organizator

Organizatorem projektu szkołazmisją.pl jest Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów, czyli instytucja powołana przez to zgromadzenie po to, by nieść duchową i materialną pomoc sercańskim misjonarzom rozproszonym po Azji, Afryce, Ameryce Południowej i wschodniej Europie oraz osobom, wśród których pracują. Misjonarze, oprócz posługi duszpasterskiej, pracują na rzecz polepszenia codziennego bytu często ubogiej ludności. Sekretariat wspiera misjonarza w organizacji podróży do kraju misyjnego, pomaga w załatwieniu niezbędnych dokumentów, kursów językowych, badań lekarskich, szczepień itp. zarówno podczas przygotowań do wyjazdu, jak i w czasie pobytu w kraju na wakacjach lub z powodu choroby.

Z troski o rozwój działań, których celem było zapewnienie misjonarzom środków materialnych niezbędnych do codziennego funkcjonowania oraz prowadzenia dzieł misyjnych w 2013 roku powstał funkcjonujący w ramach Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, projekt zbieramto.pl.

Lubelski oddział Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów nieustannie poszukuje nowych sposobów na pomoc bez pieniędzy. Jednym z nich jest projekt szkołazmisją.pl – inicjatywa skierowana do przedszkoli i szkół z całej Polski zainteresowanych zarazem działalnością dobroczynną, jak i ekologiczną.