Aktualności

Reportaż ze zbiórki w Przedszkolu w Chalinie


Tak zbieramy baterie w naszym przedszkolu."W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chalinie nauczyciel przedszkola - p. Dorota Maciakiewicz od września 2021r. przystąpiła do projektu "Zbieramto w szkole" i zainicjowała w ramach projektu zbiórkę baterii. Do współpracy nauczycielka włączyła wszystkich pracowników ZSP w Chalinie, uczniów szkoły oraz wychowanków przedszkola, jak i również ich rodziców. Prowadzona na terenie przedszkola zbiórka baterii cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród całej społeczności szkolno - przedszkolnej. Na włączenie się w powyższą akcję zdecydowałam się, ponieważ każda pomoc się liczy, jest ważna i bezcenna wobec osób, które tej pomocy potrzebują i niesie za sobą postawy promujące dobroczynność, co jest dobrym przykładem głównie dla dorastającej społeczności. Udział w akcji stanowi zatem promocję postaw dobroczynności w mojej placówce.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 udało się zebrać 100kg baterii, które na początku lutego 2022 r. zostały odebrane z placówki" - 
relacjonuje koordynator zbiórki w przeszkolu. 

Opublikowano dnia: 01-03-2022