Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
2990 pkt/szt
Chodzę za Tobą Chryste, Medytacje dla wszystkich na każdy dzień roku, ks. Jan Kanty Pytel
Chodzę za Tobą Chryste, Medytacje dla wszystkich na każdy dzień roku, ks. Jan Kanty Pytel
2990 pkt/szt

Wielu, bardzo wielu czcicieli Jezusa chce z Nim rozważać, o Nim myśleć, o Nim czytać. Dla nich jest ta książka. Tytuły medytacji są często „domyślne”, bo mają przynaglić do czytania. Książka zawiera wprowadzenia do uroczystości i świąt, a szczególnie do okresów liturgicznych. Pomija niedziele (por. Ze stołu Słowa Bożego, red. Jan Kanty Pytel), ale uwzględnia Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość Trójcy Świętej, Uroczystość Bożego Ciała.
Poza treściami biblijnymi pojawia się wiele tematów z życia świętych, bohaterów narodowych, konwertytów, ludzi kultury.
Medytacje podają treści do refleksji, nie sugerują żadnych postanowień czy wniosków. Autor pozostawia to Czytelnikom i prosi Ducha Świętego – Przewodnika w modlitwie, aby prowadził ich do Prawdy i wzbudzał w nich pragnienie tego, co lepsze.
Medytacje są wpisane w dwunastomiesięczny cykl Boży Rok Piotra Stachiewicza.
Wielkie święta zmieniają daty swej celebracji, ale Czytelnik bez trudności znajdzie je w spisie treści.

Poznań, dnia 8 grudnia 2018 roku
ks. Jan Kanty Pytel

źródło: https://pallottinum.pl/szukaj/chodze-za-toba-chryste.html?string=chodzę+&search_category= [dostęp 10.02.2022]
1190 pkt/szt
Biblia a literatura polska, Ks. Kazimierz Bukowski
Biblia a literatura polska, Ks. Kazimierz Bukowski
1190 pkt/szt

Ukazało się wznowienie bardzo pożytecznej książki! Biblia a literatura polska napisana przez ks. Kazimierza Bukowskiego może być niezastąpioną lekturą szkolną w trzecim tysiącleciu. Czasem do tych lat szkolnych warto powrócić, pamiętając, iż jeżeli się zabierze narodowi wychowanemu na Biblii tę jedyną Księgę, to równocześnie podetnie się korzenie jego tożsamości. Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio polska, Galilejska I franciszkańska. (...) - R.Brandstaetter Jednym z głównych źródeł kultury europejskiej, w której orbicie kształtowała się i nadal kształtuje kultura polska, jest chrześcijaństwo ze swoją księgą świętą - Biblią. Nie można zrozumieć kultury i literatury polskiej bez znajomości Pisma świętego. Temu właśnie poświęcona jest ta książka...

Część pierwsza wskazuje na Biblię i jej związki z literaturą polską, wprowadza czytelnika w najważniejsze problemy biblijne i wyjaśnia najpotrzebniejsze pojęcia. Autor ukazuje różnorakie sposoby oddziaływania Biblii na literaturę polską w poszczególnych epokach i wpływ na kształtowanie języka polskiego. Część druga, szczegółowa, zawiera obszerny, tematyczny wybór tekstów biblijnych i utworów literackich nawiązujących do Pisma świętego. Książka ukazuje powiązanie Biblii ze sztuką polską. Zamieszczone kolorowe reprodukcje z malarstwa i rzeźby unaoczniają czytelnikowi, jak wielki wpływ wywarła Biblia na twórczość artystyczną w naszym kraju. W toczącej się dyskusji o kształcie duchowym Unii Europejskiej i kulturowym wkładzie Polski w jej kształt, książka ta zabiera ważny głos w imieniu naszej narodowej literatury, a może i w naszym własnym imieniu.

źródło: https://pallottinum.pl/szukaj/biblia-a-literatura-polska.html?search_lang=pl&search=product&string=biblia++a+litera&search_button=Szukaj [dostep 10.02.2022]
3890 pkt/szt
Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Album, J. Dudek, M. Kuszyński, T. Osiński, A. Skóra
Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Album, J. Dudek, M. Kuszyński, T. Osiński, A. Skóra
3890 pkt/szt

Album został opracowany w ramach, realizowanego od kilku lat, projektu stworzenia syntezy dziejów Lubelszczyzny w XX w. Inspiracją dla autorów było interesujące zjawisko kulturowe, jakim jest niesłabnące zainteresowanie przeszłością "małej ojczyzny". W wizualnej formie chcieliśmy pokazać specyfikę regionu w latach międzywojennych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie wartościowym dopełnieniem pracy specjalistów różnych dziedzin, którzy wspólnym wysiłkiem opracowali dwutomową syntezę dziejów Lubelszczyzny w latach 1918-1939. Dokonując wyboru ikonografii do niniejszej publikacji, kierowaliśmy się wynikami ich badań.

Książka "Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Album" - Justyna Dudek, Marcin Kuszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 200 stron i została wydana w 2020 r. Cena 39.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

żródło: https://ipn.poczytaj.pl/ksiazka/dzieje-lubelszczyzny-1918-1939-album,482783 [dostęp 10.02.2022]
3990 pkt/szt
Wielka tajemnica wiary. Żyć Mszą Świętą Johannes Gamperl
Wielka tajemnica wiary. Żyć Mszą Świętą Johannes Gamperl
3990 pkt/szt

Autor książki w sposób przystępny omawia poszczególne elementy składowe liturgii Mszy świętej. Lektura tej książki pozwoli lepiej uczestniczyć w każdej Eucharystii i lepiej nią żyć w swojej codzienności.

"Książkę tę poświęcam mojemu Panu, Arcykapłanowi, Jezusowi Chrystusowi, który powołał mnie do uczestnictwa w kapłaństwie. On nam pozostawił ten wspaniały dar, jakim jest Msza Święta. Moim największym życzeniem dla wszystkich czytelników tej publikacji jest to, by Go lepiej poznali, by Go wierniej naśladowali i nauczyli się Go głębiej kochać."

autor Johannes Gamperl

 
żródło: https://www.ksiegarnialogos.com.pl/1364-wielka-tajemnica-wiary-y-msz-wit.html [dostęp 13.12.2021]
990 pkt/szt
Bohaterowie Niepodległej: Ksiądz Ignacy Jan Skorupka
Bohaterowie Niepodległej: Ksiądz Ignacy Jan Skorupka
990 pkt/szt

Broszura przygotowana w setną rocznicę śmierci ks. Ignacego Skorupki, legendarnego już bohatera wojny polsko-bolszewickiej, który zginął w bitwie pod Ossowem 14 VIII 1920 r., towarzysząc w walce żołnierzom broniącym Warszawy przed Armią Czerwoną.              

Bartłomiej Kluska, Ksiądz Ignacy Jan Skorupka, Warszawa 2020, 32 s.
Seria wydawnicza: Bohaterowie Niepodległej 
 
źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-edukacyjne-i/106253,Ksiadz-Ignacy-Jan-Skorupka.html [dostęp: 13.05.2022]
990 pkt/szt
Bohaterowie Niepodległej: Bajończycy (1914–1915)
Bohaterowie Niepodległej: Bajończycy (1914–1915)
990 pkt/szt

Prezentowana broszura dotyczy historii oddziału bajończyków, jednej z kilkunastu samodzielnych polskich formacji zbrojnych, utworzonych w czasie I wojny światowej. Oddział bajończyków powstał wśród polskich emigrantów we Francji, a jego nazwa pochodziła od miasta Bajonna, gdzie odbywał szkolenie wojskowe. Jako część jednego z pułków Legii Cudzoziemskiej walczył w ramach armii francuskiej na froncie zachodnim z Niemcami od jesieni 1914 do wiosny 1915 r. w Szampanii, najcięższe boje stoczył pod Arras i Souchez. Liczba poległych i rannych Polaków była wówczas tak wielka, że oddział rozwiązano. Był to jedyny zwarty oddział polski, który pod sztandarem z białym orłem walczył na froncie zachodnim do chwili utworzenia wiosną 1917 r. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dlatego symbolicznie został uznany za jej protoplastę. W niepodległej Polsce nazwa bajończycy patronowała 43 Pułkowi Piechoty Wojska Polskiego.

Marek Gałęzowski, Bajończycy (1914–1915), Warszawa 2020, 48 s.
źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-edukacyjne-i/129280,Bajonczycy-19141915.html [dostęp: 13.05.2022]