Lista darczyńców

Szkoły i przedszkola uczestniczące w "Szkole z misją".

Województwo śląskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 2. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 4. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 5. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 6. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 8. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 9. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 10. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej z oddziałami Gimnazjalnymi w Dąbrowie Górniczej
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 12. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 13. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 14. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 16. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 17. Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 18. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 19. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 20. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
 22. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 23. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 24. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 25. Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana w Będzinie
 26. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 27. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 28. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 29. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 30. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
 31. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 32. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu

Województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu

Województwo małopolskie:

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 2. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 3. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 5. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 7. Katolickia Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. F. Blachnickiego
 8. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 9. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 10. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
 11. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 12. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 13. test
 14. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 15. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 16. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 17. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 19. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 20. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 22. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 24. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 25. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 26. Szkoła Podstawowa w Toporzysku
 27. ZSPiP Filipowice
 28. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy – Zdroju
 29. SP im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 30. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 31. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 32. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 33. SP w Jangrocie
 34. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 35. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 36. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 37. Szkoła Podstawowa w Maniowie

Województwo lubelskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 6. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 7. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 8. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 9. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 10. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 12. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 13. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 14. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 15. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 17. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 18. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 19. Szkoła Podstawowa w Stawku
 20. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 21. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 22. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 23. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 24. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 25. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 26. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 27. Szkoła Podstawowa w Krzu
 28. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 29. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 30. Gimnazjum w Pliszczynie
 31. Szkoła Podstawowa w Chmielniku

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 2. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 3. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 5. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
 7. Szkoła Podstawowa w Buku
 8. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 10. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 11. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 12. Szkoła Podstawowa w Toporzysku
 13. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 14. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 15. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 16. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 17. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej
 18. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 19. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 21. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 22. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 24. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 25. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta
 26. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 27. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 28. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 29. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 30. Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
 31. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 32. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 33. Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
 34. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 35. SP im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
 36. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi w Kielcach
 37. Szkoła Postawowa im.bł. s.Marty Wieckiej w Szczodrowie
 38. Szkoła podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie
 39. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 40. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 41. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
 42. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 43. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 44. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 45. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 46. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 47. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 48. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 49. Miejskie Gimnazjum im. ST. DULEWICZA w Darłowie
 50. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 51. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 52. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 53. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 54. Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana w Będzinie
 55. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 56. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 57. Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 58. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 59. Szkoła Branżowa w Bytowie
 60. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 61. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
 62. Szkoła Podstawowa w Wierzchach
 63. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Dylewie
 64. Szkoła Podstawowa im. Ks.Jana Twardowskiego w Chudku
 65. Zespół Szkół w Białobrzegach
 66. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 67. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 68. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 69. Szkoła Podstawowa w Gębicach
 70. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 71. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 72. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 73. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 74. Zespół Szkół w Ostrówku
 75. Szkoła Podstawowa w Stawku
 76. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 77. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 78. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 79. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 80. SP w Jangrocie
 81. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 82. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 83. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej z oddziałami Gimnazjalnymi w Dąbrowie Górniczej
 84. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sulechowie
 85. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 86. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 87. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 88. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 89. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 90. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 91. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 92. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
 93. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 94. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 95. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 96. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 97. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 98. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 99. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 100. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 101. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 102. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 103. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 104. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 105. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 106. test
 107. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 108. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 109. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 110. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 111. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 112. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 113. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 114. Zespół Szkół w Maliniu
 115. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 116. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 117. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 118. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 119. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy – Zdroju
 120. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 121. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 122. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 123. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 124. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 125. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 126. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 127. Gimnazjum w Pliszczynie
 128. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 129. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 130. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 131. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 132. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 133. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 134. Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie
 135. Przedszkole nr 1 w Sławnie
 136. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 137. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 138. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 139. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 140. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 141. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 142. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
 143. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 144. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 145. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 146. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 147. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 148. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 149. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 150. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 151. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 152. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 153. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 154. IX LO im.Józefa Piłsudskiego w Gdyni
 155. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 156. Zespół Szkół w Ostrorogu
 157. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 158. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 159. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 160. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 161. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 162. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 163. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 164. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 165. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie
 166. ZSPiP Filipowice
 167. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku
 168. Szkoła Podstawowa w Krzu
 169. Katolickia Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. F. Blachnickiego
 170. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 171. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 172. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 173. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 174. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 175. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 176. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 177. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 178. Zespół Szkół w Korczynie
 179. Gimnazjum w Buku
 180. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 181. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 182. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 183. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
 184. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 185. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie
 186. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 187. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 188. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
 189. Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie
 190. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 191. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 192. Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 193. Szkoła Podstawowa w Maniowie