Lista darczyńców

Szkoły i przedszkola uczestniczące w "Szkole z misją".

Województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu

Województwo małopolskie:

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 2. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 4. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 5. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 6. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 8. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 9. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 10. Katolickia Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. F. Blachnickiego
 11. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 12. ZSPiP Filipowice
 13. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 14. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 15. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 16. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 17. SP w Jangrocie
 18. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 19. test
 20. Szkoła Podstawowa w Maniowie
 21. SP Łapanów
 22. Szkoła Podstawowa w Toporzysku
 23. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy – Zdroju
 24. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 25. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 26. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 27. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 28. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 29. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 30. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 32. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 33. Szkoła Podstawowa w Łukowicy

Województwo lubelskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 4. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 5. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 6. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 7. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 8. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 11. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 13. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 14. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 15. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 16. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 17. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 18. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 19. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 20. Szkoła Podstawowa w Krzu
 21. Szkoła Podstawowa w Stawku
 22. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 23. Gimnazjum w Pliszczynie
 24. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 25. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 26. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 27. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 28. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 29. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej

 1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 2. Szkoła Branżowa
 3. Zespół Szkół w Białobrzegach
 4. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 5. Zesol Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 6. Szkoła Podstawowa w Wierzchach
 7. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 8. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 9. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 10. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 11. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 12. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 13. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 14. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 15. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 16. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej z oddziałami Gimnazjalnymi w Dąbrowie Górniczej
 17. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sulechowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 20. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 21. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 22. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 23. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 24. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 25. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 26. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 27. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 28. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 29. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 30. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 31. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 32. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 33. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 34. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 35. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 36. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 37. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 38. test
 39. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 40. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 41. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 42. Szkoła Podstawowa w Toporzysku
 43. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 44. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 45. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 46. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 47. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 48. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 49. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 50. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 51. Szkoła Postawowa im.bł. s.Marty Wieckiej w Szczodrowie
 52. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 53. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 54. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 55. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 56. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 57. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 58. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 59. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 60. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 61. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 62. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 63. SP w Jangrocie
 64. Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
 65. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 66. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 67. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 68. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 69. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 70. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
 71. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 72. SP Łapanów
 73. Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 74. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
 75. Szkoła Podstawowa w Stawku
 76. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 77. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 78. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 79. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 80. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 81. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 82. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 83. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 84. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 85. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 86. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 87. IX LO im.Józefa Piłsudskiego w Gdyni
 88. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 90. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 91. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 92. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 93. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 94. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 95. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 96. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 97. Zespół Szkół w Maliniu
 98. Zespół Szkół w Ostrorogu
 99. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 100. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 101. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 102. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 103. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 104. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 105. ZSPiP Filipowice
 106. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi w Kielcach
 107. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 108. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 109. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 110. Szkoła Podstawowa w Gębicach
 111. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie
 112. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 113. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 114. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 115. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 116. Zespół Szkół w Ostrówku
 117. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 118. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 119. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 120. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 121. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 122. Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie
 123. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 124. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
 125. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie
 126. Gimnazjum w Pliszczynie
 127. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 128. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 129. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 130. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 131. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
 132. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 133. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 134. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 135. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
 136. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 137. Szkoła Podstawowa w Buku
 138. Przedszkole nr 1 w Sławnie
 139. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 140. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 141. Gimnazjum w Buku
 142. Zespół Szkół w Korczynie
 143. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 144. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 145. Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie
 146. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 147. Szkoła Podstawowa w Krzu
 148. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
 149. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 150. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 151. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 152. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 153. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 154. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 155. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 156. Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 157. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 158. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 159. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 160. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 161. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku
 162. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 163. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 164. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 165. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 166. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy – Zdroju
 167. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 168. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 169. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 170. Katolickia Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. F. Blachnickiego
 171. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 172. Szkoła Podstawowa w Maniowie
 173. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 174. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 175. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 176. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu