Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
2990 pkt/szt
Sercański krzyż ścienny dębowy
Sercański krzyż ścienny dębowy
2990 pkt/szt

Krzyż wykonany z drewna dębowego. Olejowany. 
Wymiary: 220x220x14 mm.
 
1490 pkt/szt
Ukazywać światu Chrystusa, Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Ukazywać światu Chrystusa, Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Ks. Sylwester Jaśkiewicz
1490 pkt/szt

"Czy pięćset sześciedziąt siedem postawionych pytań i udzielonych  na nie odpowiedzi zdołało wyrazić bogactwo życia Jego Eminencji ks. kardynała Zenona Grocholewskiego, w tym zwłaszcza ponad piędziesięcioletniego związku z Rzymem - Wiecznym miastem i jego "bijącym sercem", którym jest Watykan - chyba najlepiej odpowie sam czytelnik? Jego bystre oko i wrażliwe serce oprócz odpowiedzi na same pytania znajdzie w tym wywiadzie również coś więcej, a mianowicie niezwykły autoportret zwyczajnego człowieka, który związując swe życie z Chrystusem na drodze kapłańskiego powołania, wiernie i radośnie służy Kościołowi od ponad już pół wieku."
( Ks. S. Jaśkiewicz. Słowo wprowadzające)
Książka bardzo starannie wydana na kredowym papierze, została wzbogacona wieloma fotografiami ilustrującymi życie i posługę Ks. Kardynała.

źródło: https://pallottinum.pl/szukaj/ukazywac-swiatu-chrystusa.html?string=ukazywać+&search_category= [dostep 10.02.2022]
1190 pkt/szt
Biblia a literatura polska, Ks. Kazimierz Bukowski
Biblia a literatura polska, Ks. Kazimierz Bukowski
1190 pkt/szt

Ukazało się wznowienie bardzo pożytecznej książki! Biblia a literatura polska napisana przez ks. Kazimierza Bukowskiego może być niezastąpioną lekturą szkolną w trzecim tysiącleciu. Czasem do tych lat szkolnych warto powrócić, pamiętając, iż jeżeli się zabierze narodowi wychowanemu na Biblii tę jedyną Księgę, to równocześnie podetnie się korzenie jego tożsamości. Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio polska, Galilejska I franciszkańska. (...) - R.Brandstaetter Jednym z głównych źródeł kultury europejskiej, w której orbicie kształtowała się i nadal kształtuje kultura polska, jest chrześcijaństwo ze swoją księgą świętą - Biblią. Nie można zrozumieć kultury i literatury polskiej bez znajomości Pisma świętego. Temu właśnie poświęcona jest ta książka...

Część pierwsza wskazuje na Biblię i jej związki z literaturą polską, wprowadza czytelnika w najważniejsze problemy biblijne i wyjaśnia najpotrzebniejsze pojęcia. Autor ukazuje różnorakie sposoby oddziaływania Biblii na literaturę polską w poszczególnych epokach i wpływ na kształtowanie języka polskiego. Część druga, szczegółowa, zawiera obszerny, tematyczny wybór tekstów biblijnych i utworów literackich nawiązujących do Pisma świętego. Książka ukazuje powiązanie Biblii ze sztuką polską. Zamieszczone kolorowe reprodukcje z malarstwa i rzeźby unaoczniają czytelnikowi, jak wielki wpływ wywarła Biblia na twórczość artystyczną w naszym kraju. W toczącej się dyskusji o kształcie duchowym Unii Europejskiej i kulturowym wkładzie Polski w jej kształt, książka ta zabiera ważny głos w imieniu naszej narodowej literatury, a może i w naszym własnym imieniu.

źródło: https://pallottinum.pl/szukaj/biblia-a-literatura-polska.html?search_lang=pl&search=product&string=biblia++a+litera&search_button=Szukaj [dostep 10.02.2022]
3990 pkt/szt
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956, Praca Zbiorowa
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956, Praca Zbiorowa
3990 pkt/szt

Demografia i migracje, warstwy społeczne i mniejszości narodowe, Kościoły i wspólnoty wyznaniowe, organizacje społeczne, ochrona zdrowia i życie codzienne – wszystkie te obszary tworzyły fundament ówczesnej rzeczywistości. Funkcjonowanie mieszkańców regionu zależne było również od poziomu rozwoju rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła, które podlegały drastycznym i wielokrotnym przemianom, postępom i załamaniom, choć de facto pozostawały w stanie systemowego kryzysu. Obraz szkolnictwa, życia naukowego, środków masowego przekazu, kultury i sztuki dopełnia całościowe ujęcie realiów epoki.

żródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/43115,Dzieje-Lubelszczyzny-19441956-Tom-2-Aspekty-spoleczne-gospodarcze-oswiatowe-i-ku.html [dostęp 10.02.2022]
2990 pkt/szt
Kolorowe Pianino 2: Piosenki dla dzieci
Kolorowe Pianino 2: Piosenki dla dzieci
2990 pkt/szt

Każdy ma jakieś niespełnione marzenia z dzieciństwa. Gra na pianinie często się wśród nich przewija. Być może dlatego, że dzieci dostają w prezencie keyboard bez wskazówek, jak grać.
Wyobraź sobie, że jako dziecko dostajesz zabawkowe pianino wraz z książką, która pozwoli Ci na nim zagrać bez wcześniejszych przygotowań. Siadasz do pianina i od razu słyszysz, że dźwięki układają się w znane melodie.
Właśnie dlatego dzieci chętnie sięgają po Kolorowe Pianino. Ta książka z naklejkami na klawisze sprawia, że szybko widzą efekty gry i są dumne ze swoich postępów.
Zabawa z Kolorowym Pianinem to pomysł na spędzenie czasu z dzieckiem, wspierając przy okazji jego rozwój muzyczny. Możecie grać wspólnie znane piosenki dla dzieci bez znajomości nut i wcześniejszych godzin nauki.
Kategoria wiekowa 3-7 lat.

źródło: https://diagram.pl/produkt/kolorowe-pianino-2/ [dostęp 14.02.2022]
3990 pkt/szt
Wielka tajemnica wiary. Żyć Mszą Świętą Johannes Gamperl
Wielka tajemnica wiary. Żyć Mszą Świętą Johannes Gamperl
3990 pkt/szt

Autor książki w sposób przystępny omawia poszczególne elementy składowe liturgii Mszy świętej. Lektura tej książki pozwoli lepiej uczestniczyć w każdej Eucharystii i lepiej nią żyć w swojej codzienności.

"Książkę tę poświęcam mojemu Panu, Arcykapłanowi, Jezusowi Chrystusowi, który powołał mnie do uczestnictwa w kapłaństwie. On nam pozostawił ten wspaniały dar, jakim jest Msza Święta. Moim największym życzeniem dla wszystkich czytelników tej publikacji jest to, by Go lepiej poznali, by Go wierniej naśladowali i nauczyli się Go głębiej kochać."

autor Johannes Gamperl

 
żródło: https://www.ksiegarnialogos.com.pl/1364-wielka-tajemnica-wiary-y-msz-wit.html [dostęp 13.12.2021]