Aktualności

PSP im. Franciszka Ksawerego Christianiego w Guzowie "Zbierato w szkole"!


Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin jednej z naszych nowych placówek projektowych :)Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny zarekomendowało w listach do szkół i przedszkoli nasz projekt "Zbieramto w szkole", wskutek czego do akcji dołączyło ponad 400 nowych placówek. Jedną z nich jest PSP im. Franciszka Ksawerego Christianiego w Guzowie, której drzwi uchyliła nam inicjatorka i koordynatorka akcji, drużynowa Elżbieta Białas, wysyłając relację ze zbiórek przeprowadzonych w jej szkole:

"Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Ksawerego Christianiego w Guzowie w roku szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy bierze udział w projekcie „Zbieramto w szkole”. 
Od listopada 2023 r. w szkole organizowana jest zbiórka zużytych baterii i zbiórka ubrań.  Na terenie szkoły, przy wejściu do budynku, zostały umieszczone plakaty informujące o projekcie oraz box na ubrania i pudełka na zużyte baterie. Dzięki takiemu usytuowaniu pudełek, zbiórka trwa nieprzerwanie - każdy ma do nich dostęp. Dodatkowo, informacja o projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. 
Nasza akcja spotkała się z ogromną życzliwością ze strony rodziców, uczniów oraz nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Zebraliśmy wspólnie 4 duże paczki wypełnione po brzegi ubraniami dziecięcymi, odzieżą damską i męską na wszystkie pory roku. Wszystkie ofiarowane ubrania były w bardzo dobrym stanie, co sprawiło nam tym więcej radości w trakcie pakowania rzeczy do wysyłki. Na lekcjach religii (na początku stycznia) katechetka przeprowadziła lekcje z wykorzystaniem scenariuszy dotyczących misji.
Nasza szkoła jest otwarta na różne akcje o charakterze charytatywnym i dlatego włączyliśmy się w projekt „Zbieramto w szkole”. W szkole działa drużyna harcerska, która jest koordynatorem projektu oraz koło wolontariatu. W szkole mówi się i podejmuje akcje na rzecz ochrony środowiska. Akcja będzie kontynuowana w drugim półroczu."

Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami - dziękujeMY!

Opublikowano dnia: 06-02-2024