Aktualności

Relacja z przebiegu konkursów specjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach


"Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia”Zespół Szkolno–Przedszkolny w Dźwierzutach dołączączył do "Zbieramto w szkole" w bieżącym roku szkolnym, a już może pochwalić się świetnymi wynikami i udziałem w dwóch konkursach specjalnych. Karolina Orzoł, opiekun akcji, tak relacjonuje nam realizację naszego projektu w jej placówce:

"Zespół Szkolno–Przedszkolny w Dźwierzutach pierwszy raz bierze udział w projekcie ekologiczno – charytatywnym „Zbieramto w szkole”, realizowanym w ramach działalności  Szkolnego Koła Wolontariatu.
Od początku roku szkolnego 2022/2023 placówka wzięła udział dwóch konkursowych zbiórkach : „Dobrych monet” oraz zegarków tarczowych. W placówce zbieramy także na bieżąco baterie. Projekt realizowany jest w ramach konkursu międzyklasowego w następujących terminach:  12.09. 2022–10.11.2022 - „Dobre monety”, których zebraliśmy 32,1 kg oraz 01.12.2022-20. 01. 2023 - zegarki tarczowe, których uzbieraliśmy 3 kg. Zbiórka jest skierowana do wszystkich uczniów, rodziców, pracowników placówki oraz mieszkańców miejscowości.  Zaangażowanie adresatów jest zadawalające jak na pierwszą edycję projektu. Zbiórki propagujemy na szkolnym Facebook’u oraz Instagramie.
Udział w projekcie uwrażliwia naszych podopiecznych na potrzeby innych zwłaszcza słabszych, a jednocześnie kształtuje postawę troski o środowisko naturalne, postawę proekologiczna. Projekt wpisuje się także w motto Szkolnego Koła Wolontaraiatu:
 
„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia”
Anthony Robbins

DziękujeMY za dołączenie do naszego projektu! Gratulujemy obfitych zbiórów i zaangażowania w zbiórkę również mieszkańców miejscowości spoza społeczności szkoły - jesteście dla nich świadectwem dobroczynności.
Przypominamy, że konkursy specjalne są organizowane motywacyjnie - wszystkie surowce zbieramy przez cały rok.:)Opublikowano dnia: 08-02-2023