Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
100 pkt/szt
Biuletyn IPN: O kościele w PRL
Biuletyn IPN: O kościele w PRL
100 pkt/szt

„Niezłomni żołnierze Kościoła” to główny temat nowego „Biuletynu IPN”. W numerze znalazły się również sylwetki Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego oraz m.in. teksty o zbrodni wołyńskiej oraz braciach Semerau-Siemianowskich.
Do "Biuletynu IPN" dołączono płytę DVD z filmami dokumentalnymi poświęconymi arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi – „Zapomniane męczeństwo” oraz „Żołnierz Niezłomny Kościoła”

źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/nowy-biuletyn-ipn-o-kosciele-w-prl [dostęp 13.10.2022]
3150 pkt/szt
Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu M. Grzegorz
Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu M. Grzegorz
3150 pkt/szt

Kolejny tom opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2016/slownik-historyczno-geograficzny-komturstwa-czluchowskiego-w-sredniowieczu/ [dostęp: 17.10.2022]
2730 pkt/szt
Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
2730 pkt/szt

W tomie zamieszczono zarówno teksty o charakterze ogólnym, które przedstawiają sytuację kobiet zajmujących się filozofią w początkach XX wieku, jak i zagadnienia bardziej szczegółowe. Wśród nich są artykuły poświęcone kobietom, które zajmowały się głównie filozofią i metodologią nauki oraz podejmowały kwestię relacji nauki do filozofii, w kontekście szerokiej dyskusji na temat unaukowienia filozofii, jaka toczyła się w Szkole Lwowsko- -Warszawskiej.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2016/5872/ [dostęp: 17.10.2022]
5000 pkt/szt
Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów E. Pokorzyńska
Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów E. Pokorzyńska
5000 pkt/szt

Książka zdobyła Wyróżnienie w konkursie „GAUDEAMUS – Nagroda SWSW Kraków 2021” za walory edytorskie publikacji. Wyniki konkursu Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych ogłosiło 15 października br., drugiego dnia 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, podczas których odbyło się również wręczenie nagród.

Praca poświęcona jest warszawskim introligatorom okresu zaborów (lata 1795-1918). Składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wstęp, w którym przedstawiono kluczowe zagadnienia, procesy i zjawiska dotyczące tego rzemiosła oraz ludzi z nim związanych. Druga to obszerny słownik biograficzny. W ten sposób wypełniono dotkliwą lukę w badaniach nad dziejami ruchu wydawniczego w Warszawie, włączając się w nurt biografistyki introligatorstwa, słabo obecny dotąd w Polsce, a uprawiany z powodzeniem i na niemałą skalę w oprawoznawstwie obcym od wielu dziesięcioleci.


źródło: https://www.znak.com.pl/ksiazka/z-ksiega-w-herbie-slownik-biograficzny-introligatorow-warszawskich-okresu-zaborow-elzbieta-pokorzynska-215497 [dostęp: 17.10.2022]
4990 pkt/szt
Reglamentowana rewolucja A. Dudek
Reglamentowana rewolucja A. Dudek
4990 pkt/szt

CO SKŁONIŁO POLSKICH KOMUNISTÓW DO ROZPOCZĘCIA REFORM? W CO GRALI SOWIECI? JAK BLEFOWAŁ KOŚCIÓŁ? KTO NAPRAWDĘ WYGRAŁ PIERWSZE WOLNE WYBORY?
Nowe, pełniejsze wydanie „Reglamentowanej rewolucji” odpowiada na szereg pytań, które zadajemy wciąż na nowo, myśląc o transformacji ustrojowej w Polsce. Autor odważnie obala mity, które przez dwie ostatnie dekady narosły wokół przełomu 1989 roku. Analizuje przyczyny rozpadu dyktatury komunistów w naszym kraju i pokazuje jego skutki.

Zakulisowa gra Kremla, przygotowania do stanu wyjątkowego, okrągły stół, wybory czerwcowe, geneza rządu Mazowieckiego, wreszcie likwidacja PZPR i SB – wszystkie najważniejsze wydarzenia czasów przełomu przedstawione rzetelnie, a zarazem przystępnie. Ta świetnie udokumentowana, wzbogacona relacjami i fragmentami tekstów źródłowych pozycja powinna się znaleźć obowiązkowo na półce każdego, kto interesuje się najnowszą historią Polski.


Źródło: https://www.znak.com.pl/ksiazka/reglamentowana-rewolucja-antoni-dudek-5260 [dostęp: 17.10.2022]
2500 pkt/szt
Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół
Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół
2500 pkt/szt

Materiał jest udokumentowaną informacją o stanie aktualnym cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży w wieku 17-19 lat ze szkół średnich na terenie Bydgoszczy. Stanowi to kontynuację wcześniejszych badań dotyczących dzieci i młodzieży z regionu bydgoskiego. (…) Chcąc wyznaczyć właściwe i prawidłowe kierunki zmian w rozwoju dzieci i młodzieży, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podjął się próby oceny zachowań prozdrowotnych, pomiarów budowy ciała i zdolności motorycznych bydgoskich uczniów wszystkich typów szkół. Sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań wnioski mogą wskazać prawidłowy kierunek działań i wdrożeń systemowych prowadzących do zmiany postaw młodzieży wobec aktywności fizycznej.

autorzy: Marek Napierała, Mirosława Szark-Eckardt, Michalina Kuska, Małgorzata Pezala, Hanna Żukowska

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/cechy-somatyczne-i-zdolnosci-motoryczne-uczniow-w-wieku-17-19-lat-z-bydgoskich-szkol/ [dostęp: 17.10.2022]