Aktualności

Reportaż ze zbiórki w Zespole Szkół nr 5 w Rypinie


Zbieramy zużyte baterie i telefony komórkowe."Zespół Szkół nr 5 w Rypinie przystąpił do projektu "Zbieram to w szkole" w październiku 2021 r., uczestnikami akcji są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dyrekcja szkoły oraz koordynatorzy akcji zdecydowali, że zbierane będą zużyte telefony komórkowe, tablety oraz baterie.
Udział w zbiórce pomoże uczniom pogłębić wiedzę na temat potrzeb dzieci z biedniejszych krajów oraz na temat ekologii i szkodliwości elektrośmieci.
W poszczególnych klasach zostały przeprowadzone zajęcia pt. "Wszystkie dzieci, segregują śmieci", które przybliżyły uczniom potrzebę segregowania śmieci oraz ideę programu ,,Zbieram to w szkole". Udział w akcji uczy nas empatii oraz zrozumienia dla osób w ciężkiej sytuacji.
Do tej pory udało nam się uzbierać 8 telefonów, tablet oraz 40 kg zużytych baterii".
- opisuję koordynator zbiórki w szkole.
Opublikowano dnia: 08-02-2022