Aktualności

CZAS NA NOWY KONKURS - Aktualizacja 30.03.2020 r.


Zapraszamy do udziału w "Małym finale zbiórki telefonów komórkowych". Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

W tym roku szkolnym, wzorem poprzedniego, proponujemy zorganizować w Waszych placówkach „małe finały” zbiórkowe, czyli zasugerować, aby w danym okresie roku szkolnego szczególnie skoncentrować się na zbieraniu określonych rzeczy – surowca. Od 15 stycznia do 9 kwietnia 2020 r. ogłaszamy konkurs na zbieranie telefonów komórkowych. Szkoły i przedszkola, które przekażą (lub złożą deklarację co do ilości sztuk/kilogramów) największą ilość telefonów komórkowych zostaną nagrodzone w następujący sposób:
1. miejsce 5000 punktów
2. miejsce 4000 punktów
3. miejsce 3000 punktów.
Każdy pozostały uczestnik konkursu otrzyma + 500 punktów.
Liczy się waga zebranych telefonów.

Już teraz dziękujemy za Wasz udział.
Powodzenia!

P.S. Pierwotnie chcieliśmy skończyć konkurs 9 kwietnia 2020 r., ale w związku z zamknięciem szkół przedłużamy konkurs na zbieranie telefonów komórkowych do 5 czerwca 2020 r. 
 
 

Opublikowano dnia: 21-01-2020