Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
2690 pkt/szt
Brat Albert. Myśli malarza i brata ubogich, A. Chmielowski
Brat Albert. Myśli malarza i brata ubogich, A. Chmielowski
2690 pkt/szt

"Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny"

https://gaudium.pl/pl/p/MYSLI-BRATA-ALBERTA-CHMIELOWSKIEGO/454  [dostęp: 07.07.2022]
490 pkt/szt
Z BOGIEM w rodzinie
Z BOGIEM w rodzinie
490 pkt/szt

To przewodnik po religijnym życiu rodziny katolickiej. Uczy on, jak modlić się poza kościołem, poza niedzielną Mszą św. – jak na co dzień przeplatać modlitwą nasze codzienne zajęcia i wyjątkowe wydarzenia. Informacje katechizmowe, modlitwy i krótki informacje o charakterze poszczególnych świąt są praktycznym pogłębieniem naszego życia zgodnie z wiarą i duchem Kościoła.

https://gaudium.pl/pl/p/Z-BOGIEM-W-RODZINIE/3960 [dostęp: 07.07.2022]
1990 pkt/szt
Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza, Amelia Krawczyk-Bocian
Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza, Amelia Krawczyk-Bocian
1990 pkt/szt

Autorka spogląda na istotę narracji jak na szczególny rodzaj dyskursu, który uprawiamy często z samym sobą w przestrzeni biograficznego życia. W tym rozumieniu narracje dostarczają wiedzy o tym, w jaki sposób jako podmioty społeczne funkcjonujemy, w jaki sposób działamy, w jaki sposób przeżywamy codzienne rozterki. Książka zaprasza do indywidulanej refleksji nad możliwością wykorzystania narracji w metodologicznej wędrówce badawczej. Adresatami pracy są osoby, które pragną przyjrzeć się istocie i znaczeniu narracji w przestrzeni życia współczesnego człowieka.Dodaj do koszyka

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/narracja-w-pedagogice-teoria-metodologia-praktyka-badawcza/ [dostęp 02.02.2022]
650 pkt/szt
Myślenie krytyczne i indoktrynacja, Harvey Siegel
Myślenie krytyczne i indoktrynacja, Harvey Siegel
650 pkt/szt

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu.
Ważne - uszkodzona okładka!

źródło:https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/myslenie-krytyczne/ [dostęp 03.02.2022]

 
2090 pkt/szt
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku
Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku
2090 pkt/szt

Książka stanowi dobrze usystematyzowane, wartościowe opracowanie rzucające światło na ważne zagadnienie edukacji jako działalności wspierającej jednostkę w jej współczesnych i przyszłych rozstrzygnięciach zawodowych i życiowych w świetle zmiany społecznej. Może stanowić cenne źródło wiedzy teoretycznej, ale szczególnie praktycznej dla organizatorów kształcenia na każdym poziomie, a także działaczy samorządowych i władz oświatowych. Powinna być także inspiracją do dalszych poszukiwań badawczych i mających na celu optymalizację edukacji i jej zorientowania na przyszłości.
Redakcja naukowa Ryszard Gerlach.

żródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2017/edukacja-dla-przyszlosci-w-swietle-wyzwan-xxi-wieku/ [dostęp 03.02.2022]
1090 pkt/szt
Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów, E. Pokorzyńska
Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów, E. Pokorzyńska
1090 pkt/szt

Książka zdobyła Wyróżnienie w konkursie „GAUDEAMUS – Nagroda SWSW Kraków 2021” za walory edytorskie publikacji. Wyniki konkursu Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych ogłosiło 15 października br., drugiego dnia 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, podczas których odbyło się również wręczenie nagród.

Praca poświęcona jest warszawskim introligatorom okresu zaborów (lata 1795-1918). Składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wstęp, w którym przedstawiono kluczowe zagadnienia, procesy i zjawiska dotyczące tego rzemiosła oraz ludzi z nim związanych. Druga to obszerny słownik biograficzny. W ten sposób wypełniono dotkliwą lukę w badaniach nad dziejami ruchu wydawniczego w Warszawie, włączając się w nurt biografistyki introligatorstwa, słabo obecny dotąd w Polsce, a uprawiany z powodzeniem i na niemałą skalę w oprawoznawstwie obcym od wielu dziesięcioleci.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/z-ksiega-w-herbie-slownik-biograficzny-introligatorow-warszawskich-okresu-zaborow/ [03.02.2022]