Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
2490 pkt/szt
Prawdziwy męczennik... Czyli kto?, Kajetan Rajski
Prawdziwy męczennik... Czyli kto?, Kajetan Rajski
2490 pkt/szt

Prawdziwy męczennik... Czyli kto?

Ta książka to zbiór niezwykle interesujących wywiadów o z górą trzydziestu świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obronie wiary, przeprowadzonych przez Kajetana Rajskiego z piętnastoma rozmówcami.
Rozmówcy: ks. Janusz Królikowski, ks. Bartosz Gajerski, ks. Piotr Łabuda, ks. Robert Pytel, ks. Józef Łupiński, Andrzej Kirmiel, ks. Andrzej Bruździński, ks. Sebastian Heliosz, ks. Stanisław Groń SJ, ks. Marek Wójtowicz SJ, ks. Dariusz Kowalczyk SJ, s. Mariola (Marcina) Stawasz SSpS, ks. Marek Kot, ks. Jarosław Oponowicz, br. Marek Warzecha OFMConv.

żródło: ​https://wds.pl/promocje-prawdziwy-meczennik-czyli-kto-,c4,p554,pl.html [dostęp 13.12.2021]
990 pkt/szt
Nasza droga krzyżowa, K. Maliński
Nasza droga krzyżowa, K. Maliński
990 pkt/szt

Ta mała książeczka ukazuje pełne głębokich refleksji rozważania stacji Drogi Krzyżowej. W opisach Jezus przedstawiony jest w sposób „ludzki”. Mimo że był Synem Bożym i miłował Boga całym sercem, był także prawdziwym człowiekiem jak my. Dzięki Niemu mamy pewność, że również my możemy całkowicie oddać się Bogu Ojcu i iść ku Niemu, darząc otaczających nas ludzi i świat miłością.

Źródło: https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=32487.html [dostęp: 05.07.23]
3490 pkt/szt
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r., Andrzej Zaćmiński
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r., Andrzej Zaćmiński
3490 pkt/szt

W historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wybory do sejmu odbyły się 10 razy. Szczególne znaczenie miały pierwsze – z 1952 r. i ostatnie – z 1989 r. Były one swoistymi klamrami ustrojowymi, symbolizującymi politykę i doświadczenia rządów komunistycznych. Pierwsze były ukoronowaniem zmian ustrojowych na drodze do totalitaryzmu, drugie zaś do upadku autorytaryzmu. Istotna różnica między nimi polegała również na tym, że o ile te ostanie niosły nadzieję na demokratyzację życia, to pierwsze kompletnie ją pogrzebały. Monografia przedstawia organizację kampanii wyborczej, jej przebieg oraz opis głosowania w dniu 26 października 1952 r. Autor, jako że jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy tematu, opierając się na licznych źródłach historycznych, stworzył dzieło szczególnie wartościowe pod względem poznawczym i naukowym.

żródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/kampania-wyborcza-i-wybory-do-sejmu-prl-i-kadencji-z-1952-r-studium-totalitarnej-elekcji-parlamentarnej/ [dostęp 2.02.2022]
990 pkt/szt
Wstęp do teorii rekreacji, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
Wstęp do teorii rekreacji, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
990 pkt/szt

Książka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami – trenerów, instruktorów czy fizjoterapeutów.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/wstep-do-teorii-rekreacji/ [dostęp 02.02.2022]
1890 pkt/szt
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, Tatiana Grabowska
Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, Tatiana Grabowska
1890 pkt/szt

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłoniła autorkę do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2018/uczen-w-drodze-do-doswiadczania-podmiotowosci-konteksty-oblicza-rzeczywistosc/ [dostęp 02.02.2022] 
390 pkt/szt
Jezusie, gdzie Cię szukać, J. Leow
Jezusie, gdzie Cię szukać, J. Leow
390 pkt/szt

Biblijne poszukiwania Jezusa i refleksyjna próba odkrycia żródeł żarliwości pierwszych chrześcijan.

Źródło: https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=32619 [dostęp: 05.07.23]