Aktualności

Reportaż z przebiegu zbiórki w SP i Oddziałach Przedszkolnych im. Jana Pawła II w Lubatowej


„Dobro zawsze powraca do osoby, która dzieli się nim z innymi”Z radością dzielimy się relacją ze zbiórki surowców wtórnych w Szkole Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej wraz z Oddziałami Przedszkolnymi nadesłaną przez koordynatorkę zbiórki, Panią Agnieszka Sokół:

"Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej wraz z Oddziałami Przedszkolnymi w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 przystąpiła do największego w Polsce ogólnopolskiego projektu ekologiczno-dobroczynnego „Zbieramto w szkole”. Zbieraliśmy „małe” elektrośmieci (baterie, tablety, telefony komórkowe), „dobre monety” i zegarki tarczowe. Akcja trwała od stycznia do końca maja. Udało nam się zebrać i przekazać 173,2 kg baterii (7 pełnych pudełek). Ponadto zebraliśmy 17 telefonów komórkowych, 1 tablet, 3 kg „dobrych monet” (polskich groszy), 7 zegarków tarczowych. W nowym roku szkolnym będziemy kontynuować zbiórki wymienionych surowców.
Udział w programie znacząco wpłynął na rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, kształtował postawy szlachetności i niesienia bezinteresownej pomocy innym oraz pomógł w pozyskiwaniu pieniędzy na pomoc misjom. Na naszą akcję bardzo licznie odpowiedzieli uczniowie, gromadząc w krótkim czasie sporą ilość baterii.
W realizację projektu (organizację zbiórek, liczenie i pakowanie surowców) zaangażowani byli uczniowie klasy 4 i 5 - członkowie Szkolnego Koła Misyjnego „Amigos”, działającego przy szkole, nad którymi opiekę sprawowałam z wielką radością. Na bieżąco też przygotowywaliśmy gazetkę szkolną, zamieszczając na niej istotne informacje dotyczące poszczególnych zbiórek, a także promowaliśmy akcję na stronie Facebookowej i internetowej szkoły.
Zdecydowałam o przystąpieniu do programu i udziału w akcji naszej szkoły również dlatego, że od dwóch lat prowadzę w szkole koło misyjne, na którym poznajemy kraje misyjne, życie ludzi objętych pomocą misyjną i często organizujemy w szkole różne zbiórki z przeznaczeniem na pomoc misjom. Ta inicjatywa jest wspaniałym sposobem pomocy, a przede wszystkim uczy i wychowuje do największych wartości – dobroci wobec drugiego człowieka.
Dziękuję za możliwość przynależenia do społeczności 'Zbieramto w szkole'."
 
Bardzo cieszy nas fakt, że nasz projekt przyczynia się do kształtowania postawy wspaniałomyślności wśród młodego pokolenia.
DziękujeMY serdecznie!


 

Opublikowano dnia: 20-06-2022