Lista darczyńców

Szkoły i przedszkola uczestniczące w "Szkole z misją".

Województwo śląskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 2. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 3. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 4. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 5. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 6. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 8. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 9. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 10. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej z oddziałami Gimnazjalnymi w Dąbrowie Górniczej
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 12. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 13. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 14. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 15. Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana w Będzinie
 16. Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 17. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 18. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 19. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 20. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 21. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 22. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 23. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 24. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 25. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 26. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
 28. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 29. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 30. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
 31. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 32. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach

Województwo warmińsko-mazurskie:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu

Województwo małopolskie:

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 2. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 3. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 5. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 7. Katolickia Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. F. Blachnickiego
 8. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 9. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 10. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
 11. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 12. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 13. Szkoła Podstawowa w Toporzysku
 14. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 15. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 17. test
 18. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 19. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 20. SP w Jangrocie
 21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 22. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 23. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 24. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 25. SP Łapanów
 26. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 27. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 28. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 29. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 30. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 31. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 32. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy – Zdroju
 33. ZSPiP Filipowice
 34. Szkoła Podstawowa w Maniowie

Województwo lubelskie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 7. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 8. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 9. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 10. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 12. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 13. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 14. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 15. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 17. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 18. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 19. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 20. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 21. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 22. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 23. Szkoła Podstawowa w Stawku
 24. Szkoła Podstawowa w Krzu
 25. Gimnazjum w Pliszczynie
 26. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 27. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 28. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 29. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 30. Szkoła Podstawowa w Chmielniku

 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
 2. Szkoła Podstawowa nr 23 Bielsko - Biała
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 4. Szkoła Podstawowa w Dusznikach
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
 6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 7. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta
 8. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
 9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
 10. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
 11. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 13. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
 14. IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 15. Szkoła Podstawowa w Buku
 16. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku
 17. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
 18. Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
 19. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 20. Szkoła Podstawowa w Przybradzu
 21. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi w Kielcach
 22. Miejskie Gimnazjum im. ST. DULEWICZA w Darłowie
 23. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 24. Szkoła Podstawowa 33 w Sosnowcu
 25. Szkoła Podstawowa w Białobieli
 26. Szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Kozach
 27. Szkoła Podstawowa im. Św.Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim
 28. Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana w Będzinie
 29. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie
 30. Szkoła Podstawowa nr 18
 31. Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu
 32. SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
 33. Szkoła Branżowa w Bytowie
 34. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Majora H. Sucharskiego w Bytowie
 35. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
 36. Szkoła Podstawowa w Wierzchach
 37. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Dylewie
 38. Szkoła Podstawowa im. Ks.Jana Twardowskiego w Chudku
 39. Zespół Szkół w Białobrzegach
 40. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
 41. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 42. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 43. Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu
 44. Szkoła Podstawowa w Gębicach
 45. Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
 46. Zesol Szkolno- Przedszkolny w Krasnem
 47. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 48. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
 49. Szkola Podstawowa w Nieledwi
 50. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Chorzowa
 51. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 52. Szkoła Postawowa im.bł. s.Marty Wieckiej w Szczodrowie
 53. Zespół Szkół w Ostrówku
 54. Szkoła Podstawowa w Stawku
 55. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
 56. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 57. Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
 58. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu
 59. SP w Jangrocie
 60. Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu
 61. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
 62. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
 63. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 64. Szkoła Podstawowa w Rudzie - Hucie im.por.Zbigniewa Twardego ps.Trzask
 65. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
 66. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
 67. Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu
 68. Szkoła Podstawowa nr 30 im. E. Zawidzkiej z oddziałami Gimnazjalnymi w Dąbrowie Górniczej
 69. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sulechowie
 70. Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Słupnie
 71. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnej
 72. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
 73. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 74. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
 75. IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
 76. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
 77. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 78. Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie
 79. Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
 80. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach
 81. Szkoła Policealna Fabryka Absolwentów w Lublinie
 82. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
 83. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu
 84. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 85. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach
 86. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 87. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
 88. Zespół Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu
 89. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Łukowie
 90. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 91. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych
 92. Szkoła Podstawowa w Toporzysku
 93. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
 94. Zespół Szkół im.Janusza Korczaka w Laskowej
 95. test
 96. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu
 97. Szkoła Podstawowa 59 w Poznaniu
 98. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.ks.prof.J.Tischnera w Tarnowie
 99. Szkoła Podstawowa nr 60 w Poznaniu
 100. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 101. Szkoła Podstawowa im.ks.St. Słotwińskiego w Kamieniu
 102. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
 103. Szkoła Podstawowa 19 w Sosnowcu
 104. Zespół Szkół w Maliniu
 105. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 106. Zespół Szkół w Łaziskach Górnych
 107. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Tychach
 108. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
 109. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
 110. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy – Zdroju
 111. Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 112. SP nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie
 113. Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
 114. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie
 115. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 116. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
 117. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach
 118. Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie
 119. Gimnazjum w Pliszczynie
 120. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 121. Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
 122. Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
 123. Przedszkole "Małe Talenty" w Luboniu
 124. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 125. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 126. Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie
 127. Przedszkole nr 1 w Sławnie
 128. Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek
 129. SP Łapanów
 130. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 131. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
 132. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 133. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach
 134. Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 135. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy
 136. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
 137. Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej
 138. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu
 139. Szkoła Podstawowa w Robuniu
 140. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
 141. Szkoła Podstawowa w Wiercinach
 142. Przedszkole nr 13 w Poznaniu
 143. Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
 144. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
 145. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
 146. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie
 147. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 148. IX LO im.Józefa Piłsudskiego w Gdyni
 149. Szkoła podstawowa im.por.Stefana Rysmanna w Bronikowie
 150. Zespół Szkół w Ostrorogu
 151. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
 152. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 153. Punkt Przedszkolny "Chuchaczek" we Wrocławiu
 154. Szkoła Podstawowa w Izbiskach
 155. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
 156. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
 157. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 158. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych
 159. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im.E.Abramowskiego w Katowicach
 160. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie
 161. ZSPiP Filipowice
 162. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Fregata" w Gdańsku
 163. Szkoła Podstawowa w Krzu
 164. Katolickia Szkoła Podstawowa Ruchu Światło - Życie im. ks. F. Blachnickiego
 165. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 166. Szkoła Podstawowa w Łukowicy
 167. Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie
 168. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Augustianek w Krakowie
 169. Zespół Szkół i Przedszkole w Pustkowie Osiedlu
 170. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 171. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 172. Przedszkole nr 127 w Poznaniu
 173. Zespół Szkół w Korczynie
 174. Gimnazjum w Buku
 175. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
 176. Samorządowe Przedszkole w Ostrówku
 177. Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
 178. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
 179. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 180. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie
 181. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej
 182. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 183. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
 184. Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie
 185. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
 186. I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
 187. Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 188. Szkoła Podstawowa w Maniowie