Nagrody

Musisz być zalogowany aby móc wymieniać punkty na nagrody
2490 pkt/szt
Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół
Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół
2490 pkt/szt

Materiał jest udokumentowaną informacją o stanie aktualnym cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży w wieku 17-19 lat ze szkół średnich na terenie Bydgoszczy. Stanowi to kontynuację wcześniejszych badań dotyczących dzieci i młodzieży z regionu bydgoskiego. (…) Chcąc wyznaczyć właściwe i prawidłowe kierunki zmian w rozwoju dzieci i młodzieży, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podjął się próby oceny zachowań prozdrowotnych, pomiarów budowy ciała i zdolności motorycznych bydgoskich uczniów wszystkich typów szkół. Sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań wnioski mogą wskazać prawidłowy kierunek działań i wdrożeń systemowych prowadzących do zmiany postaw młodzieży wobec aktywności fizycznej.

autorzy: Marek Napierała, Mirosława Szark-Eckardt, Michalina Kuska, Małgorzata Pezala, Hanna Żukowska

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/cechy-somatyczne-i-zdolnosci-motoryczne-uczniow-w-wieku-17-19-lat-z-bydgoskich-szkol/ [dostęp: 17.10.2022]
3780 pkt/szt
Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu R. Tomaszewska
Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu R. Tomaszewska
3780 pkt/szt

Książka ta jest ‘relacją’ z mojej wyprawy w poszukiwaniu odpowiedzi o przyszłość człowieka i jego pracy. Wyraża moje osobiste pasje, obawy, stawiane światu interrogacje. Prowadzone analizy mają charakter diagnostyczny i prognostyczny. Są wynikiem nie tylko rekonstrukcji pozytywnej oraz desk research, ale i efektem pozyskania opinii niezależnych w ramach zastosowanych metod – delfickiej oraz eksperckiej. Wnikliwe sądy ekspertów zaznaczają się niemal na każdej stronie ostatniego rozdziału. Moim celem była egzemplifikacja, a po części także kontestacja treści związanych z rozwojem filozofii transhumanizmu oraz postępem w doskonaleniu sztucznej inteligencji, które choć wyzwalają zmiany mające wymiar globalny, to przecież zawsze urzeczywistniają się w jednostce, w człowieku. (od autorki)

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/czlowiek-i-praca-perspektywa-transhumanizmu/ [dostęp: 17.10.2022]
1760 pkt/szt
Na chorych ręce kłaść będą Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie C. Sękalski
Na chorych ręce kłaść będą Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie C. Sękalski
1760 pkt/szt

Modlitwa wstawiennicza obecna była w Kościele od jego początków. Wymownym tego świadectwem są m.in. pisma Ojców Kościoła. W tekście pochodzącym z II wieku, autorstwa św. Justyna, będącym najstarszym zachowanym opisem chrztu, czytamy: Wszyscy, którzy doszli do wiary i uznania za prawdę nauk i słów naszych, składają ślubowanie, że już takie będą wieść życie. Tedy uczymy ich modlić się, pościć i błagać Boga o odpuszczenie grzechów popełnionych, my zaś modlimy się i pościmy razem z nimi.

Książka Cezarego Sękalskiego jest cenną pomocą zarówno dla wszystkich, którzy już podejmują różne formy modlitwy wstawienniczej, jak i dla tych, których Duch Święty będzie do niej przynaglał. Autor zadbał o głębokie osadzenie problematyki w zdrowej nauce i Tradycji Kościoła. Liczne, praktyczne wskazania są oparte zarówno na własnych doświadczeniach autora, jak i na doświadczeniach innych osób podejmujących taką modlitwę. Są one osadzone na zdrowym fundamencie sprawdzonej duchowości chrześcijańskiej.

źródło: https://wydawnictwowam.pl/prod.na-chorych-rece-klasc-beda.18325.htm?sku=24267 [dostęp: 17.10.2022]
2090 pkt/szt
Homo narrator A. Krawczyk-Bocian
Homo narrator A. Krawczyk-Bocian
2090 pkt/szt

W świecie współczesnym cenionymi wartościami stały się wewnętrzny świat przeżyć i doświadczeń każdego człowieka oraz jego indywidualna, samodzielnie konstruowana wizja siebie i świata. Pytanie o to „kim jestem” pozostaje aktualne nie tylko dla ludzi młodych. Być twórcą własnego życia, rozumieć przeżyte zdarzenia i doświadczenia, czerpać z nich, to zadania współczesnego człowieka. Celem prowadzenia własnej narracji jest spotkanie z samym sobą, poznanie siebie, rozumienie swoich wyborów i swoich decyzji, zaduma nad ich konsekwencjami… Książka świetnie wpisuje się w ten nowy – inny świat. Autorka zaprezentowała spójny i logiczny wywód na temat narracji i narratora obecnego w każdym z nas. Z dużym zaangażowaniem, znawstwem teoretycznym i metodologicznym odkrywa przed Czytelnikiem homo narratora.

źródło: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/homo-narrator/ [dostęp: 17.10.2022]
2490 pkt/szt
Prawdziwy męczennik... Czyli kto?, Kajetan Rajski
Prawdziwy męczennik... Czyli kto?, Kajetan Rajski
2490 pkt/szt

Prawdziwy męczennik... Czyli kto?

Ta książka to zbiór niezwykle interesujących wywiadów o z górą trzydziestu świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obronie wiary, przeprowadzonych przez Kajetana Rajskiego z piętnastoma rozmówcami.
Rozmówcy: ks. Janusz Królikowski, ks. Bartosz Gajerski, ks. Piotr Łabuda, ks. Robert Pytel, ks. Józef Łupiński, Andrzej Kirmiel, ks. Andrzej Bruździński, ks. Sebastian Heliosz, ks. Stanisław Groń SJ, ks. Marek Wójtowicz SJ, ks. Dariusz Kowalczyk SJ, s. Mariola (Marcina) Stawasz SSpS, ks. Marek Kot, ks. Jarosław Oponowicz, br. Marek Warzecha OFMConv.

żródło: ​https://wds.pl/promocje-prawdziwy-meczennik-czyli-kto-,c4,p554,pl.html [dostęp 13.12.2021]