgoszczy, gdyż obaj twórcy od lat są związani z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, jako zasłużeni profesorowie. Kolęda wesoła przeznaczona jest na różne składy wykonawcze: solo z fortepianem, chór żeński a cappella, chór żeński z fortepianem, chór mieszany a cappella oraz chór mieszany z fortepianem. Utwór prezentuje wiele walorów artystycznych, wykonawczych i dydaktycznych. Dzięki uniwersalnej obsadzie będzie się cieszyć powodzeniem wśród szerokiego grona odbiorców i wykonawców muzyki chóralnej, uzupełni też zasoby polskiej muzyki chóralnej.

źródło:https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/koleda-wesola-na-chor-mieszany-i-zenski/ [dostęp 02.02.2022]
990 pkt/szt
Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań
Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań
990 pkt/szt

Redakcja naukowa: Monika Nawrot-Borowska, Dariusz Zając
Rozważania nad dzieckiem, a zarazem i dzieciństwem należą do bardziej istotnych na gruncie nauk o wychowaniu i edukacji, zarówno w tradycyjnych, jak i we współczesnych dyskusjach o rzeczywistości edukacyjnej i elementach ją konstytuujących. Wśród tych elementów nie może zabraknąć dziecka jako istotnego podmiotu edukacji, o którym już tak wiele napisano, a jednocześnie ciągle odczuwa się niedosyt wiedzy naukowej na jego temat. To z kolei staje się inspiracją do wciąż nowych poszukiwań i odczytywań dziecka, a zarazem miejsca, jakie zajmuje ono w świecie społecznym. Wielopłaszczyznowe spektrum kontekstów zarysowane w niniejszej pracy przekonuje o potrzebie rozważań nad dzieckiem i dzieciństwem nie tylko w warstwie teoretycznej, ale – co również istotne – metodologicznej i empirycznej.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2017/dziecko-i-dziecinstwo-wybrane-konteksty-badan/ [dostęp 03.02.2022]